Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
VVA-afdelingen
 


Nieuwsflits voor de leden

Nieuwsflits nummer 24 van 27-10-2019
Nieuwsflits nummer 23 van 6-1-2019
Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018

Index

- Ict-ronde in de VVA-afdelingen
- De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
- VVA - Jongeren Nationaal
- VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen
- VVA - Mededelingen Afdeling Brugge
- VVA - Mededelingen Afdeling Brussel
- VVA - Mededelingen Afdeling Campinia
- VVA - Mededelingen Afdeling Limburg
- VVA - Mededelingen Afdeling Oostende
- VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen

- VVA - Mededeling gewezen Afdeling TaxandriaIct-Ronde in de VVA-Afdelingen


Voorzitter Paul Becue wil graag dat de VVA en de afdelingen een efficiënter en ruimer gebruik maken van de mogelijkheden van de computer en de sociale media. Hij nodigde Simon Cox uit, die daarin een expert is, om tijdens de vergadering van de Centrale Raad op zaterdag 15 februari 2020 daarover een korte en treffende powerpointpresentatie te geven.

Een eerste gevolg daarvan is dat wij de huidige VVA-Facebookgroepspagina verlaten en een open Facebookpagina creëren, die een veel groter bereik heeft en waarop iedereen onze berichten kan lezen.
Daarop zal de VVA-Nationaal blijvend de kwaliteitsberichten beschikbaar stellen voor wie de pagina bezoekt.

Ook zal Simon Cox die uiteenzetting geven in een ronde bij elk van de actieve VVA-afdelingen.
De afdelingsvertegenwoordigers op de vergadering van de Centrale Raad stemden met genoegen daarmee in. Simon Cox is per mail bereikbaar op zijn mailadres simon.cox@vvb.org.

Inhoud van de presentatie:

- Wat zijn sociale media?
- Welke zijn de belangrijkste soorten sociale media?
- Waarom zijn sociale media vandaag de dag onmisbaar?
- Waarom gebruiken bedrijven sociale media als Facebook?
- Facebook voor de VVA.


Tot dusver is er nog geen planning voor deze ICT-ronde in de VVA-afdelingen.
Ook de huidige Facebookpagina met meer dan 120 aanvaarde leden blijft voorlopig verder bestaan en blijft bijna dagelijks zoals voorheen voor de VVA-leden en de andere leden van de pagina nieuwe relevante berichten publiceren.
De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
 
Afdeling Voorzitter Secretariaat
     
VVA-Antwerpen Marc Van der Straten Raf Verschueren
VVA-Brugge Bruno Comer Eric Vienne
VVA-Brussel Erik Loosen Christel Houthuys
VVA-Campinia Hans Verboven Jan Goris /
jaak.j.peeters@gmail.com
VVA-Jongeren Nationaal Griet Lories jongvva@gmail.com
VVA-Limburg Jeanine Broens

Marc Maes
Gaby Vandersmissen

VVA-Oostende Els Taelman Lena De Vlamynck-Deruwe
VVA-Oost-Vlaanderen Alexander Deene Marie-Rose Van den Hende
 

De afdelingen die geen eigen website hebben, krijgen de gelegenheid om op deze pagina voluit hun mededelingen en activiteiten te plaatsen. De afdelingen die hun activiteitenprogramma meedelen, krijgen hun activiteiten weergegeven op deze pagina.


VVA - Mededelingen afdeling Jongeren Nationaal


Nieuwsbrief

Activiteiten - lidgeld


Lidgeld academiejaar 2020-2021

 

Als lid van Jong VVA kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen!

Aarzel niet en hernieuw uw lidmaatschapsbijdrage of sluit U aan en help ons om verder boeiende activiteiten te kunnen programmeren.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt :
- € 9 voor jonge academici geboren na 1982
- € 16 voor jonge academici geboren na 1977
- € 21 voor jonge academici geboren na 1971
- € 26 voor jonge academici geboren voor 1971
- € 7 voor een bijkomende jonge academicus in hetzelfde gezin
- € 26 voor een academicus die net iets té oud is voor de jongerenafdeling maar onze afdeling een warm hart toedraagt. 

Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer
BE26 7340 3138 1529 van jong VVA.Over VVA-Jongeren

Het VVA heeft er sinds het begin 2011 een afdeling bij. Onder impuls van een aantal jongere VVA-leden werd besloten om een Nationale VVA-jongerenafdeling op te richten. Zoals de naam het zelf zegt, heeft de afdeling een nationale werking. Naast de klassieke lezingen zal er gestreefd worden om activiteiten te organiseren die ook kindvriendelijk zijn. Wanneer jonge ouders samen met hun kinderen welkom zijn op een dagactiviteit, maakt dat de stap naar het lidmaatschap verlaagt. In het verleden werd er reeds geopteerd om daguitstappen modulair op te bouwen. Men neemt deel aan de hele dag of sluit op een later moment aan of verdwijnt om op een kindvriendelijk uur thuis te zijn.

