Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind

TELLER
 

Handleiding

voor de VVA-Facebookpagina


 
 


Welkom op de thuispagina van het VVA


Hoe beter je Nederlands spreekt, hoe sterker je staat

Zie de pagina Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek

Fundamentele informatie over Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs
Nederlandse Taalunie – Beleidsorganisatie voor het Nederlands

De Nederlandse Taalunie

De Nederlandse onderwijsminister Jet Bussemaeker beklemtoont de betekenis van onze taal.
Daarbij sluit Geert Joris, vorige algemene secretaris van de Nederlandse Taalunie, aan. Hij verklaart wat de Taalunie doet en hoe ze werkt ten bate van het Nederlands.
Bekijk het animatiefilmpje. Het duurt 5’24”.

Alles wat je altijd al had willen weten over taal vind je in de Taalcanon


Hoogtepunten van de VVA-Algemene Ledendag in Brugge
22 april 2017:

De ledendag stond in het teken van de relatie tussen Brugge - het nu - en de Brexit van Groot-Brittannië - de toekomst.

De Academische zitting met het panelgesprek
Vlaanderen na de Brexit

Prof. dr. Hendrik Vos, Voorzitter VVA Brugge Bruno Comer, Europarlementslid Sander Loones

De uitreiking van de VVA-prijs 'Academicus van het Jaar 2017' aan dr. Frans Debrabandere

VVA-Voorzitter Paul Becue overhandigt aan dr. Frans Debrabandere de VVA-Prijs 2017 Dr. Frans Debrabandere, de nieuwe academicus van het jaar 2017, spreekt zijn dankwoord uit.


De toespraak van dr. Frans Debrabandere kunt u hier lezen.


 

1 TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Uitstekend die beklemtoning van de taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")


‘EEN CULTUURGEMEENSCHAP HEEFT één CULTUURTAAL NODIG’ - LUC DEVOLDERE (5 maart 2017)

Luc Devoldere n.a.v. 60 jaar 'Ons Erfdeel'


‘Die agenda is grotendeels uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Beweging – die zich ook moet heruitvinden – geen nieuwe agenda zou kunnen ontwikkelen. We hebben nu wel culturele autonomie, maar de taalemancipatie en cultuuremancipatie is altijd work in progress. Het hele elan van de jaren 60-70 van taalemancipatie stokt vanaf  ongeveer 1980. Tot dan was er consensus bij alle elites in Vlaanderen over de marsrichting richting Standaardnederlands, aansluitend bij de norm in Nederland.’

‘De politieke, culturele en economische elite had dezelfde consensus over de marsrichting. In de jaren 80 stokt dat, dat merk je overigens in de ons omringende taalgebieden: taalinformalisering neemt overal toe. Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. Als hoofdredacteur, als essayist en als individu heb ik die lijn nooit losgelaten. Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan. Op welke manier spelen wij daar een veranderende maar nog altijd een blijvende rol in? Door publicaties af te leveren die op niveau staan, door te pleiten voor die standaardtaal en in dezelfde adem voor meertaligheid.

Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden.’

Luc Devoldere

in Doorbraak

 


Retrospectieve Rik Wouters

Koninklijke Musea van Schone Kunsten in Brussel

10 maart tot 2 juli 2017

  • Van 10 maart t.e.m 2 juli 2017 van 10 u tot 17 u (kassa sluit om 16.30 u)
  • Weekend : van 11 u tot 18 u (kassa sluit om 17.30 u)
  • Gesloten op maandag

In het Museum voor Schone Kunsten in Brussel opent vrijdag de langverwachte retrospectieve gewijd aan Rik Wouters. Voor het eerst zullen meer dan 200 van zijn schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken samen te zien zijn.
Voor de expo leenden meer dan 30 musea, instellingen en kunstverzamelaars uit binnen- en buitenland werken uit, waaronder nog nooit getoonde exemplaren.

Wouters raakte vooral bekend om zijn levendige en kleurrijke werken, maar dat werk staat in scherp contrast met de drama's waar hij in zijn persoonlijk leven mee te maken kreeg. De kunstenaar stierf toen hij amper 33 was.

