Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
VVA-afdelingen
 


Nieuwsflits voor de leden

Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

Index

- De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
- VVA - Jongeren Nationaal
- VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen
- VVA - Mededelingen Afdeling Brugge
- VVA - Mededelingen Afdeling Brussel
- VVA - Mededelingen Afdeling Campinia
- VVA - Mededelingen Afdeling Limburg
- VVA - Mededelingen Afdeling Oostende
- VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen

De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
 
Afdeling Voorzitter Secretariaat
VVA-Antwerpen Julien Bulcke Raf Verschueren
VVA-Brugge Bruno Comer Eric Vienne
VVA-Brussel Erik Loosen Christel Houthuys
VVA-Campinia   M.J.Tips
VVA-Jongeren Nationaal Griet Lories jongvva@gmail.com
VVA-Limburg Jeanine Broens

Marc Maes
Gaby Vandersmissen

VVA-Oostende Els Taelman Lena De Vlamynck-Deruwe
VVA-Oost-Vlaanderen Eric Vandenbroele Marie-Rose Van den Hende
 

De afdelingen die geen eigen website hebben, krijgen de gelegenheid om op deze pagina voluit hun mededelingen en activiteiten te plaatsen. De afdelingen die hun activiteitenprogramma meedelen, krijgen hun activiteiten weergegeven op deze pagina.


VVA - Mededelingen afdeling Jongeren Nationaal


Nieuwsbrief

Activiteiten - lidgeld


Lidgeld academiejaar 2017-2018

 

Als lid van Jong VVA kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen!

Aarzel niet en hernieuw uw lidmaatschapsbijdrage of sluit U aan en help ons om verder boeiende activiteiten te kunnen programmeren.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt :
- € 9 voor jonge academici geboren na 1981
- € 16 voor jonge academici geboren na 1976
- € 21 voor jonge academici geboren na 1970
- € 26 voor jonge academici geboren voor 1970
- € 7 voor een bijkomende jonge academicus in hetzelfde gezin
- € 26 voor een academicus die net iets té oud is voor de jongerenafdeling maar onze afdeling een warm hart toedraagt. 

Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer
BE26 7340 3138 1529 van jong VVA.Over VVA-Jongeren

Het VVA heeft er sinds het begin 2011 een nieuwe afdeling bij. Onder impuls van een aantal jongere VVA-leden werd besloten om een Nationale VVA-jongerenafdeling op te richten. Zoals de naam het zelf zegt, heeft de afdeling een nationale werking. Naast de klassieke lezingen zal er gestreefd worden om activiteiten te organiseren die ook kindvriendelijk zijn. Wanneer jonge ouders samen met hun kinderen welkom zijn op een dagactiviteit, maakt dat de stap naar het lidmaatschap verlaagt. In het verleden werd er reeds geopteerd om daguitstappen modulair op te bouwen. Men neemt deel aan de hele dag of sluit op een later moment aan of verdwijnt om op een kindvriendelijk uur thuis te zijn.

Aansluiten bij de jongerenafdeling kan tot de leeftijd van 45 jaar waar men ook woont in het Vlaamse land. Iets oudere leden zullen worden aangespoord om door te stromen naar de lokale afdelingen. Jonge leden kunnen, op basis van hun lidmaatschap bij VVA-Jongeren Nationaal, ook deelnemen aan de activiteiten van de andere afdelingen. Hun aanwezigheid op de lokale activiteiten zal de latere doorstroming eenvoudiger maken.

Misschien heeft U als VVA-lid wel kinderen en/of  kleinkinderen die interesse zouden kunnen vertonen voor de nieuwe afdeling. Het doormailen van hun contactgegevens wordt dan ook aangemoedigd. Dat kan door een bericht te sturen naar jongvva@gmail.com  De jongerenafdeling zal dan met hen contact opnemen om de werking van de nieuwe afdeling toe te lichten.