Aansluiten bij de jongerenafdeling kan tot de leeftijd van 45 jaar waar men ook woont in het Vlaamse land. Iets oudere leden zullen worden aangespoord om door te stromen naar de lokale afdelingen. Jonge leden kunnen, op basis van hun lidmaatschap bij VVA-Jongeren Nationaal, ook deelnemen aan de activiteiten van de andere afdelingen. Hun aanwezigheid op de lokale activiteiten zal de latere doorstroming eenvoudiger maken.

Misschien heeft U als VVA-lid wel kinderen en/of  kleinkinderen die interesse zouden kunnen vertonen voor de nieuwe afdeling. Het doormailen van hun contactgegevens wordt dan ook aangemoedigd. Dat kan door een bericht te sturen naar jongvva@gmail.com  De jongerenafdeling zal dan met hen contact opnemen om de werking van de nieuwe afdeling toe te lichten.

Met de oprichting van de  nationale jongerenafdeling wordt verwacht nieuwe VVA-leden aan te trekken en de toekomst van het VVA (dus van alle lokale afdelingen) te verzekeren.

Dilbeek, 5 februari 2011

***

Lid worden kan zeer eenvoudig.
Als lid van de jongerenafdeling kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen.
De jongerenafdeling werd speciaal opgericht voor jonge academici tot de leeftijd van 45 jaar.

Het e-postadres: jongvva@gmail.com

Meer informatie over VVA (Vereniging Vlaamse Academici)? www.vvacademici.org

We constateren in het VVA-Hoofdbestuur dat er de laatste tijd geen activiteiten meer worden georganiseerd.VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen

BESTUUR V.V.A. - Afdeling Antwerpen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Lic.jur. Marc Van der Straten
Ondervoorzitter: apr. Maggy Beek
Secretaris: ir. Raf Verschueren
Penningmeester: Lic.jur. Karel Van der Straten
Projectcoördinator: Ir. Willy  Stessens
Oud-Voorzitter: Ir. Julien Bulcke
Logistiek en feesten: Lic.jur. Axel Gerrits

Oud-voorzitters
mevr. Chris D'Huyvetter, Jan Van Reeth, Marc Van Dongen, Paul Becue

Leden van het Algemeen Bestuur
dr. med. Diederik Boeykens, lic. jur. Ilse Buyst,  dr. Koenraad Elst, lic. jur. Axel Gerrits, lic. jur. Pieter Herman, lic. med. soc. wet. Evelien Lust, hand. ir. Frederik Pieters, dr. med. Erik Theeuws, dr. med. Wilfried Theunissen, dr. med. Philip Van Cauwelaert, em. prof. Jean Van Houtte.

TOT UW DIENST
Met opmerkingen, wenken of vragen over V.V.A.-Antwerpen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden.

Algemeen

Lic. Jur. Marc Van der Straten
Ir. Julien Bulcke, Hugo Verrieststraat 25, 2600 Berchem
Tel. 03 239 54 13; e-post: julien@bulcke.net

Lidmaatschap en financiële aangelegenheden

Lic. jur. Karel Van der Straten, Amerikalei 211, 2000 Antwerpen

Adreswijzigingen en verzending van V.V.A.-mededelingen

Ir. Raf Verschueren, secretaris, Bist 45/B1, 2610 Wilrijk
Tel: 03 828 94 00; e-post: verdeg@skynet.be

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2020-2021 kunt u overschrijven op rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.
U vermijdt een onderbreking bij het toezenden van de mededelingen door meteen te betalen.
Wil de naam van het lid en het promotiejaar vermelden.
€ 55,00: steunende leden
€ 40,00: gewone leden
€ 10,00: tweede lid in hetzelfde gezin

PLAATS VAN BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de ‘Entrepot du Congo’, De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-Zuid, 1e verdieping (op de hoek van De Burburestraat en Vlaamse Kaai) om 20.30 u. Deze locatie is vlot te bereiken zowel met het openbaar vervoer als met de eigen wagen. Ook is er ruime parkeermogelijkheid.

PROGRAMMA 2020-2021

 
BESTUURSNIEUWS

1. Website VVA
We stellen vast dat de post niet steeds zijn werk doet.
Daarom wijzen we er u op dat u ons afdelingsprogramma ook kunt vinden op de website van de VVA www.vvacademici.org. U klikt op de menuknop Afdelingen door naar afdelingen.
Op te nemen in uw ‘favorieten!'