De Koninklijke Musea roemen Wouters' "visuele taal, de opbouw van zijn onderwerpen en de heldere rijkdom van zijn palet". Hij ontwikkelde zo een avant-gardistische stijl, maar de Musea wijzen erop dat er ook vergelijkingen gemaakt worden met James Ensor of Paul Cézanne. Voor Manfred Sellink, hoofddirecteur-hoofdconservator van het Antwerpse KMSK is Wouters "een van de grootste artistieke talenten van zijn generatie, wat door zijn vroegtijdige dood niet helemaal vervuld kon worden".

De tentoonstelling loopt tot en met 2 juli en vormt meteen ook de afsluiting
van het herdenkingsjaar voor het 100e overlijdensjaar van de kunstenaar (1882-1916).

Expo Rik Wouters: gewoon kijken naar kleur

Het ontbrak het werk van Rik Wouters de voorbije jaren niet aan aandacht. Voegt de retrospectieve in de KMSK iets toe? Beter nog, ze keert terug naar de essentie: het kijken.

Rik Wouters krijgt retrospectieve in Musea voor Schone Kunsten
 
Hij mag dan al 100 jaar geleden overleden zijn, het werk van schilder en beeld­houwer Rik Wouters (1882-1916) blijft mensen raken. Een retrospectieve in de Musea voor Schone kunsten, die vrijdag opengaat, is de perfecte afsluiter van het her­denkingsjaar 2016. Drie bekende fans vertellen waarom Rik Wouters hen zo fascineert.

Zelfportret Rik Wouters 

HET GROOT MANIFEST DER NEDERLANDSE TAAL 
 
                          
27 juni 2015

 
MANIFEST VAN HET TAALCOLLECTIEF
                                                                      

Een pleidooi voor een taalrenaissance in het hoger onderwijs van de 21e eeuw – te beginnen met Nederlands

De talen hebben het zwaar te verduren in ons hoger onderwijs. Kleine talenstudies aan universiteiten worden opgeheven, studierichtingen als Duits en Frans verdwijnen of worden geïntegreerd in algemene letterenstudies en veel lerarenopleidingen in de talen staan onder druk, zeker in het hbo. De kennis van talen als Duits en Frans is onder studenten in enkele decennia dramatisch afgenomen en het is in de meeste opleidingen een zeldzaamheid geworden om gebruik te maken van Duitse of Franse boeken. Ondertussen laat ook de beheersing van het Nederlands te wensen over. ...

Lees de hele tekst en ondersteun:

Het groot manifest der Nederlandse taal


 

 

DE VVA-PRIJS 2016 VOOR AN DE MOOR

Het VVA heeft haar aangeduid als Vlaamse academica van het jaar

"Vanwege haar inzet voor en publieke oproepen tot meer taalzorg, meer taalfierheid en meer taalwaakzaamheid, zowel tijdens haar professionele leven als in haar vrije tijd." Dat was de officiële reden dat Prince-lid An De Moor door het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) uitgeroepen werd tot Academica van het jaar.

De laudatio voor de nieuwe prijswinnares had als motto:

"La reconnaisance est la mémoire du coeur" J.P. de Labouisse-Rochefort -"De erkenning is het geheugen van het hart"

De laudatio voor An De Moor

Lees het volledige dankwoord van laureate An De Moor

Lees het verslag van de Orde Vanden Prince over de
Algemene Ledendag van het VVA en de prijsuitreiking aan
An De Moor 


UITREIKING
ORDE VAN DE VLAAMSE LEEUW 2016


De Beweging Vlaanderen-Europa vzw en haar zusterorganisatie, de vzw Vlaanderen-Europa, organiseren mee de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw die wordt toegekend voor verdiensten in verband met

  • een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse Gemeenschap
  • prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen
  • acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur

UITREIKING VAN DE ORDE VAN DE VLAAMSE LEEUW

op zondag 10 juli 2016 om 10.30 uur  -
in Aalst - Feestzaal Stadhuis - Grote Markt 3

De feestzitting met uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw is een initiatief van de Beweging Vlaanderen-Europa binnen het kader van Vlaanderen Feest in samenwerking met de Stad Aalst.

Louis Vos & Lieve Gevers, nu dragers van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2016

De Orde van de Vlaamse Leeuw werd op 10 juli 2016 in het stadhuis van Aalst toegekend
aan de historici Louis Vos en Lieve Gevers.Op de foto vlnr de laureaten Louis Vos én Lieve Gevers,
Matthias Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw,
Christophe Dhaese, burgemeester van Aalst,
en An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa.

