Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
VVA-afdelingen
 


Nieuwsflits voor de leden

Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018
Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

Index

- De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
- VVA - Jongeren Nationaal
- VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen
- VVA - Mededelingen Afdeling Brugge
- VVA - Mededelingen Afdeling Brussel
- VVA - Mededelingen Afdeling Campinia
- VVA - Mededelingen Afdeling Limburg
- VVA - Mededelingen Afdeling Oostende
- VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen

De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
 
Afdeling Voorzitter Secretariaat
     
VVA-Antwerpen Marc Van der Straten Raf Verschueren
VVA-Brugge Bruno Comer Eric Vienne
VVA-Brussel Erik Loosen Christel Houthuys
VVA-Campinia Hans Verboven Jan Goris /
jaak.j.peeters@gmail.com
VVA-Jongeren Nationaal Griet Lories jongvva@gmail.com
VVA-Limburg Jeanine Broens

Marc Maes
Gaby Vandersmissen

VVA-Oostende Els Taelman Lena De Vlamynck-Deruwe
VVA-Oost-Vlaanderen Eric Vandenbroele Marie-Rose Van den Hende
 

De afdelingen die geen eigen website hebben, krijgen de gelegenheid om op deze pagina voluit hun mededelingen en activiteiten te plaatsen. De afdelingen die hun activiteitenprogramma meedelen, krijgen hun activiteiten weergegeven op deze pagina.


VVA - Mededelingen afdeling Jongeren Nationaal


Nieuwsbrief

Activiteiten - lidgeld


Lidgeld academiejaar 2018-2019

 

Als lid van Jong VVA kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen!

Aarzel niet en hernieuw uw lidmaatschapsbijdrage of sluit U aan en help ons om verder boeiende activiteiten te kunnen programmeren.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt :
- € 9 voor jonge academici geboren na 1981
- € 16 voor jonge academici geboren na 1976
- € 21 voor jonge academici geboren na 1970
- € 26 voor jonge academici geboren voor 1970
- € 7 voor een bijkomende jonge academicus in hetzelfde gezin
- € 26 voor een academicus die net iets té oud is voor de jongerenafdeling maar onze afdeling een warm hart toedraagt. 

Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer
BE26 7340 3138 1529 van jong VVA.Over VVA-Jongeren

Het VVA heeft er sinds het begin 2011 een nieuwe afdeling bij. Onder impuls van een aantal jongere VVA-leden werd besloten om een Nationale VVA-jongerenafdeling op te richten. Zoals de naam het zelf zegt, heeft de afdeling een nationale werking. Naast de klassieke lezingen zal er gestreefd worden om activiteiten te organiseren die ook kindvriendelijk zijn. Wanneer jonge ouders samen met hun kinderen welkom zijn op een dagactiviteit, maakt dat de stap naar het lidmaatschap verlaagt. In het verleden werd er reeds geopteerd om daguitstappen modulair op te bouwen. Men neemt deel aan de hele dag of sluit op een later moment aan of verdwijnt om op een kindvriendelijk uur thuis te zijn.

Aansluiten bij de jongerenafdeling kan tot de leeftijd van 45 jaar waar men ook woont in het Vlaamse land. Iets oudere leden zullen worden aangespoord om door te stromen naar de lokale afdelingen. Jonge leden kunnen, op basis van hun lidmaatschap bij VVA-Jongeren Nationaal, ook deelnemen aan de activiteiten van de andere afdelingen. Hun aanwezigheid op de lokale activiteiten zal de latere doorstroming eenvoudiger maken.

Misschien heeft U als VVA-lid wel kinderen en/of  kleinkinderen die interesse zouden kunnen vertonen voor de nieuwe afdeling. Het doormailen van hun contactgegevens wordt dan ook aangemoedigd. Dat kan door een bericht te sturen naar jongvva@gmail.com  De jongerenafdeling zal dan met hen contact opnemen om de werking van de nieuwe afdeling toe te lichten.

Met de oprichting van de  nationale jongerenafdeling wordt verwacht nieuwe VVA-leden aan te trekken en de toekomst van het VVA (dus van alle lokale afdelingen) te verzekeren.

Dilbeek, 5 februari 2011


***


Lid worden kan zeer eenvoudig.
Als lid van de jongerenafdeling kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen.
De jongerenafdeling werd speciaal opgericht voor jonge academici tot de leeftijd van 45 jaar.

Het e-postadres: jongvva@gmail.com

Meer informatie over VVA (Vereniging Vlaamse Academici)? www.vvacademici.org
VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen

BESTUUR V.V.A. - Afdeling Antwerpen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Lic.jur. Marc Van der Straten
Ondervoorzitter: apr. Maggy Beek
Secretaris: ir. Raf Verschueren
Penningmeester: Lic.jur. Karel Van der Straten
Projectcoördinator: Ir. Willy  Stessens
Oud-Voorzitter: Ir. Julien Bulcke
Logistiek en feesten: Lic.jur. Axel Gerrits

Oud-voorzitters
mevr. Chris D'Huyvetter, Jan Van Reeth, Marc Van Dongen, Paul Becue

Leden van het Algemeen Bestuur
dr. med. Diederik Boeykens, lic. jur. Ilse Buyst,  dr. Koenraad Elst, lic. jur. Axel Gerrits, lic. jur. Pieter Herman, lic. med. soc. wet. Evelien Lust, hand. ir. Frederik Pieters, dr. med. Erik Theeuws, dr. med. Wilfried Theunissen, dr. med. Philip Van Cauwelaert, em. prof. Jean Van Houtte.

TOT UW DIENST
Met opmerkingen, wenken of vragen over V.V.A.-Antwerpen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden.