2. VVA- nieuwsflits
Vanuit het hoofdbestuur wordt sporadisch een e-nieuwsflits gepubliceerd.
Het gaat vooral om actueel nieuws kort gebracht rond de drie ‘toverwoorden’ van het VVA:
Academisch, Vlaams, Cultuur. Er is intern nieuws vanuit VVA-Nationaal. Er staan wat citaten in met wijsheden en er is inderdaad actueel nieuws uit de maaschappij en de wereld.

De nieuwsflits wordt verstuurd vanuit de afdelingssecretariaten.
Tot dusver zijn er vierentwintig (24) edities van de Nieuwsflits naar de leden verstuurd.

Nieuwsflits nummer 24 van 27-10-2019

3. VVA- e-zine
Het elektronisch magazine of tijdschrift van de VVA-Nationaal 'Vivat Academia' verschijnt vanaf het Academiejaar 2014-2015 geregeld een drie- of viertal keren per jaargang.
Zie E-Zine op deze site.
Vivat Academia - Editie 19 handelt over de verengelsing van de Vlaamse universiteiten.
Op 16 april 2020 is E-zine - Vivat Academia - Editie 20 gepubliceerd - te raadplegen op de E-zinepagina van deze website. Het is een themanummer rond "Corona".PROGRAMMA 2020-2021

(Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats om 20.30 u in de ‘Entrepot du Congo’,
De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-ZuidEr werd nog geen activiteitenprogramma meegedeeld voor het Academiejaar 2020-2021


VVA - Mededelingen Afdeling Brussel


Programma

Academiejaar 2020-2021


Activiteiten van VVA-Brussel

Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren
tel. 02-426.12.33 e-post: secretariaat@vvabrussel.org
bankrekening : IBAN nr. BE80 4300 0665 3177
www.vvabrussel.org


Nog geen meldingen van activiteiten voor het Academiejaar 2020-2021
 

VVA - Mededelingen Afdeling Regio Brugge

Dagelijks bestuur Oud-voorzitters Adviescomité

Roland BAERT
Bruno COMER
Jan DE GRAEVE
Marie Jeanne DESCHEPPER
Christine DIERYCK
Machteld LENOIR
Véronique SOULLIAERT
Eric VIENNE

Daniël GLAS (1970 – 1976)
Vivian DE SMET (1976 – 1978)
Ferre MOLLET (1978 – 1980)
Roger DEVRIENDT (†) (1980 – 1983)
Bob VANHAVERBEKE (1983 – 1987)
Liesbeth VANDEN ABEELE (1987 – 1989)
Jeannine REYNDERS (1989 – 1992)
Jacques VANDEN ABEELE (1992 – 1995)
Gwijde STEEL (1995 – 1998)
Jan BEHEYT (1998 – 2002)
Annemie D’HOOGHE (2002 – 2006)
Leo DERYNCK (2006 – 2009)

Hilde AUDENAERDE
Hugo BROUCKAERT
Trees DE CEUNINCK
Michel DERUYTTERE
Rony FEVERY
Karine MICHELS
Hubert SANDERS
Michel VANDELANOTTE
Jozef VANHOUTTE
Jan VAN MEIRHAEGHE
Marie-Paule VERHEYE

Correspondentieadres
De Mote 42, 8310 Sint-Kruis
Tel.: 050 38 72 59
E-mail: vva.brugge@telenet.be
Website: www.vva-brugge.be

Lidmaatschapsbijdrage 2020-2021
80 euro: steunende leden
50 euro: gewone leden met partner
40 euro: alleenstaande leden
26 euro: jongeren (geboren na 1973)
Te betalen met bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van Vlaamse Academici - Regio Brugge

***

Beste VVA-vrienden,

Begin september is de tijd dat we de laatste hand leggen aan het programma voor het nieuwe academiejaar en de folder versturen naar alle leden en belangstellenden, met de uitnodiging om het lidgeld te betalen.

Door de coronacrisis kampen we, zoals alle andere verenigingen, met grote onzekerheid. De evolutie van het virus dreigt bijeenkomsten onmogelijk te maken, of minstens te bemoeilijken.

Het komende academiejaar moest een feestjaar worden, want het is dit najaar vijftig jaar geleden dat VVA Regio Brugge aan de slag ging. Ook die viering komt in het gedrang. Het is duidelijk dat een ontspannen, stijlvolle receptie organiseren in de komende maanden niet tot de mogelijkheden behoort.

Daarom heeft het bestuur beslist om dit najaar slechts een beperkt programma aan te bieden. De opening bijvoorbeeld, gaat niet door, maar wel een aantal voordrachten. Als bijlage het programma waarin ook de activiteiten voor 2021 vermeld zijn. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.
Het lidmaatschap van al wie lid was in het academiejaar 2019-2020, wordt gratis verlengd. Initiatieven die in de loop van het komende academiejaar genomen worden, zal het bestuur met een ad hoc financiering regelen. Als bijlage alvast de coronarichtlijnen die hoe dan ook moeten gerespecteerd worden.

