Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
VVA-afdelingen
 


Nieuwsflits voor de leden

Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

Index

- De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
- VVA - Jongeren Nationaal
- VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen
- VVA - Mededelingen Afdeling Brugge
- VVA - Mededelingen Afdeling Brussel
- VVA - Mededelingen Afdeling Campinia
- VVA - Mededelingen Afdeling Limburg
- VVA - Mededelingen Afdeling Oostende
- VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen

De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
 
Afdeling Voorzitter Secretariaat
VVA-Antwerpen Julien Bulcke Raf Verschueren
VVA-Brugge Bruno Comer Eric Vienne
VVA-Brussel Erik Loosen Christel Houthuys
VVA-Campinia   M.J.Tips
VVA-Jongeren Nationaal Griet Lories jongvva@gmail.com
VVA-Limburg Jeanine Broens

Marc Maes
Gaby Vandersmissen

VVA-Oostende Els Taelman Lena De Vlamynck-Deruwe
VVA-Oost-Vlaanderen Eric Vandenbroele Walter De Gryze
 

De afdelingen die geen eigen website hebben, krijgen de gelegenheid om op deze pagina voluit hun mededelingen en activiteiten te plaatsen. De afdelingen die hun activiteitenprogramma meedelen, krijgen hun activiteiten weergegeven op deze pagina.


VVA - Mededelingen afdeling Jongeren Nationaal


Nieuwsbrief

Activiteiten - lidgeld


Lidgeld academiejaar 2017-2018

 

Als lid van Jong VVA kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen!

Aarzel niet en hernieuw uw lidmaatschapsbijdrage of sluit U aan en help ons om verder boeiende activiteiten te kunnen programmeren.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt :
- € 9 voor jonge academici geboren na 1981
- € 16 voor jonge academici geboren na 1976
- € 21 voor jonge academici geboren na 1970
- € 26 voor jonge academici geboren voor 1970
- € 7 voor een bijkomende jonge academicus in hetzelfde gezin
- € 26 voor een academicus die net iets té oud is voor de jongerenafdeling maar onze afdeling een warm hart toedraagt. 

Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer
BE26 7340 3138 1529 van jong VVA.Over VVA-Jongeren

Het VVA heeft er sinds het begin 2011 een nieuwe afdeling bij. Onder impuls van een aantal jongere VVA-leden werd besloten om een Nationale VVA-jongerenafdeling op te richten. Zoals de naam het zelf zegt, heeft de afdeling een nationale werking. Naast de klassieke lezingen zal er gestreefd worden om activiteiten te organiseren die ook kindvriendelijk zijn. Wanneer jonge ouders samen met hun kinderen welkom zijn op een dagactiviteit, maakt dat de stap naar het lidmaatschap verlaagt. In het verleden werd er reeds geopteerd om daguitstappen modulair op te bouwen. Men neemt deel aan de hele dag of sluit op een later moment aan of verdwijnt om op een kindvriendelijk uur thuis te zijn.

Aansluiten bij de jongerenafdeling kan tot de leeftijd van 45 jaar waar men ook woont in het Vlaamse land. Iets oudere leden zullen worden aangespoord om door te stromen naar de lokale afdelingen. Jonge leden kunnen, op basis van hun lidmaatschap bij VVA-Jongeren Nationaal, ook deelnemen aan de activiteiten van de andere afdelingen. Hun aanwezigheid op de lokale activiteiten zal de latere doorstroming eenvoudiger maken.

Misschien heeft U als VVA-lid wel kinderen en/of  kleinkinderen die interesse zouden kunnen vertonen voor de nieuwe afdeling. Het doormailen van hun contactgegevens wordt dan ook aangemoedigd. Dat kan door een bericht te sturen naar jongvva@gmail.com  De jongerenafdeling zal dan met hen contact opnemen om de werking van de nieuwe afdeling toe te lichten.

Met de oprichting van de  nationale jongerenafdeling wordt verwacht nieuwe VVA-leden aan te trekken en de toekomst van het VVA (dus van alle lokale afdelingen) te verzekeren.

Dilbeek, 5 februari 2011


***


Lid worden kan zeer eenvoudig.
Als lid van de jongerenafdeling kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen.
De jongerenafdeling werd speciaal opgericht voor jonge academici tot de leeftijd van 45 jaar.

Het e-postadres: jongvva@gmail.com

Meer informatie over VVA (Verbond der Vlaamse Academici)? www.vvacademici.org

***

VVA-Jongeren Nationaal organiseerde hun activiteit
“Ontdek Damme”

       
De activiteit startte zondag 19 augustus 2012 om 14 uur
aan het standbeeld van Jacob van Maerlant,
Markt te Damme

Op zondag 19 augustus 2012 organiseerde VVA-Jongeren Nationaal zijn zomeractiviteit in het stadje Damme. Bruno Comer, voorzitter van de VVA-Afdeling Brugge, werkte een bijzondere zoektocht uit. Het groepje deelnemers kwam samen op de Markt in Brugge vlak bij het standbeeld van de middeleeuwse schrijver Jacob van Maerlant. We verdeelden ons in twee ploegen om gezamenlijk in elke ploeg de vragen op te lossen die we op een tekstblad met puntjeslijntjes moesten invullen. Vlug bleek dat de vragentekst opgesteld werd vanuit een denkbeeldig personage die vertelt wat er allemaal te zien is en wat er allemaal aan de hand was in het Damme van eertijds.

Sluierwolken verborgen af en toe weldoend de zon, zodat het doenbaar werd onze zoektocht met veel ijver en nieuwsgierigheid in te zetten. De eerste groep begon aan de exploratie in de afgeknotte hoge toren die Damme en omgeving beheerst. Wij zaten in de tweede groep en moesten ter plekke al een hele resem vragen oplossen. Bruno Comer volgde de expeditie per fiets en pendelde heen en weer tussen beide groepen. Af en toe stak hij ons wel een helpend handje toe om vooruit te geraken en niet af te dwalen. Het einde van ons eerste zoektochtgedeelte was ook de beklimming van de hoge afgeknotte toren boven Damme. Aan alle kanten kregen we een schitterend uitzicht op het stadje en de omgeving. De blik reikte tot de torens van Brugge, de haven van Zeebrugge en wat dichterbij de kerktoren van Vivenkapelle.

Daar moesten we te voet nog naartoe doorheen de natuur, langs een beekje en over gras. Het absolute eindpunt, de neogotische kerk van Vivenkapelle, hebben we niet bereikt. In het dorp was er een volksfeest en we kregen van de organisatoren van de zomeractiviteit, een heerlijke verfrissing aangeboden.. De personages aan het woord in de zoekteksten waren voor ons Napoleon en voor het andere groepje Willem van Oranje. Het was voor ons allen een fijne, gezellige, zinderende en zinnige zondagmiddag. We hebben er echt van genoten, ook onze aantredende nieuwe algemene VVA-voorzitter Reinhart Verschoore. Tijl Uilenspiegel was wel degelijk her en der aanwezig in Damme.