Algemeen

Lic. Jur. Marc Van der Straten
Ir. Julien Bulcke, Hugo Verrieststraat 25, 2600 Berchem
Tel. 03 239 54 13; e-post: julien@bulcke.net

Lidmaatschap en financiële aangelegenheden

Lic. jur. Karel VAn der Straten, Amerikalei 211, 2000 Antwerpen

Adreswijzigingen en verzending van V.V.A.-mededelingen

Ir. Raf Verschueren, secretaris, Bist 45/B1, 2610 Wilrijk
Tel: 03 828 94 00; e-post: verdeg@skynet.be

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2016-2017 kunt u overschrijven op rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.
U vermijdt een onderbreking bij het toezenden van de mededelingen door meteen te betalen.
Wil de naam van het lid en het promotiejaar vermelden.
€ 55,00: steunende leden
€ 40,00: gewone leden
€ 10,00: tweede lid in hetzelfde gezin

PLAATS VAN BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de ‘Entrepot du Congo’, De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-Zuid, 1e verdieping (op de hoek van De Burburestraat en Vlaamse Kaai) om 20.30 u. Deze locatie is vlot te bereiken zowel met het openbaar vervoer als met de eigen wagen. Ook is er ruime parkeermogelijkheid.

PROGRAMMA 2017-2018

 

 

PROGRAMMA 2018-2019

Er werden nog geen activiteiten meegedeeld voor het nieuwe academiejaar

 

Woordje van de Voorzitter                                                                       

Dit academiejaar hebben we ingezet met een lezing van professor De Wever over het Vlaanderen voor de eerste wereldoorlog, met verder een toelichting over frontbeweging en activisme. Professor De Backere gaf ons inzicht in de dynamiek van het Vlaams bedrijfsleven, Professor Cassiman lichtte een tipje van de sluier over ons eigen DNA. Professor Absilis liet ons genieten van het leven van Pallieter en professor Kerremans gaf zijn analyse van het eerste Trump jaar.

Hierbij vind je de tweede versie van ons programma over het academiejaar 2017 – 2018. We hopen dat het je bevalt en dat we je vaak mogen ontmoeten. 

We nodigen je uiteraard uit om je lidmaatschap te vernieuwen, indien dit nog niet is gebeurd. Dit kan door € 40 over te schrijven als gewoon lid en € 60 als steunend lid op de bekende rekening BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.

Deze zending stuurden we al elektronisch naar allen van wie we een e-post adres hebben. Heb je dit niet gekregen per e-post dan verzoeken we je om per e-post jouw adres te bezorgen aan verdeg@skynet.be en julien.bulcke@telenet.be.

Identiteit is het nieuwe woord, we horen het bij Bart de Wever en bij bisschop Johan Bonny. Onze algemene voorzitter Paul Becue is hen voorgegaan met zijn initiatief om onze Vlaamse eigenheid beter te omschrijven, waarmee ik meteen mijn voorkeur uitdruk voor het woord “eigenheid” in plaats van het minder sprekende “identiteit”.
2018 wordt een jaar van verkiezingen. “Samen” heeft de strijd voor het Stadhuis ingezet, de andere partijen verduidelijken hun objectieven en Tom Meeus heeft de eerste moddercampagne ingezet.
Ook wij gaan naar de keuze voor een vernieuwd bestuur, een jonger bestuur.

Julien Bulcke


 BESTUURSNIEUWS

1. Website VVA
We stellen vast dat de post niet steeds zijn werk doet.
Daarom wijzen we er u op dat u ons afdelingsprogramma ook kunt vinden op de website van de VVA www.vvacademici.org. U klikt op de menuknop Afdelingen door naar afdelingen.
Op te nemen in uw ‘favorieten!

2. VVA- nieuwsflits
Vanuit het hoofdbestuur wordt een e-nieuwsbrief gepubliceerd.
Het gaat vooral om actueel nieuws kort gebracht rond de drie ‘toverwoorden’ van het VVA:
Academisch, Vlaams, Cultuur. Er is intern nieuws vanuit VVA-Nationaal. Er staan wat citaten in met wijsheden en er is inderdaad actueel nieuws uit de maaschappij en de wereld.

De nieuwsflits wordt verstuurd vanuit de afdelingssecretariaten.
Tot dusver zijn er tweeëntwintig (22) edities van de Nieuwsflits naar de leden verstuurd.

Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018

3. VVA- e-zine
Het elektronisch magazine of tijdschrift van het VVA- Nationaal' Vivat Academia' verschijnt vanaf het Academiejaar 2014-2015 geregeld een drie- of viertal keren per jaargang.
Zie E-Zine op deze site.
Op 9 oktober 2016 publiceerde het VVA de speciale editie nr. De Nederlandse literatuur binnen het raam van de 2e Week van het Nederlands georganiseerd door de Nederlandse Taalunie: klik hier
De 8ste editie van het e-zine kunt u hier aanklikken: E-zine - Editie nummer 8 - oktober 2016
In februari 2017 verscheen Editie nr. 9. In juni verscheen Editie nr. 10. In oktober 2017 verscheen Editie nr. 11.
In januari 2018 verscheen Editie nr. 12.


***

 

 


VVA - Mededelingen Afdeling Brussel


Programma

Academiejaar 2017-2018


Activiteiten van VVA Brussel

Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren
tel. 02-426.12.33 e-post: secretariaat@vvabrussel.org
bankrekening : IBAN nr. BE80 4300 0665 3177
www.vvabrussel.org

Overzicht van de geplande activiteiten van VVA Brussel Academiejaar 2018-2019

Eerste semester

Zaterdag 17 November 2018

19.00 u Lezing door prof. dr. jur. Michel Flammée over de Bitcoins in het Kasteel Waalborre, Parklaan 22 te Asse, gevolgd door een feestmaal aldaar om 20.30 u.

Lezing in samenwerking met het Doktersgild Van Helmont..

Zaterdag 22 December 2018

14.30 u Opvoering door het Brussels Operettetheater van “La Belle Hélène” van Jacques Offenbach.

Locatie : Kaaitheater, Sainctelettesquare 20 Brussel.