Voorlopig gaan we ervan uit dat de nieuwjaarsreceptie van 2021 in min of meer normale omstandigheden zal kunnen plaatshebben. We zullen jullie daar tijdig over berichten.

We weten dat we op jullie begrip kunnen rekenen en realiseren ons dat de werking van onze vereniging maar een voetnoot is vergeleken bij de enorme schok die corona in onze samenleving veroorzaakt heeft.   
Intussen bereiden we een gloedvolle viering van ons gouden jubileum voor!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van VVA Regio Brugge,

Eric Vienne                                                                                                                 Bruno Comer
Secretaris                                                                                                                   Voorzitter

 
 

ACTIVITEITEN 2020-2021

Jaarprogramma 2020-2021

Voor het jaarprogramma van de VVA-Afdeling Brugge
klik op deze koppelingVVA Nieuwsbrief

***

Agenda

Maandag 9 november 2020 om 20.00 uur
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 AssebroekHugo Brouckaert

                                                          
Rijmplekken

De  dichtkunst in de Nederlandse taal kende van in den beginne het eindrijm. Jacob Van Maerlant, de eerste bij naam bekende auteur, schreef in de 13e eeuw een bijbel, een wereldgeschiedenis en een natuurencyclopedie op rijm. De poëzie - aanvankelijk in liedvorm - zou voor eeuwen in een keurslijf van rijm en versmaat zitten. In de 20e eeuw echter namen de dichters massaal afscheid van wat zij ‘rijmdwang’ noemden en ook het metrum moest het ontgelden.

Dat opende perspectieven voor wie het rijm wel degelijk nog als bron van inspiratie, originaliteit en taalspel ziet: de plezierdichters en de auteurs van ‘light verse’, een genre dat samen met de naam uit de Angelsaksische landen komt.

Ons medelid Hugo Brouckaert beoefende het genre al in zijn studententijd en kwam zodoende voor een tijdje bij de radio (toen BRT) terecht als tekstschrijver voor kleinkunstprogramma’s. Nadat hij vervolgens 40 jaar besteed had aan het uitoefenen van een ernstig beroep, haalde hij zijn archief van onder het stof: grappige gedichten en vluchtige versjes, bijeengesprokkeld op straat, in de buurtwinkel en uit allerhande publikaties, dat alles aangevuld met actuele pareltjes. Onder de auteurs zijn ook bekende Vlamingen en Nederlanders.

Vergeet voor even de jobcreatie, de migratie, de mobiliteit, het coronavirus en uw belastingaangifte, om voor een avondje ontspanning binnen te treden in de wondere wereld van het oogrijm, de limerick en het puntdicht.

Door de nog van kracht zijnde corona-maatregelen zijn wij verplicht om het getal deelnemers voor deze lezing tot maximum 82 te beperken en dient ook voor deze voordracht vooraf ingeschreven te worden tegen uiterlijk 30 oktober.  Wil je er zeker bij zijn, bevestig dan onverwijld je aanwezigheid door overschrijving van € 2 per persoon op de rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van VVA BruggeWil je bij de mededeling de naam van de deelnemers alsook je telefoon of GSM-nummer vermelden?  Dat is nodig omdat wij, in het kader van contactopsporing, samen met het zaalplan de naam van de aanwezigen dienen door te geven aan de Stad Brugge.

Wij vragen ook uitdrukkelijk om je eigen mondkapje mee te brengen, en dat te dragen vanaf het betreden van het gebouw.


Vrijdag 20 november 2020 om 20.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
Dr. Ir. Filip Pattyn

“Genetica en onze gezondheid” 

 

In zijn voordracht zal onze gastspreker nader ingaan op de impact van de genetische (r)evolutie voor de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Dr. Ir. Pattyn is als gastprofessor verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent en is tevens wetenschappelijk directeur bij het Belgische IT-bedrijf Ontoforce. Het Gentse bedrijf, opgericht in 2011, ontwikkelde een zoekmachine voor de farma- en biotechbedrijven en wordt wereldwijd beschouwd als de Google van de farmasector. 

Via Ontoforce is onze gastspreker ook betrokken bij het Prisma-consortium, een samenwerking met onder andere KULeuven, VIB en Imec en gesteund door Vlaamse subsidies, dat een data- en kennisplatform bouwt om de strijd tegen Alzheimer gerichter en sneller te maken. 

De voordracht neemt je op een speelse manier mee in het boeiende en complexe domein van de menselijke genetica en de nieuwe technologische ontwikkelingen om ons genoom in kaart te brengen. Van daaruit vertrekt de spreker om een beeld te schetsen van wat de gezondheidszorg van de toekomst kan worden. Begrippen zoals gepersonaliseerde geneeskunde, genetisch paspoort, patient empowerment en dataprivacy zullen behandeld worden.