Klaar voor de zoektocht

Jacob Van Maerlant voor het stadhuis
met tussen torentje en uurwerk de te zoeken
zonnewijzer

Bruo Comer leidt de zoektocht in

In de natuur langs de walgracht

Bruno Comer en Reinhart Verschoore
genoeglijk keuvelend

In volle natuur

De afgeknotte toren van Damme

Damme vanaf de toren

Tijl Uilenspiegel op stap

Echt op zoek

Tekst en foto's Ghislain Duchâteau


***

 

VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen

BESTUUR V.V.A. - Afdeling Antwerpen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: ir. Julien Bulcke
Ondervoorzitter: apr. Maggy Beek
Secretaris: ir. Raf Verschueren
Penningmeester: Lic.jur.  Karel Van der Straten
Projectcoördinator: Ir. Willy  Stessens
Oud-Voorzitter: Lic.t.e.w.  Paul Becue
Logistiek en feesten: Lic.jur. Axel Gerrits

Oud-voorzitters
mevr. Chris D'Huyvetter, Jan Van Reeth, Marc Van Dongen, Paul Becue

Leden van het Algemeen Bestuur
dr. med. Diederik Boeykens, lic. jur. Ilse Buyst,  dr. Koenraad Elst, lic. jur. Axel Gerrits, lic. jur. Pieter Herman, lic. med. soc. wet. Evelien Lust, hand. ir. Frederik Pieters, dr. med. Erik Theeuws, dr. med. Wilfried Theunissen, dr. med. Philip Van Cauwelaert, em. prof. Jean Van Houtte.

TOT UW DIENST
Met opmerkingen, wenken of vragen over V.V.A.-Antwerpen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden.

Algemeen

Ir. Julien Bulcke, Hugo Verrieststraat 25, 2600 Berchem
Tel. 03 239 54 13; e-post: julien@bulcke.net

Lidmaatschap en financiële aangelegenheden

Lic. jur. Karel VAn der Straten, Amerikalei 211, 2000 Antwerpen

Adreswijzigingen en verzending van V.V.A.-mededelingen

Ir. Raf Verschueren, secretaris, Bist 45/B1, 2610 Wilrijk
Tel: 03 828 94 00; e-post: verdeg@skynet.be

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2016-2017 kunt u overschrijven op rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.
U vermijdt een onderbreking bij het toezenden van de mededelingen door meteen te betalen.
Wil de naam van het lid en het promotiejaar vermelden.
€ 55,00: steunende leden
€ 40,00: gewone leden
€ 10,00: tweede lid in hetzelfde gezin

PLAATS VAN BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de ‘Entrepot du Congo’, De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-Zuid, 1e verdieping (op de hoek van De Burburestraat en Vlaamse Kaai) om 20.30 u. Deze locatie is vlot te bereiken zowel met het openbaar vervoer als met de eigen wagen. Ook is er ruime parkeermogelijkheid.

PROGRAMMA 2017-2018

 

 

PROGRAMMA EERSTE REEKS 2017-2018

 

Woordje van de Voorzitter                                                                       

We sloten vorig werkjaar af met een boeiend bezoek in de Rupelstreek met haar geschiedenis van scheepsbouw en steenbakkerijen. Het was een orgelpunt na opnieuw een jaar met kwaliteitsvolle lezingen over Thomas More en over Bach, over het economisch beleid in België en de politieke toestand in Turkije, over zin en vooral onzin van het klimaatbeleid, over de Duitse politiek over de laatste 200 jaar en de Leuvense studentenopstand 50 jaar geleden, over veiligheidsdreigingen en over lettertypes. Gevarieerd en vooral academisch, dat is wat we aanbieden.

Hierbij vind je de eerste versie van ons programma over het academiejaar 2017 – 2018. We hopen dat het je bevalt en dat we je vaak mogen ontmoeten.

We nodigen je uiteraard uit om je lidmaatschap te vernieuwen.

Deze zending stuurden we al elektronisch naar allen van wie we een e-postadres hebben. Heb je dit niet gekregen, dan verzoeken we je om per e-post jouw adres te bezorgen aan verdeg@skynet.be en julien.bulcke@telenet.be .

Intussen timmert onze algemene voorzitter Paul Becue aan de weg naar vernieuwing toe. Waar het VVA tot de jaren ’70 zeer belangrijk was in het bereiken van taalwetten en erkenning van het Vlaams zijn, spreken die thema’s veel minder aan. Nu is de vraag wat het betekent Vlaming te zijn in een meer en meer aanwezig Europa en binnen een mondiale economie, in een maatschappij waar migranten onze samenleving verrijken (of verarmen), waar de kerktoren niet meer bepaalt wie je bent en wat je wordt. Veel te veel hebben we de neiging om maar snel onze eigenheid braaf te negeren.

En toch, Engelstalige Canadezen zetten op iedere hoek hun “Maple Leaf”-vlag en Franstalige Québecqois hun “Fleurdelisé”, Turken zwaaien met vlaggen bij iedere gelegenheid en Amerikanen krijgen de tranen in de ogen bij het spelen van het volkslied, terwijl wij, absoluut ten onrechte, ons Vlaams zijn maar liefst onder folklore rangschikken. We hebben zoveel waarop we fier kunnen zijn. Hiervoor wordt bijna vanzelf naar het verleden gekeken. We vergeten maar al te vaak dat we in het buitenland, ook op vandaag, bij de mensen die ons kennen heel veel respect afdwingen. Wat maakt ons op vandaag zo bijzonder? Op die vraag willen we zelf een antwoord zoeken!

Julien BulckeDinsdag 14 november 2017 – 1513e activiteit (Entrepot du Congo 20.30 u)

Prof. Kevin Absilis,
docent moderne Nederlandse Letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen

“100 jaar Pallieter”

inleiding: Jan Van Reeth, oud-voorzitter

Pallieter (1916) is een verrukkelijke ode aan de natuur, het volle leven en de universele broederschap. Na honderd jaar heeft het boek nog niets aan ontroering en aanstekelijkheid ingeboet. Timmermans’ verzet tegen burgermaniertjes, eigenbaat en duf conformisme is zelfs krachtiger dan ooit.

Dinsdag 28 november 2017 – 1514e activiteit (Entrepot du Congo 20.30 u)

Prof. Bart Kerremans, hoogleraar KULeuven

De USA, een jaar Trump
                                van atypische kandidaat tot atypische president

Inleiding: Raf Verschueren, bestuurslid

 Trumps overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november 2016 kwam voor de meesten totaal onverwacht, hemzelf incluis en dat na een campagne met onverwachte wendingen. Met deze overwinning duiken veel vragen en vooralsnog weinig antwoorden op. Trump was immers een atypische kandidaat en blijkt ook een atypische president te worden. Veel van zijn plannen waren immers op het moment van zijn verkiezing niet zo duidelijk. Tevens houdt hij er een zeer aparte en impulsieve communicatiestijl op na. Bovenal is hij een president die via een toch wel merkwaardige combinatie van kiezers werd verkozen: een deel kiezers die klassiek republikeins zijn en een deel kiezers die dat juist niet zijn. Wat mogen we daarom van deze president verwachten en dat op binnen- en buitenlands vlak en in hoeverre geven de eerste maanden van zijn mandaat ons al een sterke indicatie hiervan?