Op onze webstek www.vvabrussel.org vind je steeds de uitnodigingen voor activiteiten van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont.   Vind je een uitnodiging niet meer of wil je als eerste op de hoogte zijn van de komende activiteiten, kijk dan geregeld naar www.vvabrussel.org


 

VVA - Mededelingen Afdeling Regio Brugge

Dagelijks bestuur Oud-voorzitters Adviescomité

Roland BAERT
Bruno COMER
Jan DE GRAEVE
Marie Jeanne DESCHEPPER
Christine DIERYCK
Machteld LENOIR
Véronique SOULLIAERT
Eric VIENNE

Daniël GLAS (1970 – 1976)
Vivian DE SMET (1976 – 1978)
Ferre MOLLET (1978 – 1980)
Roger DEVRIENDT (†) (1980 – 1983)
Bob VANHAVERBEKE (1983 – 1987)
Liesbeth VANDEN ABEELE (1987 – 1989)
Jeannine REYNDERS (1989 – 1992)
Jacques VANDEN ABEELE (1992 – 1995)
Gwijde STEEL (1995 – 1998)
Jan BEHEYT (1998 – 2002)
Annemie D’HOOGHE (2002 – 2006)
Leo DERYNCK (2006 – 2009)

Hilde AUDENAERDE
Hugo BROUCKAERT
Trees DE CEUNINCK
Michel DERUYTTERE
Rony FEVERY
Françoise HAGHEBAERT
Karine MICHELS
Hubert SANDERS
Michel VANDELANOTTE
Jozef VANHOUTTE
Jan VAN MEIRHAEGHE
Marie-Paule VERHEYE

Correspondentieadres
De Mote 42, 8310 Sint-Kruis
Tel.: 050 38 72 59
E-mail: vva.brugge@telenet.be
Website: www.vva-brugge.be

Lidmaatschapsbijdrage 2018-2019
80 euro: steunende leden
50 euro: gewone leden met partner
40 euro: alleenstaande leden
26 euro: jongeren (geboren na 1970)
Te betalen met bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van Vlaamse Academici - Regio Brugge

***

Beste VVA-vrienden,

In het voorbije academiejaar mocht onze vereniging zich verheugen in een zeer mooie opkomst voor haar activiteiten. We willen op dit elan verder gaan.

Voor de voordrachten op vrijdagavond hebben we alweer gespeurd naar thema’s die de geesten beroeren: gezondheidszorg, onderwijs, spiritualiteit, economie en migratie.

Voor een blijvende oplossing moeten we de problemen die zich in de derde wereld voordoen, aanpakken. Dat hoorden we in onze jeugd al. Toch blijkt het allemaal zeer weerbarstig. Een typevoorbeeld daarvan is Pakistan waar de scheiding met Bangladesh (Oost-Pakistan) in het begin van de jaren zeventig in het brandpunt van de actualiteit stond en waar armoede en geweld zeker nog niet verdwenen zijn. Is er dan geen vooruitgang?

En hoe leven we intussen met de gevolgen van de migratie die er sowieso zijn, in afwachting dat we de wereldproblemen in goede banen leiden? Over die beide onderwerpen zullen twee eminente sprekers ons onderhouden.

We willen ook de eigen regio en haar erfgoed niet vergeten, net als een originele speler in de Vlaamse economie. Kijk maar naar onze bijkomende activiteiten.

De reis naar Engeland is vorig academiejaar meegevallen en het moet gezegd: het is een land dat goed bij de VVA-sfeer past. Het flegmatieke, de humor, de nuchterheid: het zijn deugden die Vlaamse academici zich graag eigen maken. Regelmatig met gelijkgezinden samenkomen, discussiëren en daar de inspiratie uit halen om als een lady of een gentleman door het leven te stappen: zo zou je de bedoeling van onze vereniging kunnen omschrijven.

Het lijkt eenvoudig, maar twintig activiteiten op een jaar in elkaar steken en uitvoeren, vergt heel wat tijd en energie. Uw lidmaatschap is voor het bestuur de grootste stimulans.
Aarzel dus niet om toe te treden.

Bruno Comer Voorzitter

ACTIVITEITEN 2018-2019


Jaarprogramma 2018-2019

 
Zondag 30 september 2018
Opening van het academiejaar

Vrijdag 26 oktober 2018 Imam KHALID BENHADDOU
Is dit nu de Islam?
Vrijdag 23 november 2018 Dr. KATLEEN GABRIELS
Ethiek en technologie: een relatie onder druk
Vrijdag 14 december 2018 Prof. PASCAL PAEPEN
Beleggen is het nieuwe sparen
Zaterdag 12 januari 2019 NIEUWJAARSRECEPTIE
Vrijdag 8 februari 2019 Mgr. LODE AERTS
De toekomst van ons bisdom
Vrijdag 29 maart 2019 Prof. Dr. KRIS VAN DEN BRANDEN
Taal en onderwijs in de 21ste eeuw
Zaterdag 30 maart 2019 Algemene Ledendag
Vrijdag 5 april 2019 Dr. JAN VANDEMOORTELE
Pakistan: hopeloos of verkeerd begrepen?
Hemelvaartweekend (30 mei t/m 2 juni 2019) Meerdaagse reis
Zondag 25 augustus 2019
VVA-Vriendenuitstap


Bijkomende activiteiten


Dinsdag 9 oktober 2018 POL MARTENS
Brugse geschiedenis in affiches
Dinsdag 13 november 2018 JOHAN CATRYSSE
De restauratie van de Sint-Salvatorkathedraal
Dinsdag 4 december 2018 HILDE ROGGE
Verhalen uit de Decamerone
Dinsdag 19 februari 2019 HELGA DE NEVE
E-health: is je medisch dossier toegankelijk en toch
veilig op het net?
Dinsdag 12 maart 2019
Bedrijfsbezoek ARDO ARDOOIE

April 2019
Tentoonstelling


Zomeractiviteiten

 

VVA Nieuwsbrief

Vrijdag 26 oktober 2018 om 20.15 uur

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Imam Khalid Benhaddou

Is dit nu de islam?

Is de islam verzoenbaar met de rationele, kritische ingesteldheid van een samenleving die steunt op de principes van de Verlichting? Hoe moet onze westerse maatschappij reageren op de radicalisering en de terroristische uitwassen van die godsdienst?

Sinds de aanslagen in Zaventem en Brussel van 22 maart 2016 zijn deze vragen meer dan ooit aan de orde. De spanningen tussen de gemeenschappen zijn toegenomen en we vrezen voor een beknotting van onze ‘vanzelfsprekende’ mensenrechten. Wij hebben nood aan bruggenbouwers om het onbegrip en gebrek aan kennis over elkaars cultuur weg te werken. Moslims vertegenwoordigen op vandaag bijna 8 % van de Belgische bevolking, tegen 2050 zou dit aantal verdubbelen.