Door de nog van kracht zijnde corona-maatregelen zijn wij verplicht om het getal deelnemers voor deze lezing tot maximum 50 te beperken en dient ook voor deze voordracht vooraf ingeschreven te worden tegen uiterlijk 10 november.  Wil je er zeker bij zijn, bevestig dan onverwijld je aanwezigheid  door overschrijving van € 3 per persoon op de rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van VVA BruggeWil je bij de mededeling de naam van de deelnemers alsook je telefoon of GSM-nummer vermelden?  Dat is nodig omdat wij, in het kader van contactopsporing, samen met het zaalplan de naam van de aanwezigen dienen door te geven aan de Stad Brugge.

Wij vragen ook uitdrukkelijk om je eigen mondkapje mee te brengen en dat te dragen vanaf het betreden van het gebouw.

- ’t Ezelsvel 101 oktober 2020


***Afdeling Campinia -

Campinia Academica

Kempische Afdeling van de Vereniging Vlaamse Academici

Activiteiten 2020-1921

Campinia Academica
Vereniging van Vlaamse academici

Veantwoordelijken voor de activiteiten:

Janm.goris@telenet.be
Jan.acobs@carpedata.be
Jaak.j.peeters@gmail.com

Of telefonisch op het nummer 014/21 33 33 bij Jan Goris.

Namens Campinia Academica,
Jan Goris, Jan Jacobs, Filip Jacobs, Jaak Peeters

Er zijn nog geen activiteiten meegedeeld voor het Academiejaar 2020-2021

                                             

Campinia Academica is een apolitieke vereniging en staat open voor academici van alle levensbeschouwingen.

De door de vereniging georganiseerde activiteiten staan open voor elke belangstellende.
Doorgaans organiseert Campinia Academica twee activiteiten per werkingsjaar.


Bestuur

Voorzitter a.i. = Hans Verboven hans.verboven@uantwerpen.be  

Jaak Peeters is ondervoorzitter. Hij neemt ook het secretariaat van de afdeling waar: jaak.j.peeters@gmail.com

top

Afdeling Limburg -

ACTIVITEITEN Academiejaar 2020 - 2021

 ________

Vereniging Vlaamse Academici Afdeling Limburg
                                                                                 
B 3500  - Hasselt 

GSM van Voorzitter Jeanine Broens: 0478-099 434 - Tel. 011 22 58 34

                 
E-mail: jeanine.broens@telenet.be     
Website: http://www.vvalimburg.be/     
Rekeningnummer BE46 9731 8254 4536

De gekozen bestuursleden van de VVA-Limburg:

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Bestuursleden:


Opvolger

De leden van het VVA-bestuur VVA-Limburg met de foto's van de bestuursleden:

Jeanine Broens
Michel Vanbuul
Marc Maes, Marie-Thérèse Niesten en Gaby Vandersmissen
Marc Maes
Jos Eyben, Ghislaine Leonard en Jef Van den Noortgate


Olga Reinquin

http://www.vvalimburg.be/bestuur.html

Het huidige bestuur noemt zich 'in lopende zaken'
in afwachting van de kans voor een nieuwe
activiteit met de verkiezing van het nieuwe bestuur.

De foto's met de contactgegevens van de bestuursleden staan op de website van de VVA-Limburg.
Via deze koppeling kunt u de bestuurspagina oproepen.

Wat onthouden we zeker voor de werking van de VVA-Limburg?
-  Voor betalende activiteiten wordt er niet gebeld.
   Je betaling geldt dan als inschrijving en dient voor de opgegeven einddatum te gebeuren.
-  Voor de gratis lezingen kan er via mail of sms aangemeld worden op het secretariaat,
    hetzij bij Marc hetzij bij Gaby  

 


Lidgeld: € 40  steunend lid,  € 35  lid met partner of € 25  voor een alleenstaande.
Rek. nr  BE46 9731 8254 4536
Corona-boodschap van voorzitter Jeanine Broens VVA-Limburg

22 JUNI 2020

Zij heeft het over ons heil en welzijn in deze beroerde tijden. Zij heeft het ook over de opzet en de inzet voor komende activiteiten van de Limburgse VVA-afdeling. In september en oktober zijn toch al telkens een veilige VVA-activiteit voorzien.
http://www.vvalimburg.be/VVAprivaat/index-privaat.html   6’55”
Nieuwsbrief september 2020


Beste VVA-vrienden,

Hierbij het programma voor de maanden september, oktober en november 2020.
Eerst enkele belangrijke mededelingen:
–  al onze activiteiten zullen plaatsvinden met de op dat ogenblik geldende Corona-
   maatregelingen, dus mits voldoende afstand van elkaar en met mondmasker,
– slechts kleine groepjes zullen kunnen aanwezig zijn: daarom ook verschillende
   data voor eenzelfde activiteit.