Erkenning voor academisch werk over Vlaamse Beweging

Historici en echtpaar Lieve Gevers en Louis Vos uitgebreid gelauwerd bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Verslag van Harry De Paepe in DOORBRAAK

LAUDATIO KARL DRABBE
“De ontdekking van de hemel“

(Bezoek van VVA-Limburg aan het Teseum in Tongeren op vrijdag 10 december 2016)

                                                            “Gegroet in’t onverganklijk licht
                                                         En vlammend goud van’t eindloos Eden
                                                              Waar zonneluister voor u zwicht
                                                         en sterren tanen voor uw treden ...”

                                                (Uit het “Loflied der Engelen", Edmond Jaminé)

De Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek van Tongeren is ontegensprekelijk het mooiste monument van de provincie. Daarenboven is zij ook zowel stijlkundig als archeologisch van grote betekenis. Gebouwd tussen 1240 en 1536 is ze volledig gotisch en vertoont ze alle evolutievormen die de ontwikkeling van die stijl kenmerken.

Ze is niet de eerste kerk die in de loop der eeuwen op dezelfde plaats is opgetrokken. Oude geschriften vermelden een kerk door St.-Servatius gebouwd : ze zou de “prima cis Alpes“, de eerste kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw aan deze zijde van de Alpen zijn.

Bij opgravingen in 1912 werden onder de viering resten ontdekt van een Romeinse absis uit de vierde eeuw en later werden Romeinse muren gevonden onder de grondvesten van de huidige kerk.

In de laatste decennia werden bij grotere opgravingen de resten ontdekt van funderingen van vroegere kerken. De aanleiding tot deze opgravingen lag in het feit dat een vloerverwarming noodzakelijk was om het prachtige Le Picard-orgel (1753), het mooiste en beste van de Nederlanden, te beschermen tegen vochtschade.

De ondergrond van de kerk is nu volledig verkend en zal in 2018 toegankelijk zijn voor het publiek.  De wat rommelige schatkamer van vroeger werd vervangen door een prachtig museum voor religieuze kunst, het Teseum. (De T verwijst naar de kerkschat (thesaurum), de archeologische ondergrond (terra) en de stad Tongeren.)

Het is onmogelijk alle voorwerpen op te sommen maar een van de topstukken is een zogenaamde Merovingische gesp, een prachtig voorbeeld van kunstsmeedwerk uit de barbarentijd. Het is een gouden juweel versierd met filigraanwerk en emailwerk met metalen omvatting. Omtrent de herkomst en bestemming tast men in het duister. Gedateerd omtrent het jaar 600.

Een ander bijzonder stuk is een Merovingische tibula. En er is ook een belangrijk ivoren diptiekblad. Verder staat er een indrukwekkend Christushoofd uit de elfde eeuw.

Verder zijn er zilveren  reliekhouders, reliekkoffertjes, draagbare monstransen, oude handschriften en muziekpartituren, kelken, zilveren evangelieboeken, met goud bestikte kazuivels en een reeks koorkapgespen van de 14e tot de 17e eeuw, teveel om op te noemen maar van een onvermoede schoonheid.

Even binnenkijken in het Teseum

We bezochten ook het goed bewaarde kloosterpand met de ommegang.
We werden deskundig begeleid door het puik van de Tongerse gidsenbond en gingen na afloop nog wat napraten bij een glas “Karmeliet“ of ander gerstenat  in de brasserie “De Bazilik“ naast de kerk.

Met dank aan Michel Vanbuul, vicevoorzitter VVA-Limburg, voor de puike organisatie!

Joris Luyckx
 

TENTOONSTELLING IN GALLO-ROMEINS MUSEUM IN TONGEREN
CONFRONTEERT SCHOONHEID VAN TOEN MET DIE VAN NU


Tijdloze schoonheid - Timeless Beauty:
17 december 2016 - 30 juni 2017
 

Deze expo is anders dan je van het Gallo-Romeins Museum gewend bent. Sensueel naakt van kunstfotograaf Marc Lagrange, intrigerende teksten van Romeinse auteurs en authentieke objecten brengen je in de ban van vrouwelijk schoon. Ze vormen een sfeervol samenspel.

Hoe maquilleerden dames zich tweeduizend jaar geleden? Welke sieraden droegen ze? Wat zat er in een Romeinse beautycase? Gebruiksvoorwerpen en educatieve films tonen hoe vrouwen uit het oude Rome zich mooi maakten en verzorgden.
Aansluitend vertellen moderne vrouwen over de manier waarop ze hun lichaam beleven.
Tijdloze schoonheid: maak je op voor een tijdloos mooie expositie.