 

Sinterklaasviering op 6 december 2017 (1515e activiteit)

Dit jaar vieren we Sinterklaas in het Noordtheater waar we genieten van het bekende toneelstuk:

                  “de Muizenval”

Een bloedstollende Agatha Christie…

Het is winter, ijskoud en een sneeuwstorm giert om het hotel "Monkswell Manor". De gasten druppelen binnen en enkele uren later is het hotel door de sneeuw volledig afgesneden van de buitenwereld. In de omgeving van het hotel heeft eerder die dag een moord plaatsgevonden. Een brigadier van de politie bezoekt vervolgens het hotel omdat hij vermoedt dat de moordenaar (of moordenares?) zich in het hotel schuilhoudt. Het hek is van de dam als er een tweede slachtoffer valt! Het blijkt al snel dat alle aanwezigen een motief hebben voor de moord en in de gelegenheid waren om die te plegen. Door de vreselijke sneeuwstorm kan niemand het hotel verlaten, ook de onbekende moordenaar niet…

Het doek gaat op om 2015 u.
We worden ten laatste om 20 u  in de zaal verwacht.
Na de vertoning volgt een receptie in de bar.

Adres: St.- Nicolaasplaats, 6  2000 Antwerpen.

We vragen om spoedig 27 euro per persoon te storten op de bekende rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen

Betaling geldt als inschrijving. Voor deze bijzondere samenkomst kunnen vrienden die mogelijk lid zullen worden mee worden uitgenodigd

Het Noordtheater is gemakkelijk bereikbaar per tram.
Tram 12 en 24 stoppen voor de deur; tram 3,4,7,9 en 15 achter de hoek

Parkeren kan in de nabijgelegen parking:
Interparking Meir, Eiermarkt 33-35, 2000 Antwerpen


Dinsdag 19 december 2017 – 1516e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u) 

Dr. Dick Würsten -  theoloog, predikant te Antwerpen en onderwijsinspecteur

“500 jaar Luther”

Inleiding: Julien Bulcke, voorzitter

In oktober 1517, nu 500 jaar geleden, publiceerde een nog onbekende monnik 95 stellingen over de aflaat. Een reeds langs smeulend vuur sloeg hierdoor naar buiten en stortte de West-Europese samenleving (kerk èn staat) in een diepe crisis. Ook in Vlaanderen en Nederland vond Luthers boodschap aanvankelijk veel gehoor. Antwerpen was begin jaren 1520 zelfs de meest Lutherse stad buiten de Duitse gebieden. Hoe kon het dat een op zich onopvallende gebeurtenis (Luther riep op tot een academisch debat) in een uithoek van het ‘heilige Romeinse Rijk’, zulke wereld-veranderende gevolgen heeft gehad.– meer info: www.dick.wursten.be 


Dinsdag 16 januari 2018 – 1517e activiteit (Felix Pakhuis)

Prof. Herman Daems, voorzitter van de Raad van bestuur KUL en van BNP Paribas Fortis

“De uitgeputte overheid”

De spreker ontleedt de zes beleidsproblemen die maar niet opgelost geraken in België: mobiliteit
en ruimtelijke ordening, de vergrijzing en langer werken, het zoeken naar een betaalbare
alternatieve energie, de integratie van allochtonen en het stoppen van radicalisering, het duurzaam
herstel van de concurrentiekracht en het saneren van de overheidsfinanciën

Dinsdag 20 februari 2018 – 1518e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u)

Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester

“Mens maakt plaats voor natuur”

Dinsdag 6 maart 2018 – 1518e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u) 

Jef Abeel, licentiaat klassieke filologie, licentiaat geschiedenis

Van Lenin tot Poetin

Dinsdag 20 maart 2018 – 1519e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u)

Evelien Smets, professor

Immuuntherapie

***

BESTUURSNIEUWS

1. Website V.V.A.
We stellen vast dat de post niet steeds zijn werk doet.
Daarom wijzen we er u op dat u ons afdelingsprogramma ook kunt vinden op de website van het V.V.A.,www.vvacademici.org. U klikt op de menuknop Afdelingen door naar afdelingen.
Op te nemen in uw ‘favorieten!

2. V.V.A. - nieuwsflits
Vanuit het hoofdbestuur wordt een e-nieuwsbrief gepubliceerd.
Het gaat vooral om actueel nieuws kort gebracht rond de drie ‘toverwoorden’ van het V.V.A.:
Academisch, Vlaams, Cultuur. Er is nieuws vanuit VVA-Nationaal. Er staan wat citaten in met wijsheden en er is inderdaad actueel nieuws.

De nieuwsflits wordt verstuurd vanuit de afdelingssecretariaten.
Tot dusver zijn er eenentwintig (21) edities van de Nieuwsflits naar de leden verstuurd.

Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

3. VVA- e-zine
Het elektronisch magazine of tijdschrift van het VVA- Nationaal' Vivat Academia' verschijnt vanaf het Academiejaar 2014-2015 geregeld een drie- of viertal keren per jaargang.
Zie E-Zine op deze site.
Op 9 oktober 2016 publiceerde het VVA de speciale editie nr. De Nederlandse literatuur binnen het raam van de 2e Week van het Nederlands georganiseerd door de Nederlandse Taalunie: klik hier
De 8ste editie van het e-zine kunt u hier aanklikken: E-zine - Editie nummer 8 - oktober 2016
In februari 2017 verscheen Editie nr. 9. In juni verscheen Editie nr. 10. In oktober verscheen Editie nr. 11.


***

 

 


VVA - Mededelingen Afdeling Brussel


Programma

Academiejaar 2017-2018


Activiteiten van VVA Brussel

Voor het programma en de uitnodiging van het VVA klik hier

Voor het programma en de uitnodiging van het Doktersgild Van Helmont klik hier


VVA - Mededelingen Afdeling Regio Brugge

Dagelijks bestuur Oud-voorzitters Adviescomité

Roland BAERT
Hugo BROUCKAERT
Bruno COMER
Jan DE GRAEVE
Leo DERYNCK
Marie Jeanne DESCHEPPER
Machteld LENOIR
Véronique SOULLIAERT
Eric VIENNE

Daniël GLAS (1970 – 1976)
Vivian DE SMET (1976 – 1978)
Ferre MOLLET (1978 – 1980)
Roger DEVRIENDT (†) (1980 – 1983)
Bob VANHAVERBEKE (1983 – 1987)
Liesbeth VANDEN ABEELE (1987 – 1989)
Jeannine REYNDERS (1989 – 1992)
Jacques VANDEN ABEELE (1992 – 1995)
Gwijde STEEL (1995 – 1998)
Jan BEHEYT (1998 – 2002)
Annemie D’HOOGHE (2002 – 2006)
Leo DERYNCK (2006 – 2009)