Vermits er in juni geen bestuursverkiezingen konden/ mochten worden georganiseerd blijft het huidige bestuur aan.
Lidgeld hoeft er voorlopig niet betaald te worden. Dat wordt jullie pas gevraagd bij een volwaardige heropstart.

We verwijzen nog graag naar onze VVA- website waar de nodige informatie nog eens kan herbekeken worden:  www.vvalimburg.be (private pagina’s)

Activiteiten


6 oktober video lezing te 20 u

"In de voetsporen van Thomas More; het leven van een kind in Londen op het einde van de XVde eeuw"Digitale lezing via Zoom van ons lid Hendrik Claessens 

“We kennen Thomas More als een historische figuur in zijn verhouding tot Hendrik VIII. Hij leefde en werkte in een periode van ontluikende Renaissance.

Tijdens deze uiteenzetting neem ik u mee naar het Londen van zijn jeugd; waar hij woonde en waar hij naar school ging. Zijn jeugd vond plaats net voor de algemene verspreiding van gedrukte boeken. Zodoende was leren zeker niet evident.  Wat waren de sociale omstandigheden tijdens zijn vormingsjaren in Londen en hoe beleefde hij zijn studententijd in Oxford?  Hoe verliep zijn eerste ontmoeting met Erasmus?

In de Middeleeuwen was er een sterke impact van de Kerk op de sociale betrekkingen tussen man en vrouw. Om dit te illustreren neem ik als leidraad de manier waarop de Onbevlekte Ontvangenis van Maria werd verantwoord. Fascinerend is eveneens de manier waarop de spirituele ethiek zich manifesteerde in een maatschappij waar het grootste deel van de bevolking analfabeet was.

Met verhalen, tekeningen, foto's, video- en muziekfragmenten zal ik trachten u een beeld te schetsen van de Engelse maatschappij einde XVde eeuw, begin  XVIde eeuw.

Mijn opleiding is die van handelsingenieur en niet die van geschiedkundige. Tijdens mijn zoektocht heb ik evenwel getracht mijn bronnen nauwkeurig na te kijken om u zodoende een zo correct mogelijke inkijk te geven in het sociale leven van die tijd. 
Graag deel ik met u mijn verwondering tijdens deze uiteenzetting van ongeveer 45 minuten. Hierna is er uiteraard een mogelijkheid tot vraagstelling.

Hendrik.”

Technische info:

- deze lezing wordt via internet-video gegeven met het bekende platform van “ZOOM”
- deelname aan de Zoomsessie kan met een GSM, een tablet, een laptop of een 
  gewone computer. U moet natuurlijk internetverbinding hebben.
- het is niet noodzakelijk maar wel wenselijk dat u op uw toestel een camera en een
  microfoon heeft, zeker als u eventueel vragen wil stellen na de lezing.
- voorafgaandelijke aanmelding bij Marc Maes vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be is
  verplicht (anders weet Hendrik als Zoom-beheerder niet wie hij per email moet
  uitnodigen en op wie hij moet wachten)
- de aangemelde deelnemers zullen de dag voor de lezing een email ontvangen met
  een hyperlink naar de Zoomsessie. Klik iets voor 20u op deze hyperlink.
- wie Zoom nog niet op zijn toestel geïnstalleerd heeft, zal automatisch naar de
  gratische Zoom-installatie geleid worden.
- je ziet dan je zelf op het scherm en je klikt op “join with video” om je camera te
  activeren.
- dan wacht je op toelating van Hendrik om je tot de Zoom-sessie toe te laten,
  waarna je bent verbonden en je jezelf en Hendrik en de anderen op je scherm ziet.
- klik tenslotte nog op “join with computer audio” om je microfoon te activeren.
- rechts boven op je Zoom-scherm kan je voor een andere schermlayout kiezen door
  te klikken op “Gallery View”. Ja kan ook kiezen voor een volledig scherm door
  rechts bovenaan op het kleine vierkantje te klikken (enter Full Screen).
- na de lezing kan iedereen vragen stellen; de vraagsteller wordt op het scherm
  getoond tijdens het stellen van zijn/haar vraag (voor zover deze een camera en
  microfoon op zijn toestel heeft).


13 of 22 oktober 2020

Labiomista:
atelier en hoofdkwartier van Koen Vanmechelen
Marcel Habetslaan 50, 3600 Genk

met eigen vervoer

Koen Vanmechelen  verbouwde  in (een soms in vraag gestelde) diepgaande samenwerking met de Stad Genk het  voormalige mijnterrein en de zoo van Zwartberg om tot een park met kunstwerken, dieren en dierenverblijven onder de naam LABIOMISTA .
Het werd  een permanent en evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen en het vormt een ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld.  Installaties over diversiteit om over na te denken als basis voor een duurzame samenleving , de wisselwerking tussen culturele - en biodiversiteit vormen de voornaamste thema’s.
Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en natuur.
Het  wonderlab van Vanmechelen !  Geniaal ?? Controversieel??