Rondleiding Tijdloze schoonheid

Bezoek de tentoonstelling onder leiding van een professionele gids. Zowel voor socio-culturele verenigingen als vrienden- of familiegroepen is dit prettig. Tijdens zo’n begeleid bezoek komen alle hoogtepunten aan bod. Je mist niets, krijgt de essentie mee en steekt net wat meer op. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Praktisch:
Duur: 1,5 uur
Max. aantal mensen per groep: 20
Kostprijs: 60,00 euro per groep + toegangsprijs
Wanneer: op dag en tijdstip naar keuze (volgens beschikbaarheid van de gids)

Meer informatie en reserveren:
Huberte Renaers - Tel. +32 (0)12 67 03 40 -
huberte.renaers@limburg.be
Oréane Vandenreyt - Tel. +32 (0)12 67 03 41 - oreane.vandenreyt@limburg.be
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Website

De tentoonstelling kwam tot stand i.s.m. Atelier Lagrange.ONGEVEER 200.000 KUNSTWERKEN UIT HET RIJKSMUSEUM TE BEZICHTIGEN VIA GOOGLE ARTS & CULTURE

 Alle meesterwerken van het Rijksmuseum in Amsterdam zijn voortaan te vinden op Google Arts & Culture, de website van het Google Cultural Institute (ook beschikbaar als app voor Android en iOS ). De digitale collectie bestaat uit zo'n 200.000 objecten. Daarmee is het Rijksmuseum het best vertegenwoordigde museum op Google Cultural Institute.

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/rijksmuseum

DE NACHTWACHT VAN REMBRANDTDe Nederlandse Taalunie organiseerde
een tweede Week van het NederlandsHet VVA nam ook dit jaar deel
met een
Speciale editie van zijn e-zine

***

TERUGBLIK OP DE TWEEDE WEEK VAN HET NEDERLANDS:

Nieuwsbrief Week van het Nederlands maandag 24 oktober 2016

De Week van het Nederlands 2017, de derde, zal plaatsvinden van
7 tot en met 14 oktober 2017.

Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vond voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wilde de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands werden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie: 'Iedereen aan het woord'.

Alle informatie op de website
http://weekvanhetnederlands.org/


VVA nam deel:
- was medeorganisator vanuit de middenveldgroepen van het
TAALCONGRES “Taal schept kansen”op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Verslag en Aanbevelingen op de VVA-pagina
DOCUMENTEN

- publiceerde n.a.v. de Week

de speciale editie van zijn e-zine Vivat Academia

helemaal gewijd aan onze taal, het Nederlands,

nu ook bereikbaar op de pagina Vivat van deze siteDoelstellingen van het
VVANieuws op de webstek:E-zine van het VVA
Editie nr. 9

februari 2017Algemene ledendag
2017

zaterdag
22 april 2017

Brugge

Organisatie door
VVA-afdeling Brugge


ALLE INFORMATIE:

Klik door naar de
pagina Algemene LedendagNieuwe rubriek op onze website

VV-Archief

zie het Menu op deze pagina links

Ontdek het archief van de vroegere publicaties van deze vereniging.
U kunt er verbazende activiteiten en gegevens uit het verleden opdiepenLaureaten
VVA-Prijs

_______

2017 Frans Debrabandere
2016 An De Moor
2015 Luc Devoldere
2014 Remi Vermeiren
2013 Hendrik Vuye
2012 Etienne Vermeersch
2011 Rik Van Cauwelaert
2010 Bart Maddens
2009 Els Witte
2008 Roger DillemansToekomstverkenningen Richard Celis 2016

UA 10 dec. 2016

Zie:

PAGINA
DOCUMENTEN

 Taalcharter voor het
Nederlands in het
Hoger Onderwijs
,

dat wil de Kon.Ac.
Nederl. Taal en Letteren
De natuur in het Noorden

'Before the flood'

onthutsende
klimaatdocumentaire
van Leonardo di CaprioBezoek onze pagina

Teksten

rond het intellectuele discours
___


Manifest voor stilte
Woorden zaaien, stilte oogst


STATUTEN
VAN HET
VERBOND DER
VLAAMSE ACADEMICI
(VVA)
VZW

Goedgekeurd op
3 oktober 2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Thuispagina | Omhoog