Voor deze lezing hebben wij Imam Khalid Benhaddou uitgenodigd. Hij is Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim. In de moslimgemeenschap speelt hij een leidende rol en in zijn boek ‘Is dit nu de islam?’ probeert hij tot een gesprek te komen. We hebben een gemeenschappelijke basis die voldoende groot is om tot een evenwichtig samenleven te komen. Als we echter alleen op zoek gaan naar wat ons scheidt, als we alleen polariseren en elkaar niet als evenwaardige partners zien, dan is er geen dialoog mogelijk. Dan is er alleen wantrouwen en angst.

Sinds 2015 is Khalid Benhaddou aangesteld als coördinator van het netwerk islamexperten dat in scholen de radicalisering van jongeren tegengaat en in december 2017 ontving hij de Prijs voor de Mensenrechten.
- ’t Ezelsvel 87 - oktober 2018

***

Afdeling Campinia -

Campinia Academica

Kempische Afdeling van de Vereniging Vlaamse Academici

 

Activiteiten 2018

Voor het academiejaar 2018-2019 werden nog geen activiteiten meegedeeld.

Campinia academica
Vereniging Vlaamse academici

Jaarbijdrage:

Omdat wij als gevolg van bestuurlijke beperkingen onze activiteiten vorig jaar hebben verminderd, hebben wij het vorige academiejaar geen lidgeld gevraagd. Niettemin zouden we willen vragen om dit jaar toch een bijdrage te willen storten, want zelfs een beperkte werking kost nog altijd geld. Ook een vrijwillige bijdrage zonder lidmaatschap is mogelijk. Voor wie lid wordt, is door de organisatie een speldje voorzien.

Als lidmaatschapsbedrag stellen we voor: 25 euro.
Rekeningnummer BE90 0682 1499 1332.

Campinia Academica is een apolitieke vereniging en staat open voor academici van alle levensbeschouwingen.

De door de vereniging georganiseerde activiteiten staan open voor elke belangstellende.


Bestuur

Voorzitter = Hans Verboven hans.verboven@uantwerpen.be  

Jaak Peeters is ondervoorzitter. Hij neemt ook het secretariaat van de afdeling waar: jaak.j.peeters@gmail.com

top

Afdeling Limburg -

ACTIVITEITEN Academiejaar 2018 - 2019

 ________

Vereniging Vlaamse Academici Afdeling Limburg
                                                                                 
B 3500  - Hasselt 

GSM van Voorzitter Jeanine Broens: 0478-099 434 - Tel. 011 22 58 34

                 
E-mail: jeanine.broens@telenet.be     
Website: http://www.vvalimburg.be/     
Rekeningnummer  BE42  9731 1890 4654

De gekozen bestuursleden van de VVA-Limburg:

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Opvolger

Jeanine Broens
Michel Vanbuul
Marc Maes, Marie-Thérèse Niesten en Gaby Vandersmissen
Marc Maes
Jos Eyben, Ghislaine Leonard en Jef Van den Noortgate

Olga Reinquin


De foto's met de contactgegevens van de bestuursleden staan op de website van het VVA-Limburg.
Via deze koppeling kunt u de bestuurspagina oproepen.

Wat onthouden we zeker voor de werking van de VVA-Limburg?
-  Voor betalende activiteiten wordt er niet gebeld.
   Je betaling geldt dan als inschrijving en dient voor de opgegeven einddatum te gebeuren.
-  Voor de gratis lezingen kan er via mail of sms aangemeld worden op het secretariaat,
    hetzij bij Marc hetzij bij Gaby  

 

Nieuwsbrief september 2018

al je verlangens
schilder ze aan de hemel!
hij blijft altijd blauw.

ICHIGEN

Beste VVA-vrienden

Het is weer voorbij, die mooie zomer… En mooi en lang was hij wel. Maar heet!!!
Tijd nu om onze agenda’s weer in te vullen voor het najaar, want we zijn blij dat we jullie weer een boeiend programma kunnen voorleggen.

Wens je lid te blijven van onze VVA- familie dan hadden we graag het lidgeld ontvangen voor  15 september 2018.


€ 35 :   lid met partner
€ 25 :   alleenstaande
€ 40 :   steunend lid

Rekeningnummer: BE42  9731 1890 4654


Dinsd. woensd. donderd. 23- 24- 25 oktober 2018

Midweek:
Spa- Stavelot- Francorchamps

Na het “serieuze Doornik”, nu… Kuren in Spa!
Dag 1
Vertrek naar Spa met bus van Alk Reizen. (Het uur wordt nog meegedeeld, vermoedelijk 8.30 u.)
Dit klein Ardeens stadje is groot geworden dankzij zijn bronnen.

“Spa” wereldwijd een begrip voor wellness- kuren- water.   

Voormiddag: 
                   
-Historische rondleiding met gids van Spa.               
-Bezoek aan de “Peter de Grote”-bron, gelegen in het centrum en ook toeristische dienst.
-Lunch

Namiddag:

-Bronnenwandeling met bus.
Spa telt vele bronnen: Bron van Prins de Condé, Bron van Sauvenière en van Groesbeek, bron van Géronstère en Barisart, bron van Tonnelet.

-Voor liefhebbers: korte klim langs een bergriviertje van de Barisartbron naar de bron  van Géronstère.
-17.00 uur: check-in in Radisson Bluehotel. (Mogelijkheid tot bezoek aan de thermen.)

   Het Radisson hotel is rechtstreeks door een kabelbaan verbonden met de termen.
                                               (badjas en benodigdheden zijn in de kamer ter beschikking)

-Diner

Dag 2

Voormiddag: 

Een kuuroord brengt een mondaine levenswijze mee, bijvoorbeeld casino, snelle auto’s, enz...   
Dus bezoek aan Francorchamps.
Francorchamps is het oudste racecircuit van Europa.

-Begeleid bezoek aan het circuit met paddocks, enz…
-Lunch in Pit brasserie met panoramisch zicht op het circuit.

Namiddag:

-Bezoek aan het Domein van Bérinzenne: natuurhuis en museum van bos en water.
Gegidste rondleiding en korte wandeling in de Fagne.
Nadien terugkeer naar hotel… wellness.