 Twee data in oktober:   –   dinsdag  13 oktober 2020
                                  –  donderdag 22 oktober 2020
                                     
Samenkomst ter plaatse tussen 14 en 15 u  (dus gespreid toekomen)
Max. 25 personen per datum (daar krijgt iedereen een audiofoon en kan rustig de kunstwerken bezoeken)  (mondkapje meenemen)

U schrijft in door betaling van 8 euro op rekening BE46 9731 8254 4536 van VVA Limburg. Vraag op uw overschrijving de gekozen datum te vermelden.
De invulling gebeurt zoals steeds in volgorde van de datum van de betaling.

GPS adres: Marcel Habetslaan 50, 3600 Genk

LABIOMISTA telt 2 parkings, ze zijn gesignaleerd met P1 en P2. P1 is de primaire parking ter hoogte van Marcel Habetslaan 50. Indien deze volzet is kan je doorrijden naar P2, aan het opleidingscentrum PLOT ter hoogte van Marcel Habetslaan 5. Deze parkings liggen op wandelafstand van het onthaalgebouw van LABIOMISTA.

Met succes en volkomen coronavrij georganiseerd.


10, 12 of 18 november 2020

Een  gegidste wandeling door Cultuurlandschap Herkenrode
 “De Kracht van Water”

 

In deze coronatijd realiseren we ons meer dan ooit dat we zorg moeten dragen voor ons milieu en onze gezondheid. Beide aspecten komen ruimschoots aan bod tijdens een inspirerende wandeling door het domein van Herkenrode.
Herkenrode, een voor Hasselt en Limburg bepalend erfgoedlandschap werd in 20 jaar grondig gerestaureerd zowel de nog resterende gebouwen als het omgevende Demerlandschap.
Tijdens een wandeling  doorheen Herkenrode ontdekken we de “Kracht van Water”. Water is in vele facetten bepalend geweest voor Herkenrode: historisch, landschappelijk, economisch en religieus. Wij wandelen een tijdreis door 1000 jaar geschiedenis van de site en belichten hierbij het belang van het water voor de verschillende bewoners. En tonen hoe deze bewoners het landschap transformeerden volgens hun behoeften en de noden van hun tijd.
Cisterziënzers drukten gedurende 600 jaar hun stempel op dit gebied vanuit hun leefregel “Ora et Labora”. Zij brachten niet alleen religieuze herbronning, maar droegen ook bij tot economische en ecologische vernieuwingen, op basis van waarden, die ook in deze turbulente tijden kunnen inspireren vernieuwend economisch model en een hedendaagse spiritualiteit. De helende kracht van de natuur kan het decor worden van een innovatief gezondheidstoerisme.

De wandeling:

Onze “Kracht van Water” wandeling start aan de Tuiltermolen bij de toegang tot de Herkenrodesite bij Stokrooie. De parking ligt bij de Stokrooieweg, dan 200m wandelen tot de Tuiltermolen.
Dus niet parkeren op de hoofdparking aan de abdijsite.

We wandelen ongeveer drie kilometer, zowat 2 uren, via goed toegankelijke paden grotendeels buiten, dus men zorgt voor geschikte kledij.  Achteraf is er nog een proeverij van abdijproducten in de degustatieruimte van Tuiltermolen  (biertje of appelsapje, kaasjes) en gelegenheid tot napraten.
De deelnameprijs bedraagt 10 euro per deelnemer. Hierin zijn gidsen en audiofoon en degustatie achteraf inbegrepen De organisatie van deze gidsbeurten is in handen van  de vrijwilligersorganisatie vzw Herkenrode. De baten van de gidsbeurten komen ten goede aan Herkenrode.
We voorzien dat de degustatie en de gidsbeurt covidproof gebeurt. We beperken op basis van de huidige coronamaatregelen het aantal deelnemers tot maximaal 20 personen. Iedereen brengt zijn eigen mondmasker mee. 

Praktisch
U schrijft in door betaling van 10 euro op rekening BE46 9731 8254 4536 van VVA Limburg.
Wij voorzien 3 data met telkens maximaal 20 deelnemers:
dinsdag 10 november, donderdag 12 november en woensdag 18 november.
Wij starten telkens om 14 uur.