-Hilde AUDENAERDE
-Rudi DE CLOEDT
-Michel DERUYTTERE
-Christine DIERYCK
-Françoise HAGHEBAERT
-Karine MICHELS
-Hubert SANDERS
-Jozef VANHOUTTE
-Jan VAN MEIRHAEGHE
-Marie-Paule VERHEYE

Correspondentieadres
De Mote 42, 8310 Sint-Kruis
Tel.: 050 38 72 59
E-mail: vva.brugge@telenet.be
Website: www.vva-brugge.be

Lidmaatschapsbijdrage 2016-2017
80 euro: steunende leden
50 euro: gewone leden met partner
40 euro: alleenstaande leden
26 euro: jongeren (geboren na 1970)
Te betalen met bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van Vlaamse Academici - Regio Brugge

***

Beste vrienden,

Bij het Brexit-referendum hebben de hoog opgeleiden grotendeels voor het ‘remain-kamp’ gestemd. Het zijn vooral eenvoudige mensen die voor de uittreding gekozen hebben. In de commentaren leek het erop dat de hoger opgeleiden met een zekere dedain voor de andere bevolkingsgroep hadden gereageerd. Die stomme kiezer toch …

Zo bekeken staat een vereniging als de onze onder druk. Onze naam alleen al klinkt verdacht: een clubje van hoger opgeleiden die neerkijken op laaggeschoolden?

Het is het tegenovergestelde. We leveren net inspanningen om buiten de vertrouwde paden te treden en doen de moeite om op een vrijdagavond een dik uur te luisteren naar een voordracht over een onderwerp dat soms heel ver van onze specialiteit afstaat. Er is ruimte voor discussie en ook de spreker keert dikwijls naar huis terug met het gevoel een geslaagde avond meegemaakt te hebben. 

Hoger opgeleid of lager opgeleid: het speelt geen rol. De vraag na de turbulente gebeurtenissen van de voorbije maanden is voor iedereen dezelfde: waar gaat dit eindigen? De ene slaagt er al beter in dan de andere om het hoofd koel te houden. Hier kan het verenigingsleven een rol spelen. Het is een aangename en evenwichtige manier om kennis op te doen. En die komt niet zomaar naar je toe, maar ze wil wel door jou verworven worden.  Door te luisteren en te praten leer je altijd bij. Je oordeelt minder, maar je oordeelt beter. En dat hebben vele VVA’ers begrepen. Het viel in het vorige academiejaar op dat de voordrachten van Farhad Tajdar en Randall Lesaffer een hoge opkomst kenden.
Maar natuurlijk moeten we in onze hersenen ruimte vrij laten voor onverwachte bezoekers. Geleerdheid is niets zonder levenskunst. Vandaar onze whisky-avond en de talloze gezellige gesprekken na de voordrachten, tijdens onze uitstappen of wandelingen.
 
In het VVA is de wetenschap verspreid over vele hoofden en daaraan zal onze vereniging niets veranderen. Maar zij kan wel ertoe bijdragen om de kennis om te zetten in verstand en al wie daar interesse voor heeft, is hartelijk welkom.

Bruno Comer

Voorzitter

NOG GEEN MEDEDELING VAN DE ACTIVITEITEN 2017-2018

JAARPROGRAMMA 2016 – 2017

Zondag 2 oktober 2016
Opening van het academiejaar

Vrijdag 14 oktober 2016
JEAN-PIERRE RONDAS
De culturele wereld en de Vlaamse natiewording

Vrijdag 25 november 2016
Ere-ambassadeur JOHAN SWINNEN
Rwanda, mijn verhaal

Vrijdag 16 december 2016
Prof. dr. ir. WALTER BOGAERTS
Heeft nucleaire technologie nog een toekomst?

Zaterdag 7 januari 2017
NIEUWJAARSRECEPTIE

Vrijdag 13 januari 2017
MICHAEL VAN DROOGENBROECK
De financiële crisis: als dominostenen vallen

Vrijdag 10 februari 2017
Prof. dr. PETER DE SMET
De kunst in de Romantiek

Vrijdag 24 maart 2017
Prof. dr. ir. KOEN DEBACKERE
Industrie 4.0: innovatie in Europa

Zaterdag  22 april 2017
Algemene Ledendag in Brugge

Hemelvaartweekend (25 t/m 28 mei 2017)
Vierdaagse reis naar Arnhem en omgeving

Zondag 27 augustus 2017
VVA-Vriendenuitstap

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN


Dinsdag 18 oktober 2016

JOHAN DENOLF
Witteboordencriminaliteit

Dinsdag 8 november 2016
RITA LOMMEE
Theatermonoloog: ‘Simonne’

Dinsdag 13 december 2016
Bezoek Galerie PINSART

Dinsdag 21 februari 2017
JOHAN DEDEYNE
Whisky Nosing & Tasting

Dinsdag 7 maart 2017
PETER VANDAMME
Introductie in de wondere wereld van de opera

Dinsdag 9 mei 2017
Bedrijfsbezoek WIENERBERGER (Kortrijk)
Lidgeld 2016-2017:
Nog niet betaald? Onmiddellijk doen. Het bespaart de penningmeester veel werk.
Ter herinnering: BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) (Vlaamse Academici –
Regio Brugge)
- gewoon lid met partner: € 50; steunend lid: € 80  
- alleenstaande € 40 ; jongeren (geboren na 1969) € 26***

- ’t Ezelsvel 8 - maart 2016

***

 

Afdeling Campinia -

Campinia Academica

Kempische Afdeling van het Verbond van Vlaamse Academici

 

Activiteiten 2018

Geen activiteiten meegedeeld

 

Campinia Academica is een apolitieke vereniging en staat open voor academici van alle levensbeschouwingen.

De door de vereniging georganiseerde activiteiten staan open voor elke belangstellende.


Bestuur

Voorzitter a.i. = Hans Verboven hans.verboven@uantwerpen.be  

Jaak Peeters is ondervoorzitter.

M.J. Tips is secretaris: campinia.academica@gmail.com

 

top

Afdeling Limburg -

ACTIVITEITEN Academiejaar 2017 - 2018

 ________

Vereniging Vlaamse Academici Afdeling Limburg
                                                                                 
B 3500  - Hasselt 

GSM van Voorzitter Jeanine Broens: 0478-099 434 - Tel. 011 22 58 34

                                       
E-mail: jeanine.broens@telenet.be     
Website: http://www.vvalimburg.be/     
Rekeningnummer  BE42  9731 1890 4654

De foto's met de contactgegevens van de bestuursleden staan op de website van het VVA-Limburg.
Via deze koppeling kunt u de bestuurspagina oproepen.

Wat onthouden we zeker voor de werking van het VVA-Limburg?
-  Voor betalende activiteiten wordt er niet gebeld.
   Je betaling geldt dan als inschrijving en dient voor de opgegeven einddatum te gebeuren.
-  Voor de gratis lezingen kan er via mail of sms aangemeld worden op het secretariaat,
    hetzij bij Marc hetzij bij Gaby  
 -  nieuw banknummer: BE42  9731 1890 4654

Blijf je lid, ben je nieuw of wens je opnieuw lid te worden van VVA, stort dan je


Contributie
: 40 steunend lid met partner,  € 35 lid met partner of € 25 voor een alleenstaande (Academiejaar 2017-2018)

Graag zouden we willen dat het lidgeld maar ook elke activiteit afzonderlijk worden betaald, met steeds een duidelijke vermelding waarvoor. Het is anders een heel puzzelwerk voor de penningmeester.