-Diner

Dag 3

Voormiddag: 

Stavelot: Bezoek aan de Abdij van Stavelot. Het was een prinsabtdom.
Op de abdijsite zijn niet minder dan drie musea te bezichtigen:
-het historisch museum van het vorstendom Stavelot-Malmedy,
-het museum van het circuit van Spa-Francorchamps en
-het literair museum van Guillaume  Apollinaire.

-Lunch in het historisch centrum van het stadje in het restaurant “Omalaimé”…

Namiddag:

-Korte wandeling in het stadje waarna terugkeer naar Limburg.

De deelname bedraagt € 360 p.p.  (singletoeslag € 80 )  (all-in behalve soms de drank)
Aanmelden door betaling op rek.v. VVA Limburg BE42 9731 1890 4654,

ten laatste op 1 okt. (het aantal deelnemers is beperkt tot de eerste 44 betalenden).


 

Vrijdag 9 november 2018 om 13.30 u.

Tentoonstelling:

Limburg tussen staf en troon:

1000 jaar graafschap Loon

Alden Biesen

                      
met eigen vervoer

Het graafschap Loon ontstond omstreeks 1018 – duizend jaar geleden – en eindigde in 1795. Door leenbanden met de prins-bisschoppen van Luik en de Duitse keizer speelden de graven van Loon een aanzienlijke rol in de regio Maas-Rijn.
Om het millennium van deze oude feodale entiteit te vieren organiseert de landcommanderij Alden Biesen een historische tentoonstelling.
Vanuit talrijke musea in binnen- en buitenland komen topstukken; vele objecten zijn nog nooit vertoond.
Niet te missen dus, deze prestigieuze tentoonstelling die we bezoeken onder begeleiding van bekwame gidsen !!!

Na de tentoonstelling wacht ons een bijzondere attractie nl. een geleid bezoek aan het Martin’s Hotel. Dat is de nieuwe buur van Alden Biesen.  En wat voor een  !!!
Er wordt ons eerst koffie met versnaperingen aangeboden in de salons van de Martin’s Rentmeesterij en nadien volgt de rondleiding in kleine groepen in het viersterrenhotel.
Het is beslist een bezoek waard.

Vanaf 13.30 u.:   samenkomst
Te     14.00 u.:   stipt begin van de rondleiding
Rond  16.00 u.:   koffie met taart en rondleiding in Martin’s  Rentmeesterij hotel.

De deelname bedraagt 25 euro per persoon (tentoonstelling koffie en rondleiding)
Aanmelden door betaling op rekening VVA Limburg BE42 9731 1890 4654,
ten laatste op 31 oktober 2018.
Het getal deelnemers is beperkt tot de eerste 50 betalenden.

 


 

Donderdag 22 november 2018 om 19 u. (stipt)

Reisavond met kaas en wijn

in het Ontmoetingscentrum te Rapertingen- Hasselt , Luikersteenweg 395

Te 19 u. stipt blikken we terug op onze reizen naar Spaans en Frans Baskenland en naar Oezbekistan met eigen films van Frans Vangronsveld en Michel Vanbuul.
                                                               
en BELANGRIJK: Waarheen gaat onze jaarlijkse grote reis in het voorjaar van 2019 ?

Hierna volgt de kaas- en wijnavond.             

De deelname bedraagt 15 euro per persoon.
Aanmelden enkel door betaling op rekening VVA Limburg BE42 9731 1890 4654,
ten laatste op 12 november 2018.
Het getal deelnemers is beperkt tot de eerste 120 betalenden.


 

Donderdag 6 december 2018 om 19.00 u stipt.

Lezing
De maakbare mens  !! ??door dr. Petra De Sutter
Trans(vrouw ), arts , wetenschapper, politica …

Ontmoetingscentrum te Rapertingen-Hasselt, Luikersteenweg 395

Professor De Sutter is arts-gynaecologe, gewoon hoogleraar en hoofd van de afdeling voor reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent. Daarnaast is zij senator voor Groen en lid van de Raad van Europa.
Jarenlang leefde zij als vrouw in een mannenlichaam  tot ze op haar veertigste besloot de transitie te maken. Hieruit put zij haar grote inzet en aandacht niet alleen voor transgenders, maar voor vele minderheidsgroepen .
Grote intelligentie, bedachtzaamheid … zijn maar enkele kenmerken van deze bijzondere dame, die met haar grote veerkracht een gelukkige vrouw, partner, ouder, topwetenschapper en politica werd.

Zij blikt mee vooruit naar de steeds maar gedurfder vruchtbaarheidstherapieën en de grenzen van de maakbaarheid van de mens. In hoeverre moet en kan de politiek hierop ingrijpen ?? Welke zijn de maatschappelijke thema’s waar zij zich voor wil inzetten?  Zij is een absolute voorstander van maakbaarheid, namelijk de mogelijkheid jezelf heruit te vinden, het einde van de onvruchtbaarheid, het begin van een nieuw Europa.

Ter info :boeken van haar “Overleven “ en “De maakbare baby “

De lezing is gratis.
Aanmelden bij Marc   vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be  G SM  0497  53 18 78

 Volgende activiteiten:

  • Zondag  16 december 2018 om 11 u: kerstconcert in de Stedelijke Academie van Hasselt, waarna een uitgebreide kerstlunch in het Smaaksalon.
  • Zaterdag 12 januari 2019 om 17.30 u.: nieuwjaarsdiner in de “Infirmerie” te Tongeren en Nieuwjaarsconcert in de Velix. 

IN HERINNERING

Van 03 juni tot en met 10 juni 2017


Reis naar Corsica

Prachtige natuur

Fotograaf Aimé Smeets op de
Col de Bavella - Alta Rocca
Gevarieerd typisch Corsicaans landschap
Bebouwde berg aan zee Een ander landschap: Col de Palmarella
Haven van Porto in de Golf van Porto Vanaf de boot langs 'Les Callanques de Piana'
Visarend op de rotsen

Foto's van dr. Aimé Smeets

Van de overblijfselen uit het bronzen tijdperk tot de Romeinse ruïnes, van barokke kerken tot Genuese torens, van Napoleon tot Pascal Paoli, ontdekken we een boeiend en bewogen verleden in een kader van schitterende landschappen.