Vraag op uw overschrijving minstens 2 van deze data te vermelden.
De invulling gebeurt zoals steeds in volgorde van de datum van de betaling.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur VVA-Limburg

VVA-PROGRAMMA AFDELING LIMBURG ACADEMIEJAAR 2019-2020 tweede semester
Slechts gedeeltelijk gerealiseerd door de medische omstandigheden

Zondag 12 januari 2020 te 15 u

Nieuwjaarsconcert in het cultuurcentrum Hasselt o.l.v. Philippe Herreweghe
gevolgd door een avondhapje

Dinsdag 7 april 2020 te 10 e, 15.30 u

10.00 u: Bedrijfsbezoek Departement
Werktuigkunde (KU Leuven) – daarna lunch
15.30 u: Materialise in Haasrode – 3D-printing

Donderdag 23 januari 2020 te 20 u

Lezing: angsten en fobieën
Wat gebeurt er in onze hersenen?
door dr. K.R.J. Schruers, docent UMaastricht

Zaterdag 25 april 2020

Daguitstap: Lessines
programma volgt

Zondag 16 februari 2020 te 12 u

Post-Valentijn: diner-dansant
’t Driesent - Diepenbeek

11 tot 18 mei 2020

Reis naar Cyprus

Dinsdag 25 februari 2020 te 14 u

Tentoonstelling “Dacia Felix”
Gallo-Romeins Museum Tongeren

Donderdag 28 mei 2020

Bezoek Labiomista: Koen Vanmechelen
Genk - Zwartberg

Donderdag 5 maart 2020 te 20 u

Lezing: Beethoven, de grote geweldenaar
door musicoloog Jos Meersmans
Ontmoetingscentrum Rapertingen

Zondag 14 juni te 13.30 u

Fiets- en wandeltocht:
regio Lommel

Zaterdag 28 maart 2020

Algemene Ledendag Brussel
Uitnodiging en het programma
op de pagina Algemene Ledendag

Zondag 28 juni 2020 te 12 u

Bestuursverkiezing en feestmaaltijd
Kelsbekerhof-Nieuwerkerken

 

5 tot 12 september 2020

Reis naar EstremaduraVVA - Mededelingen Afdeling Oostende -Veurne - Diksmuide

LIDMAATSCHAP

_________________


€ 40 :  lidmaatschap.
€ 25 :  lidmaatschap minder dan 3 jaar afgestudeerd  
te storten op rek. BE79 0682 1644 6433 van
V.V.A. Oostende met vermelding van uw promotiejaar.
Een stipte betaling bespaart onze administratie veel nutteloos werk.

BESTUUR

_________________

*Patrick DEGRYSE, lic.H.&F.W.  059-80 11 82
*Lena DE VLAMYNCK–DERUWE, lic. gesch. 059-31 17 22
*Peter DEWOLF, ir.  059-80 07 34
*Luc D'HOORE, dr.med.     050-67 64 45
*Els GLORIEUX-TAELMAN, lic. Germ. filologie 059-80 30 53
*Kristof VERMEIRE, lic.pol.wet.   059-33 32 32

Correspondentieadres : Dr. L. D'hoore                                              
E. Beernaertstraat 54 bus 0 - 8400 Oostende


Voor het Academiejaar 2020-2021 werden nog geen activiteiten meegedeeld.


Voor elke activiteit ontvangt u telkens een meer gedetailleerde uitnodiging.
Nodig uw vrienden academici eens uit op één van onze activiteiten.
U kunt ook altijd deelnemen aan de activiteiten van de andere V.V.A..-afdelingen
http://www.vvacademici.org/afdelingen.html

Lidmaatschap staat open voor alle houders van een universitair of masterdiploma die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.
Voor meer informatie zie de website: http://www.vvacademici.org


                                           

top

VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen


Programma 2020-2021


Beste VVA-vrienden,

Door de strengere maatregelen (o.m. sluiting horeca) en de negatieve evolutie van de coronabesmetting verkiezen we om de voordracht over 'Simon Stevin' door em. prof. G. Vanden Berghe, gepland op 12/11/2020 naar een latere datum te verschuiven. ...

Wij hopen dat jullie corona-vrij blijven en we binnen afzienbare tijd de draad weer kunnen oppikken.

Indien je wil, kan je steeds contact opnemen met één van de (bestuurs)leden voor een babbel. Je vindt de contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) via   http://www.vva-ovl.be  pagina's voor de leden.

Vriendelijke groeten, i.o.v. het bestuur


Marie-Rose


Marie-Rose Van den Hende

secretaris VVA Oost-Vlaanderen

 

VVA - Mededeling gewezen Afdeling Taxandria

December 2018

Beste Vrienden van Taxandria en anderen,

In oktober 2014 bliezen we met feestelijke zwier onze “Finale Taptoe”, een zeer geslaagde afsluiting van 44 jaar VVA Taxandria.

Het gewezen Taxandria Bestuur

 
Thuispagina | Omhoog