Activiteiten

Beste VVA- vrienden,          

Na een voor iedereen hopelijk weldoende vakantie zijn we hier terug met een mooi programma voor de komende maanden. Er is voor elk wat wils: lezingen, een concert en bedrijfsbezoek tot alweer een mooie driedaagse uitstap.
Hopelijk mogen we jullie ook dit academiejaar  weer heel dikwijls ontmoeten.

Graag willen we je wel al meegeven dat het lidgeld voor het academiejaar 2017-2018 ongewijzigd blijft. Hier zie je welk bedrag voor jou van toepassing is.

Kunnen jullie dit voor eind september storten op bovenvermelde rekening “lidgeld 2017-2018”


€ 35 :   gewoon lid met partner
€ 25 :   alleenstaande
€ 40 :   steunend lid

En o ja….. er waren ook nog de verkiezingen.
Voor wie er niet bij waren hierna de gekozen bestuursleden:

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Opvolger

Afgevaardigde VVA-Limburg in het hoofdbestuur:

Jeanine Broens
Michel Vanbuul
Marc Maes, Marie-Thérèse Niesten en Gaby Vandersmissen
Marc Maes
Jos Eyben, Ghislaine Leonard en Jef Van den Noortgate

Olga Reinquin

Dirk Smeyers


Beste VVA-leden,

Hier reeds de data van de activiteiten van 2018 (tweede semester academiejaar).
Die kunnen jullie dan alvast in jullie agenda noteren.

Later volgt uitgebreide informatie in de nieuwsbrief.

januari
- zondag 7 januari om 15.00 uur in CCH : Nieuwjaarsconcert
- zaterdag 13 januari : tentoonstelling Europalia Indonesië (Bozar)

februari
- zondag 4 februari : pre-Valentijn in ‘t Driessent
- maandag 19 februari : lezing a.d.h.v. natuurdocumentaires

maart
- 1 maart : optreden I Muvrini in CCH
- donderdag 15 maart : bedrijfsbezoek
- donderdag 22 maart : lezing Peter Hoet

april
- maandag 9 april : lezing Luc Corluy over Baskenland
-  vrijdag 20 + zaterdag 21 + zondag 22 april : driedaagse excursie naar Gent n.a.v. Algemene Ledendag

mei
- eerste helft : boottocht
- maandag 21 mei : Ascot aan de Jeker (hoedendag)
- zondag 27 mei : fietstocht + wandeling

juni
reis naar Baskenland van 9 tot 16 juni

september
reis naar Oesbekistan van 5 tot 15 september

hartelijke groeten,
het bestuur vva-Limburg 

Dinsdag 7 november 2017 om  19 u.

Reisreportage:  Corsica

Ontmoetingscentrum, Hasselt- Rapertingen, Luikersteenweg 395

Met voorstelling twee nieuwe reisbestemmingen (cf. supra)

en
Kaas-en wijnavond

 

Bekijk de foto's:


Van 03 juni tot en met 10 juni 2017


Reis naar Corsica

Prachtige natuur

Fotograaf Aimé Smeets op de
Col de Bavella - Alta Rocca
Gevarieerd typisch Corsicaans landschap
Bebouwde berg aan zee Een ander landschap: Col de Palmarella
Haven van Porto in de Golf van Porto Vanaf de boot langs 'Les Callanques de Piana'
Visarend op de rotsen

Foto's van dr. Aimé Smeets

Van de overblijfselen uit het bronzen tijdperk tot de Romeinse ruïnes, van barokke kerken tot Genuese torens, van Napoleon tot Pascal Paoli, ontdekken we een boeiend en bewogen verleden in een kader van schitterende landschappen.

We bezoeken
Bonifacia, Porto-Vecchio, Cape Corse, Ajaccio

Met vijftig (50) deelnemers waren we een week op het eiland Corsica.
Het was een buitengewoon mooie VVA-reis van de Afdeling Limburg.

Zo eindigt Marc Maes, secretaris VVA-Limburg zijn persoonlijk verslag van de reis:

'Wij hebben een prachtige reis gehad met zijn allen.
Wij hebben genoten van de prachtige natuur, de gids en de vele mooie momenten samen in de bus, bij het bezichtigen, de zon én de regen, het bootje varen, de treintjes, samen zwemmen en eten en drinken en de unieke familiale sfeer en de omgang met mekaar.
Tot binnenkort, en zoals Carlos zei, afspraak voor een volgende reis.'

Lees het hele verslag

Hieronder geven we aansluitend bij de reiservaringen informatie over de taal op Corsica.

Het Corsicaans

De reis van het VVA-Limburg van 3 tot 10 juni 2017 bracht ons op het eiland Corsica en confronteerde ons met de bewoners. Die spraken zoals we konden constateren het Frans, omdat Corsica Frans grondgebied is, maar ook hun oorspronkelijke eigen taal het Corsicaans.

Onze twee gidsen op Corsica, eerst de eendagsgids François en dan de Parisienne Martine spraken ons over het taalgebruik op het eiland. Het Frans is er de eerste taal en zowat iedereen kan Frans spreken. Het Corsicaans wordt gesproken onder de Corsicanen als ze bij elkaar zijn. François spreekt steeds Corsicaans met zijn vrienden. Martine verstaat het, maar kan het niet echt praten. Wel sprak ze de namen van de lokaliteiten  die we aandeden ook heel correct in het Corsicaans uit.

Persoonlijk heb ik maar even Corsicaans horen spreken door een man die aan het telefoneren was. Het leek mij erg op het Italiaans. Ook de plaatsnamen met daarboven al dan niet doorgestreept de Franse versie daarvan waren in het Corsicaans en toonden opvallend de veelvuldig voorkomende u [u].


Op school wordt nu ook les gegeven in het Corsicaans naast het Frans. Samen met onze Nederlandstalige begeleider visten we uit dat de onderwijstaal aan de universiteit van Corsica Pascal Paoli in Corte exclusief het Frans is.

Wellicht is het toch interessant om over dat Corsicaans wat meer te weten te komen.
‘Het Corsicaans (u Corsu) is een Romaanse taal die voornamelijk gesproken wordt op het eiland Corsica. Het is een variant van het Toscaans (een Italiaans dialect).