We bezoeken
Bonifacia, Porto-Vecchio, Cape Corse, Ajaccio

Met vijftig (50) deelnemers waren we een week op het eiland Corsica.
Het was een buitengewoon mooie VVA-reis van de Afdeling Limburg.

Zo eindigt Marc Maes, secretaris VVA-Limburg zijn persoonlijk verslag van de reis:

'Wij hebben een prachtige reis gehad met zijn allen.
Wij hebben genoten van de prachtige natuur, de gids en de vele mooie momenten samen in de bus, bij het bezichtigen, de zon én de regen, het bootje varen, de treintjes, samen zwemmen en eten en drinken en de unieke familiale sfeer en de omgang met mekaar.
Tot binnenkort, en zoals Carlos zei, afspraak voor een volgende reis.'

Lees het hele verslag

Hieronder geven we aansluitend bij de reiservaringen informatie over de taal op Corsica.

Het Corsicaans

De reis van het VVA-Limburg van 3 tot 10 juni 2017 bracht ons op het eiland Corsica en confronteerde ons met de bewoners. Die spraken zoals we konden constateren het Frans, omdat Corsica Frans grondgebied is, maar ook hun oorspronkelijke eigen taal het Corsicaans.

Onze twee gidsen op Corsica, eerst de eendagsgids François en dan de Parisienne Martine spraken ons over het taalgebruik op het eiland. Het Frans is er de eerste taal en zowat iedereen kan Frans spreken. Het Corsicaans wordt gesproken onder de Corsicanen als ze bij elkaar zijn. François spreekt steeds Corsicaans met zijn vrienden. Martine verstaat het, maar kan het niet echt praten. Wel sprak ze de namen van de lokaliteiten  die we aandeden ook heel correct in het Corsicaans uit.

Persoonlijk heb ik maar even Corsicaans horen spreken door een man die aan het telefoneren was. Het leek mij erg op het Italiaans. Ook de plaatsnamen met daarboven al dan niet doorgestreept de Franse versie daarvan waren in het Corsicaans en toonden opvallend de veelvuldig voorkomende u [u].


Op school wordt nu ook les gegeven in het Corsicaans naast het Frans. Samen met onze Nederlandstalige begeleider visten we uit dat de onderwijstaal aan de universiteit van Corsica Pascal Paoli in Corte exclusief het Frans is.

Wellicht is het toch interessant om over dat Corsicaans wat meer te weten te komen.
‘Het Corsicaans (u Corsu) is een Romaanse taal die voornamelijk gesproken wordt op het eiland Corsica. Het is een variant van het Toscaans (een Italiaans dialect).

Corsicaans, met name het Zuid-Corsicaans, is tevens nauw verwant met het Gallurese dat in het noorden van Sardinië (Gallura) gesproken wordt. In vroeger tijden, toen de zeestraat tussen Sardinië en Corsica minder breed was dan nu, vond er tussen Zuid-Corsicanen en bewoners van Noord-Sardinië een geregelde uitwisseling plaats (zo vluchtten Corsicaanse herders geregeld voor armoede, invasies of kwaadwillende heren). Hoewel de schrijfwijze verschilt ten opzichte van de spelling van het Corsicaans is het Gallurese te beschouwen als een variant van het Zuid-Corsicaans: er is een grote overeenkomst met het dialect van Sartè. Tegenwoordig gaan de twee taalgebieden vaak samen bij literaire evenementen, zoals schrijfwedstrijden en festivals.’
‘Tussen het Italiaans en het Corsicaans bestaan enkele grote verschillen. De Italiaanse uitgang -o bij substantieven is in het Corsicaans -u (net als in vrijwel alle Zuid-Italiaanse dialecten, zoals het Siciliaans en Napolitaans). De verandering van core in cuore (hart) (diftongering) heeft zich in het Corsicaans niet voorgedaan. Het Corsicaans kent voorts een nasalisatie die in het Standaarditaliaans niet voorkomt: anch'ellu [ãk'ɛllu].

Het Corsicaans onderscheidt zich vooral van het Italiaans door het gebruik van een tweetal specifiek in het Corsicaans voorkomende klanken, de zogenaamde intricciati: GHJ en CHJ (resp. [dj] en [tj]). Verteld wordt dat tijdens de Italiaanse bezetting van Corsica gebruik werd gemaakt van een sjibbolet: het was meteen duidelijk of je met een Corsicaan of met een Italiaan van doen had door hem het woord "ghjunghje" (of een ander woord met die klank) uit te laten spreken. Een (ongeoefende) Italiaan valt hierbij onherroepelijk door de mand.
Ook op het lexicaal gebied valt het op dat veel ogenschijnlijk Italiaanse woorden in het Corsicaans een volstrekt andere betekenis hebben, wat het er voor de leek niet eenvoudiger op maakt. Veelvuldig wordt er in L'Usu Corsu, het drietalig woordenboek van Pasquale Marchetti, op gewezen: bijvoorbeeld: "zitella (...) [non proprio zitella, cioè "ragazza nubile" o in senso spreg. "donna attempata non ancora sposata", ma semplicemente] ragazza, fanciulla (...).

Zoals hierboven vermeld, worden nieuwe woorden doorgaans overgenomen uit het Frans, niet uit het Italiaans, waardoor gezegd wordt dat niet langer van een Italiaans dialect gesproken kan worden. Taalpuristen daarentegen zijn zeer gespitst op het vermijden van gallicismen, wat ertoe leidt dat voor een neologisme vaak een Franse en een Italiaanse variant naast elkaar bestaan: de onverschillige belt met een purtevule, de taalmilitant met een telefuninu (mobiele telefoon). De discussie dialect of taal kan nog steeds gevoerd worden, maar bij het gebruik van het woord taal in een ruime zin kan er geen discussie over bestaan dat het Corsicaans een taal is, de meeste Corsicaanstaligen zijn die mening dan ook zeker toegedaan.’

Er bestaan opvallende verschillen tussen het Zuid- en Noord-Corsicaans op het gebied van de klanken, de uitspraak ruim gezien en in het woordgebruik. De bergketen die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt is bepalend voor de beide verschillende taalvariëteiten: het noordoostelijke type is duidelijk van Toscaanse aard (cismontano), het archaïsch aandoende zuidwestelijk type herinnert aan het Sardinisch (transmontano).
‘Door de Franse taalpolitiek en door de toevloed van Franstaligen (met name door de toevloed van gerepatrieerde Fransen uit Algerije) staat het Corsicaans onder grote druk: het wordt steeds minder gesproken, en wie het nog wel spreekt gebruikt steeds meer Franse woorden in het Corsicaans. Omgekeerd neigen taalpuristen ertoe om juist te kiezen voor Italiaanse nieuwvormingen, om alles wat Frans is te mijden: zo kun je naast de francorsu-vorm "u purtevule" ook "u telefuninu" tegenkomen voor de mobiele telefoon.
Aan het einde van de twintigste eeuw is het Corsicaans aan een opleving begonnen. Het mag weer worden onderwezen op scholen (drie uur per week op de basisschool) en wordt veelvuldig gebruikt door plaatselijke zangers en zanggroepen, zoals I Muvrini (=de moeflonnetjes) en A Filetta, die ook buiten Frankrijk faam hebben verworven. Een veelgehoorde klacht onder docenten en voorvechters van het Corsicaans is echter dat er weliswaar veel in de taal wordt gezongen, maar dat degenen die zingen, de taal vaak helemaal niet spreken. Met de oprichting van een taalkundig "onderdompelingscentrum" in Savaghju, waar iedereen, van de kok tot de schoonmaker, Corsicaans spreekt, krijgen steeds vaker hele schoolklassen de gelegenheid een week lang in de taal te "baden".

De meeste toponiemen op Corsica hebben van oudsher een Toscaanse spelling (zoals Bastia, Calvi, Bonifacio), sommige plaatsnamen zijn inmiddels verfranst (Saint-Florent, Ile-Rousse). De meeste toponiemen hebben echter een Corsicaanse variant: Ajaccio – Aiacciu, Bastia – Bastia,  Bonifacio – Bunifaziu, Cap Corse – Capicorsu,  Cargèse – Carghjese, Corte – Corti, Ile-Rousse - Isula Rossa, Nebbio – Nebbiu, Patrimonio – Patrimoniu, Porto – Portu, Porto-Vecchio - Porti-Vechju, Saint-Florent - San Fiurenzu, Sartene – Sartè’

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaans

Ghislain Duchâteau

14 juni 2017


VVA - Mededelingen Afdeling Oostende -Veurne - Diksmuide

LIDMAATSCHAP

_________________


€ 40 :  lidmaatschap.
€ 25 :  lidmaatschap minder dan 3 jaar afgestudeerd  
te storten op rek. BE79 0682 1644 6433 van
V.V.A. Oostende met vermelding van uw promotiejaar.
Een stipte betaling bespaart onze administratie veel nutteloos werk.

BESTUUR

_________________

*Patrick DEGRYSE, lic.H.&F.W.  059-80 11 82
*Lena DE VLAMYNCK–DERUWE, lic. gesch. 059-31 17 22
*Peter DEWOLF, ir.  059-80 07 34
*Luc D'HOORE, dr.med.     050-67 64 45
*Els GLORIEUX-TAELMAN, lic. Germ. filologie 059-80 30 53
*Kristof VERMEIRE, lic.pol.wet.   059-33 32 32

Correspondentieadres : Dr. L. D'hoore                                              
E. Beernaertstraat 54 bus 0 - 8400 Oostende


Voor het Academiejaar 2018-2019 werden nog geen activiteiten meegedeeld.


Voor elke activiteit ontvangt u telkens een meer gedetailleerde uitnodiging.
Nodig uw vrienden academici eens uit op één van onze activiteiten. U kunt ook altijd deelnemen aan de activiteiten van de andere V.V.A..-afdelingen
http://www.vvacademici.org/afdelingen.html

Lidmaatschap staat open voor alle houders van een universitair of masterdiploma die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.
Voor meer informatie zie de website:
http://www.vvacademici.org


                                           

top

VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen


Programma 2018-2019

 

Berlare, 4 oktober 2018

Beste VVA-lid,

Wij nodigen je uit voor de derde voordracht van het academiejaar 2018-2019. Op donderdag 18 oktober 2018 om 20u spreekt dr. Jef Ongena over

‘Hernieuwbare Energie? Ja, maar…’

Een kritische blik op de EU-plannen voor onze toekomstige elektriciteitsvoorziening, geïllustreerd met recente resultaten van de Duitse Energiewende. Zonder een grote bijdrage van een nucleaire techniek lijkt de decarbonisatie een utopie. Kernfusie is een van deze opties.

Dr. Jef Ongena, doctor in de natuurkunde (UGent, 1985) is werkzaam in het Laboratorium voor Plasmafysica aan de Koninklijke Militaire School te Brussel op het gebied van de kernfusie. Hij werkt nauw samen met o.a. de Princeton University (USA), het Forschungszentrum Jülich (Duitsland) en ITER (Cadarache, Frankrijk).

Deze toelichting wordt gegeven in de ons vertrouwde ‘Club Van Eyck’, OBSG, Kortrijksesteenweg 500 te Gent.

Wij hopen op een ruime belangstelling voor deze interessante voordracht.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

 


 

Berlare, 3 oktober 2018

 

Beste VVA-lid,

 

Op vrijdag 26 oktober 2018 verwachten wij je om 18 u in het restaurant ’t Boerenhof, Gentstraat 2, 9041 Oostakker (http://www.boerenhof.be), 09/251 03 14).

We starten de avond om 18 u stipt met het reisverslag over de Baltische staten van Daisy en Gratien Vercraeye. Ondertussen nemen we het aperitief.

Vanaf 19 u kunnen we tijdens de maaltijd (voorgerecht, hoofdgerecht, incl. wijn en water) gezellig napraten over onze ervaringen en belevenissen ter plaatse.