Corsicaans, met name het Zuid-Corsicaans, is tevens nauw verwant met het Gallurese dat in het noorden van Sardinië (Gallura) gesproken wordt. In vroeger tijden, toen de zeestraat tussen Sardinië en Corsica minder breed was dan nu, vond er tussen Zuid-Corsicanen en bewoners van Noord-Sardinië een geregelde uitwisseling plaats (zo vluchtten Corsicaanse herders geregeld voor armoede, invasies of kwaadwillende heren). Hoewel de schrijfwijze verschilt ten opzichte van de spelling van het Corsicaans is het Gallurese te beschouwen als een variant van het Zuid-Corsicaans: er is een grote overeenkomst met het dialect van Sartè. Tegenwoordig gaan de twee taalgebieden vaak samen bij literaire evenementen, zoals schrijfwedstrijden en festivals.’
‘Tussen het Italiaans en het Corsicaans bestaan enkele grote verschillen. De Italiaanse uitgang -o bij substantieven is in het Corsicaans -u (net als in vrijwel alle Zuid-Italiaanse dialecten, zoals het Siciliaans en Napolitaans). De verandering van core in cuore (hart) (diftongering) heeft zich in het Corsicaans niet voorgedaan. Het Corsicaans kent voorts een nasalisatie die in het Standaarditaliaans niet voorkomt: anch'ellu [ãk'ɛllu].

Het Corsicaans onderscheidt zich vooral van het Italiaans door het gebruik van een tweetal specifiek in het Corsicaans voorkomende klanken, de zogenaamde intricciati: GHJ en CHJ (resp. [dj] en [tj]). Verteld wordt dat tijdens de Italiaanse bezetting van Corsica gebruik werd gemaakt van een sjibbolet: het was meteen duidelijk of je met een Corsicaan of met een Italiaan van doen had door hem het woord "ghjunghje" (of een ander woord met die klank) uit te laten spreken. Een (ongeoefende) Italiaan valt hierbij onherroepelijk door de mand.
Ook op het lexicaal gebied valt het op dat veel ogenschijnlijk Italiaanse woorden in het Corsicaans een volstrekt andere betekenis hebben, wat het er voor de leek niet eenvoudiger op maakt. Veelvuldig wordt er in L'Usu Corsu, het drietalig woordenboek van Pasquale Marchetti, op gewezen: bijvoorbeeld: "zitella (...) [non proprio zitella, cioè "ragazza nubile" o in senso spreg. "donna attempata non ancora sposata", ma semplicemente] ragazza, fanciulla (...).

Zoals hierboven vermeld, worden nieuwe woorden doorgaans overgenomen uit het Frans, niet uit het Italiaans, waardoor gezegd wordt dat niet langer van een Italiaans dialect gesproken kan worden. Taalpuristen daarentegen zijn zeer gespitst op het vermijden van gallicismen, wat ertoe leidt dat voor een neologisme vaak een Franse en een Italiaanse variant naast elkaar bestaan: de onverschillige belt met een purtevule, de taalmilitant met een telefuninu (mobiele telefoon). De discussie dialect of taal kan nog steeds gevoerd worden, maar bij het gebruik van het woord taal in een ruime zin kan er geen discussie over bestaan dat het Corsicaans een taal is, de meeste Corsicaanstaligen zijn die mening dan ook zeker toegedaan.’

Er bestaan opvallende verschillen tussen het Zuid- en Noord-Corsicaans op het gebied van de klanken, de uitspraak ruim gezien en in het woordgebruik. De bergketen die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt is bepalend voor de beide verschillende taalvariëteiten: het noordoostelijke type is duidelijk van Toscaanse aard (cismontano), het archaïsch aandoende zuidwestelijk type herinnert aan het Sardinisch (transmontano).
‘Door de Franse taalpolitiek en door de toevloed van Franstaligen (met name door de toevloed van gerepatrieerde Fransen uit Algerije) staat het Corsicaans onder grote druk: het wordt steeds minder gesproken, en wie het nog wel spreekt gebruikt steeds meer Franse woorden in het Corsicaans. Omgekeerd neigen taalpuristen ertoe om juist te kiezen voor Italiaanse nieuwvormingen, om alles wat Frans is te mijden: zo kun je naast de francorsu-vorm "u purtevule" ook "u telefuninu" tegenkomen voor de mobiele telefoon.
Aan het einde van de twintigste eeuw is het Corsicaans aan een opleving begonnen. Het mag weer worden onderwezen op scholen (drie uur per week op de basisschool) en wordt veelvuldig gebruikt door plaatselijke zangers en zanggroepen, zoals I Muvrini (=de moeflonnetjes) en A Filetta, die ook buiten Frankrijk faam hebben verworven. Een veelgehoorde klacht onder docenten en voorvechters van het Corsicaans is echter dat er weliswaar veel in de taal wordt gezongen, maar dat degenen die zingen, de taal vaak helemaal niet spreken. Met de oprichting van een taalkundig "onderdompelingscentrum" in Savaghju, waar iedereen, van de kok tot de schoonmaker, Corsicaans spreekt, krijgen steeds vaker hele schoolklassen de gelegenheid een week lang in de taal te "baden".

De meeste toponiemen op Corsica hebben van oudsher een Toscaanse spelling (zoals Bastia, Calvi, Bonifacio), sommige plaatsnamen zijn inmiddels verfranst (Saint-Florent, Ile-Rousse). De meeste toponiemen hebben echter een Corsicaanse variant: Ajaccio – Aiacciu, Bastia – Bastia,  Bonifacio – Bunifaziu, Cap Corse – Capicorsu,  Cargèse – Carghjese, Corte – Corti, Ile-Rousse - Isula Rossa, Nebbio – Nebbiu, Patrimonio – Patrimoniu, Porto – Portu, Porto-Vecchio - Porti-Vechju, Saint-Florent - San Fiurenzu, Sartene – Sartè’

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaans

Ghislain Duchâteau

14 juni 2017

Donderdag 23 november 2017 om  20 u.

Lezing: Klassieke muziek van de XXste eeuw:
Ongekend en onbemind?

door Lucien Thoné

Ontmoetingscentrum, Hasselt- Rapertingen, Luikersteenweg 395

De spreker neemt ons mee op een boeiende ontdekkingstocht in een gebied dat voor velen nog onbekend terrein is.
Hij maakt ons deelgenoot van zijn passie voor de klassieke muziek van de twintigste eeuw.
Misschien wordt het ook wel een “Requiem” voor te vastgeroeste gewoonten en vooroordelen bij het beluisteren van muziek en verleggen we onze grenzen.

Een veelbelovende avond!

Gratis: doch aanmelden bij Marc:   vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be  of
                                                           GSM  0497  53 18 78


Vrijdag 8 december 2017 om 17.30 u.

“Bilzen Mysteries”

Alden Biesen in vuur en vlam

Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
       

Wat hebben ridders, broeders, kruisvaarders, draken, ratten, femmes fatales en een oude verdwaasde jonkheer gemeen? Het antwoord: Bilzen Mysteries! De Landcommanderij Alden Biesen bulkt van verhalen. Eeuwenoude geheimen die schuilen in de duisternis komen weer tot leven. Met Bilzen Mysteries beleef je het verleden van Alden Biesen alsof je er zelf bij was!

Ben je klaar voor deze betoverende tijdreis?

Bilzen Mysteries is een nachtelijk belevingsparcours in de sprookjesachtige landcommanderij van Alden Biesen. Het neemt je mee op een boeiend multimediaal avontuur doorheen 800 jaar geschiedenis van de Duitse Orde tot uiteindelijk ... een verwoestende brand.

17.30 u.: bijeenkomst aan de Toeristische Dienst van Alden Biesen
                          Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Aangepaste kleding en schoenen voor deze buitenactiviteit. (Duurtijd 1.20 u.)

Maaltijd in “Restaurant Buitenhof”: huisgemaakte soep met brood.

Prijs : 20 euro

Betalingen dienen ons toe te komen voor 10.11.2017 op rek.nr. BE42 9731 1890 4654 van
VVA-Limburg, 3500  Hasselt, met vermelding: Alden Biezen.


Zondag 17 december 2017 om 11.00 u

Kerstconcert

met nadien om 13.15 u :  kerstlunch in het Smaaksalon
                                   Huis de Corswarem,  Maastrichterstraat, 61  3500  Hasselt
      
Kerstconcert
ingericht door JAT (Jong Artistiek Talent)
en met optreden van woordkunstenaar Michel Kempeners

Stedelijke academie voor Schone Kunsten - Kunstlaan 12, 3500  Hasselt

Programma : De Stem van de Cello  


De cello of violoncello behoort tot de groep van de strijkinstrumenten en heeft een kenmerkende klank met een bereik van vier, gemiddeld vijf, of soms zelfs zes octaven.
Op de cello wordt voornamelijk klassieke muziek gespeeld, maar ook in de pop- en rockmuziek treft men soms een cello aan.

Trecelli
trio cellisten met :

- Joachim Jamaer,
- Emiel Cockx,
- Federico Bragetti

Woordkunst: Michel Kempeners
Programma : De Stem van de Cello

Prijs:  € 60  (Toegangsprijs concert: € 10 en kerstlunch in het Smaaksalon: € 50)

Betalingen dienen ons toe te komen voor 15.11.2017 op rek. nr. BE42 9731 1890 4654 van
VVA- Limburg, 3500  Hasselt, met vermelding:  Kerstconcert en kerstlunch

 

Zondag 7 januari 2018 om 15 u.

Nieuwjaarsconcert
door het Antwerp Symphony Orchestra

Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan

Na enkele nieuwjaarsconcerten in het cultuurcentrum Tongeren hebben we dit jaar opnieuw gekozen voor Hasselt om – na het concert - elkaar onze nieuwjaarswensen over te maken.

Niemand minder dan Philippe Herreweghe,  de veelgevraagde gastdirigent van orkesten in binnen-en buitenland, zal het Antwerp Symphonoy Orchestra leiden.


Verder zal de Franse sopraan Sandrine Piau de opmerkelijke gaste zijn. Zij is een gerenommeerde zangeres op de oudemuziekscène, die al met tal van dirigenten samenwerkte. Ze zingt veel barokopera maar evengoed recenter lyrisch repertoire.
Mis dit zeker niet want het is een enige kans om haar hier te horen. Zij zong immers al in de beroemdste concertzalen ter wereld en trad er op met toporkesten.

Toegangsprijs:   € 26   

Inschrijven: onmiddellijk door storting op rek.nr. BE42 9731 1890 4654
van VVA-Limburg, 3500  Hasselt, met vermelding:  nieuwjaarsconcert.

We hebben 60 kaarten:  wees er dus vlug bij.


Zaterdag 13 januari 2018

Europalia Indonesia

Bezoek aan 2 tentoonstellingen: "Ancestors & Rituals"  en

"Power and other Things" in Bozar te Brussel

8.30 u.  Vertrek met de bus bij de Alk, Steenweg 170 te Alken.
Eigen auto kan achtergelaten worden op de parking.

Voormiddag:  bezoek aan "Ancestors & Rituals" met audiogids

Indonesië is een immense archipel met meer dan 17.000 eilanden, 255 miljoen inwoners, en 300 etnische groepen, en meer dan 700 talen met een diversiteit aan culturen.
Toch hebben al deze culturen een gemene deler, nl. het belang dat ze hechten aan de voorouders. 160 archeologische en etnografische schatten worden grotendeels uitgeleend door het Nationaal Museum van Indonesië en worden voor de eerste keer in Europa ten toon gesteld.

12.30 u. lunch in restaurant MIM

Namiddag:  bezoek aan "Powers and other Things" met audiogids

Verkent de recente en vaak bewogen geschiedenis van Indonesië gezien door 21 Indonesische en westerse kunstenaars. Het Nederlands koloniale tijdperk en de Japanse bezetting, de status van de vrouw en de immigratie, ... zijn thema's die werden behandeld om zo de hedendaagse samenleving te kunnen begrijpen.

16.30 u. afscheidsdrink

Aankomst in Alken rond 18.30 uur

AANTAL DEELNEMERS :de eerste 50 betalenden
INSCHRIJVEN tot uiterlijk 10 december door storting van 60 euro op rekening
BE42  9731 1890 4654 van VVA- Limburg met vermelding Europalia


Europalia Indonesië

Ontdek de hoofdtentoonstellingen van het festival

Ancestors & Rituals - 11 10 '17 > 14 01 '18 @ BOZAR

Power and other things. Indonesia & Art (1835-now) - 18 10 '17 > 21 01 '18 @ BOZAR

Archipel - 25 10 '17 > 21 01 '18 @ La Boverie - Luik

***

Ancestors & Rituals - 11 10 '17 > 14 01 '18 @ BOZAR
Voorouders en rituelen
_________________________Indonesië is een immense archipel van meer dan 13 000 eilanden, die zich uitstrekken over maar liefst 5 000 kilometer van oost naar west. Er zijn ongeveer 255 miljoen inwoners, 300 etnische groepen en meer dan 700 talen. Dat zegt al iets over de diversiteit van het land en de culturen waaruit het bestaat.
Toch hebben bijna al deze culturen een gemene deler, namelijk het belang dat ze hechten aan de voorouders. Van Sumatra tot Papoea, over Java, Borneo, Sulawesi, de Kleine Soenda-eilanden en de Molukken: de voorouders speelden – en spelen vaak nog – een vooraanstaande rol in Indonesië.
 
De voorouders, die biologisch of mythisch kunnen zijn, zijn nauw verbonden met het verleden, het heden en de toekomst. Ze vervullen daarbij drie cruciale functies. Ten eerste zijn ze een directe link tussen de Indonesiërs en hun verleden, waardoor de levenden hun plaats in de stamboom kunnen krijgen en hun status en sociale positie bepalen. Vervolgens garanderen de voorouders het evenwicht in de samenleving en verzekeren ze door hun steun en bescherming een harmonieus heden. Tot slot zijn ze een bron van vruchtbaarheid en zorgen ze voor de toekomst en het voortbestaan van de volkeren en hun culturen. …

Tot slot wordt er in de tentoonstelling een uitgebreid luik aan de verbazingwekkende dodenrituelen gewijd. Ze bestaan vaak uit verschillende fasen en meerjarige cycli die een overledene toelaten om voorouder te worden. De achtergeblevenen sparen kosten noch moeite om hem of haar naar de bovenwereld te begeleiden en zo ook het evenwicht en de harmonie in de gemeenschap te bewaren. 