Tijdens de koffie genieten we nog van een korte impressie over Sint-Petersburg, het resultaat van een samenwerking tussen Herman De Busscher en Daisy - Gratien Vercraeye.
De beide dvd’s zijn verkrijgbaar voor € 10. Daisy en Gratien nemen zich voor die op 26 oktober klaar te hebben, mits zij vooraf het precieze getal kennen. Daarom vragen wij, samen met de inschrijving voor de avond, ook te vermelden of je de dvd’s wenst. Leden die niet aanwezig zijn op 26 oktober en toch de dvd’s wensen, melden dat ook vóór 19 oktober aan het secretariaat.

Deze aangename avond wordt je aangeboden voor € 40 per persoon. Wil je per e-mail inschrijven bij het secretariaat en het bedrag overmaken op het rekeningnummer (zie briefhoofd) vóór 19 oktober 2018.

Het getal deelnemers is beperkt tot 45 personen, met voorrang aan de medereizigers. Voor de andere leden geldt de volgorde van betaling.

Wij hopen op een enthousiaste respons.

 

Met vriendelijke groeten,

 
Het Bestuur

Berlare, 13 augustus 2018

Beste VVA-lid,

Hierbij nodigen wij jou uit op een concert in Muziekcentrum De Bijloke
op zaterdag 24 november 2018 om 20 u (inleiding 19.15 U).
 
Op het programma:

‘Ludwig van Beethoven | Triple Concerto in C, opus 56 en
Franz Schubert | Symfonie nr. 9 in C, D 944’


De kracht van Beethovens Triple Concerto bestaat in het subtiele, dialogerende spel van de drie solisten, waarin geen van de drie het haantje mag spelen. Met het uitgelezen talent dat op de affiche staat moet dat lukken.

Onvoltooid, verloren, verkeerd genummerd of misschien toch voltooid maar als onvoltooid beschouwd... Met de symfonieën van Schubert is de verwarring nooit veraf. ‘Hemelse dimensies’, zo sprak Schumann toen hij deze symfonie van Schubert ontdekte in een lade bij diens broer.
 

Het is inderdaad een bijzonder werk dat de klassieke vormen uit de voegen doet barsten met zijn vloeiende melodieën en zijn nieuwe dramatische klanken.

De Estse dirigente Kristiina Poska is de eerste vrouw die het Symfonieorkest Vlaanderen zal leiden.

Het VVA heeft voor de leden 50 kaarten gereserveerd in rang 2 en biedt ze
aan voor € 22 (i.p.v € 26).

Je kan die aanvragen via e-mail bij het secretariaat en met overschrijving vóór 31 oktober 2018. De datum van betaling bepaalt de volgorde van toekenning. Begin november worden de kaarten opgestuurd.

Wij rekenen op een enthousiaste respons voor dit schitterend concert.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur


Berlare, 13 oktober 2018

Beste VVA-lid,

Eindelijk de definitieve brief om in te schrijven voor onze tweedaagse uitstap naar Parijs op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018. De voorbereiding verliep veel moeilijker dan wij gedacht hadden, omdat de gidsen voor de 3 tentoonstellingen reeds sedert mei uitverkocht waren. Wat een succes!

Toch zijn wij erin geslaagd een kunstzinnig programma samen te stellen:

- Zaterdag 15/12/2018

Na een vroege start en ochtendrit al soezend, vergasten wij u op een ontbijt in Asservillers (een oude bekende). Rond 11 u worden wij verwacht in het Musée Jacquemart-André om 10 meesterwerken uit Rome van Caravaggio te bewonderen. De meester van het clair-obscur wordt er geconfronteerd met enkele tijdgenoten.

De bus brengt ons na de middag naar Le Grand Palais voor een bezoek aan Miro. Er is een overzichtstentoonstelling met 250 werken van deze meester. Er is een restaurant in het gebouw, zodat ieder op eigen tempo de tentoonstelling kan bewonderen en een stukje eten.

Na het bezoek aan Miro kan men in hetzelfde gebouw een tentoonstelling bekijken over het Venetië in de 18de eeuw. Men kan ook vrij een romantische wandeling langs de boorden van de Seine maken, en/of van een terrasje genieten, of een ander museum in de buurt bezoeken bv. ‘Picasso, la periode bleue et rose 1901-1907’ in Musée d'Orsay. De bus blijft ter plaatse op de parking van Le Grand Palais tot 18 u en dan rijden we naar het hotel
(Novotel *** Tour Eiffel).

Na het gemeenschappelijk avondmaal in het hotel kan u dan nog tijdens een avondwandeling genieten van de kerstverlichting van de lichtstad.

- Zondag 16/12/2018

Zondagmorgen rijden we tegen 10 u naar Fondation Louis Vuitton gelegen in het Bois de Boulogne. Dit schitterende privé museum, ontworpen door de Amerikaanse architect Frank Gehry, herbergt de verzameling van Bernard Arnault.

Tot 14 januari 2019 loopt hier de dubbeltentoonstelling Jean-Michel Basquiat en Egon Schiele, nu al uitgeroepen tot dé tentoonstelling van 2018!

Schiele, tijdgenoot van G. Klimt is een vertegenwoordiger van het Weense expressionisme in de stijl van de Wiener Sezession. In Parijs zijn 130 werken, voornamelijk tekeningen te zien.

De 120 werken van Jean-Michel Basquiat zijn samengebracht door Dieter Buchart, de expert bij uitstek. Een uitzonderlijke tentoonstelling, niet te missen!

Daarna kan u genieten van een vrije namiddag.

Verdere afspraken maken we later en begin december ontvangt u een gedetailleerd reisprogramma.
Dit mooie weekend kunnen wij u aanbieden voor € 240 per persoon. Dit omvat de busreis, 1 overnachting, 2 ontbijten, avondmaal incl. drank in het hotel, toegangsgelden voor Miro en Basquiat & Schiele, gidsen en fooien. Mits opleg van € 60 kan u een éénpersoonskamer boeken. U kan ook onderling afspreken om de kamer te delen.

Wij vragen u in te schrijven via mail naar het secretariaat voor 24 oktober en te betalen voor 29 oktober 2018. Het getal deelnemers is beperkt tot 40 personen, de volgorde wordt bepaald door de betalingsdatum.


Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

 

Zie voor verdere informatie de website van het VVA-Oost-Vlaanderen:
http://www.vva-ovl.be/


 
Thuispagina | Omhoog