160 archeologische en etnografische schatten worden grotendeels uitgeleend door het Nationaal Museum van Indonesië en worden voor de eerste keer in Europa tentoongesteld. Maar ook musea uit heel Indonesië nemen deel, net als een aantal Europese musea en privécollecties. Audiovisueel materiaal, tekeningen en schilderijen contextualiseren en actualiseren het geheel.

Lees meer

***

Power and other things. Indonesia & Art (1835-now) - 18 10 '17 > 21 01 '18 @ BOZARPower and other things verkent de recente en vaak bewogen geschiedenis van Indonesië, gezien door de werken van 21 Indonesische en westerse kunstenaars. Het Nederlandse koloniale tijdperk en de Japanse bezetting, de status van de vrouw en de immigratie… Stuk voor stuk thema’s die in de tentoonstelling worden behandeld, om zo de hedendaagse Indonesische samenleving te kunnen begrijpen.


Waarnaar verwijst de titel Power and other things?

RIKSA AFIATY – Power and other things is een fragment uit de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië, die in 1945 werd ondertekend. Hierin eist president Sukarno van de Nederlandse staat dat “de kwesties rond de overdracht van de macht en andere dingen gewetensvol en zo snel mogelijk worden behandeld”.  

CHARLES ESCHE – Ik hou veel van het idee “en andere dingen”, net alsof het volledige universum in dit woord omvat kan zitten. Dit ogenschijnlijk eenvoudige verzoek had nadien enorme gevolgen. De tentoonstelling laat zien wat er de daaropvolgende 72 jaar is gebeurd met de “andere dingen” en hoe de koloniale macht de inhoud ervan volledig heeft vervormd.

Lees meer

 


VVA - Mededelingen Afdeling Oostende -Veurne - Diksmuide

LIDMAATSCHAP

_________________


€ 40 :  lidmaatschap.
€ 25 :  lidmaatschap minder dan 3 jaar afgestudeerd  
te storten op rek. BE79 0682 1644 6433 van
V.V.A. Oostende met vermelding van uw promotiejaar.
Een stipte betaling bespaart onze administratie veel nutteloos werk.

BESTUUR

_________________

*Patrick DEGRYSE, lic.H.&F.W.  059-80 11 82
*Lena DE VLAMYNCK–DERUWE, lic. gesch. 059-31 17 22
*Peter DEWOLF, ir.  059-80 07 34
*Luc D'HOORE, dr.med.     050-67 64 45
*Els GLORIEUX-TAELMAN, lic. Germ. filologie 059-80 30 53
*Kristof VERMEIRE, lic.pol.wet.   059-33 32 32

Correspondentieadres : Dr. L. D'hoore                                              
E. Beernaertstraat 54 bus 0 - 8400 Oostende


Voor het Academiejaar 2017-2018 werden nog geen activiteiten meegedeeld.


Voor elke activiteit ontvangt u telkens een meer gedetailleerde uitnodiging.
Nodig uw vrienden academici eens uit op één van onze activiteiten. U kunt ook altijd deelnemen aan de activiteiten van de andere V.V.A..-afdelingen
http://www.vvacademici.org/afdelingen.html

Lidmaatschap staat open voor alle houders van een universitair of masterdiploma die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.
Voor meer informatie zie de website:
http://www.vvacademici.org


                                           

top

VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen


Programma 2017-2018


Berlare, 6 november 2017

N.a.v. de Iranreis van VVA-Oost-Vlaanderen

Geacht Medelid,

Op vrijdag 8 december 2017 verwachten wij u om 18 u in het EETAVONTUUR, DOK NOORD 6A te Gent (0472/33.72.36). In 2015 waren we reeds te gast bij Tom Vandenberghe, zoon van onze oud-voorzitter Bert, ter gelegenheid van onze post-Armeniëreis.

We starten de avond om 18 u want….. Reeds tijdens de reis hebben wij met bewondering toegekeken hoe Daisy en Gratien onverdroten in de weer waren om ervoor te zorgen dat de herinnering aan de Iranreis niet enkel in onze gedachten bewaard zou blijven maar ook gematerialiseerd zou worden in de vorm van een DVD, zelfs twee. Alleen reeds de kennismaking met het resultaat van hun werk is een voldoende reden om op de bijeenkomst aanwezig te zijn. Uiteraard zal iedereen die wil de DVD’s kunnen bestellen.

Vanaf 19 u vullen we dan de audiovisuele herinnering aan met het gezellig napraten over onze ervaringen en belevenissen ter plaatse en dat bij een aangepaste dis. Tom kent voldoende de keuken van het Midden-Oosten om er culinair voor te zorgen dat degenen die deelnamen aan de reis zich snel weer in de sfeer van de Iraanse aprildagen zullen kunnen inleven.

Deze aangename avond wordt u aangeboden voor € 40 per persoon. Schrijf in per e-mail bij het secretariaat vóór donderdag 30 november en maak het bedrag over op onze bankrekening (zie briefhoofd), met voorrang aan de medereizigers; voor de andere leden geldt het criterium van de rangorde van betaling. (max. 45 personen)

Wij hopen op een enthousiaste respons en groeten u hartelijk,

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur
Lovendegem, 12 augustus 2017.

Beste Medelid,

Hierbij nodigen wij u uit op een concert in Muziekcentrum De  Bijloke
op vrijdag  24 november 2017 om 20 u (inleiding 19.15 u).

Op het programma:

               SYMFONIEORKEST VLAANDEREN & DE BEREN GIEREN
            ‘Rachmaninov revisited / The Isle: dead or alive?’
                            

Een ode aan de kracht van het leven! Startpunt is The Isle of the Dead van Rachmaninov. Zijn inspiratiebron is het schilderij Toteninsel van Arnold Böcklin. Rachmaninov evoceert de oversteek van de Styx door de veerman Charon. Met de introductie van het ‘Dies Irae’-motief zinspeelt hij op de dood en reflecteert hij doorheen het hele werk op de verstrengeling van leven en dood.

Maar Böclin schilderde ook Lebensinsel. Dit is het uitgangspunt voor een nieuw werk van de Gentse stadscomponist Fulco Ottervanger. Zijn werk kan beschouwd worden als een antwoord op het werk van Rachmaninov, een overwinning van het leven op de dood, een eiland van hoop en toekomst in het ogenschijnlijk barre land waarin we leven.

Na de pauze komt Beethoven aan de deur kloppen met een selectie uit ‘Die Geschöpfe des Prometheus’.
 
Het VVA heeft voor de leden 60 kaarten gereserveerd in rang 2 en biedt u die aan voor €22  (i.p.v €26).
U kan die per e-mail op ons secretariaat aanvragen vóór 31 oktober en het bedrag overschrijven op onze bankrekening (zie briefhoofd); de datum van betaling bepaalt de volgorde van toekenning. Begin november worden de kaarten opgestuurd.

Wij rekenen op een enthousiaste respons voor dit schitterend concert.
                                                                                 
Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur.


                                 

Zie voor verdere informatie de website van het VVA-Oost-Vlaanderen:
http://www.vva-ovl.be/


 
Thuispagina | Omhoog