Met de oprichting van de  nationale jongerenafdeling wordt verwacht nieuwe VVA-leden aan te trekken en de toekomst van het VVA (dus van alle lokale afdelingen) te verzekeren.

Dilbeek, 5 februari 2011


***


Lid worden kan zeer eenvoudig.
Als lid van de jongerenafdeling kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen.
De jongerenafdeling werd speciaal opgericht voor jonge academici tot de leeftijd van 45 jaar.

Het e-postadres: jongvva@gmail.com

Meer informatie over VVA (Verbond der Vlaamse Academici)? www.vvacademici.org

***

VVA-Jongeren Nationaal organiseerde hun activiteit
“Ontdek Damme”

       
De activiteit startte zondag 19 augustus 2012 om 14 uur
aan het standbeeld van Jacob van Maerlant,
Markt te Damme

Op zondag 19 augustus 2012 organiseerde VVA-Jongeren Nationaal zijn zomeractiviteit in het stadje Damme. Bruno Comer, voorzitter van de VVA-Afdeling Brugge, werkte een bijzondere zoektocht uit. Het groepje deelnemers kwam samen op de Markt in Brugge vlak bij het standbeeld van de middeleeuwse schrijver Jacob van Maerlant. We verdeelden ons in twee ploegen om gezamenlijk in elke ploeg de vragen op te lossen die we op een tekstblad met puntjeslijntjes moesten invullen. Vlug bleek dat de vragentekst opgesteld werd vanuit een denkbeeldig personage die vertelt wat er allemaal te zien is en wat er allemaal aan de hand was in het Damme van eertijds.

Sluierwolken verborgen af en toe weldoend de zon, zodat het doenbaar werd onze zoektocht met veel ijver en nieuwsgierigheid in te zetten. De eerste groep begon aan de exploratie in de afgeknotte hoge toren die Damme en omgeving beheerst. Wij zaten in de tweede groep en moesten ter plekke al een hele resem vragen oplossen. Bruno Comer volgde de expeditie per fiets en pendelde heen en weer tussen beide groepen. Af en toe stak hij ons wel een helpend handje toe om vooruit te geraken en niet af te dwalen. Het einde van ons eerste zoektochtgedeelte was ook de beklimming van de hoge afgeknotte toren boven Damme. Aan alle kanten kregen we een schitterend uitzicht op het stadje en de omgeving. De blik reikte tot de torens van Brugge, de haven van Zeebrugge en wat dichterbij de kerktoren van Vivenkapelle.

Daar moesten we te voet nog naartoe doorheen de natuur, langs een beekje en over gras. Het absolute eindpunt, de neogotische kerk van Vivenkapelle, hebben we niet bereikt. In het dorp was er een volksfeest en we kregen van de organisatoren van de zomeractiviteit, een heerlijke verfrissing aangeboden.. De personages aan het woord in de zoekteksten waren voor ons Napoleon en voor het andere groepje Willem van Oranje. Het was voor ons allen een fijne, gezellige, zinderende en zinnige zondagmiddag. We hebben er echt van genoten, ook onze aantredende nieuwe algemene VVA-voorzitter Reinhart Verschoore. Tijl Uilenspiegel was wel degelijk her en der aanwezig in Damme.


Klaar voor de zoektocht

Jacob Van Maerlant voor het stadhuis
met tussen torentje en uurwerk de te zoeken
zonnewijzer

Bruo Comer leidt de zoektocht in

In de natuur langs de walgracht

Bruno Comer en Reinhart Verschoore
genoeglijk keuvelend

In volle natuur

De afgeknotte toren van Damme

Damme vanaf de toren

Tijl Uilenspiegel op stap

Echt op zoek

Tekst en foto's Ghislain Duchâteau


***

 

VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen

BESTUUR V.V.A. - Afdeling Antwerpen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: ir. Julien Bulcke
Ondervoorzitter: apr. Maggy Beek
Secretaris: ir. Raf Verschueren
Penningmeester: Lic.jur.  Karel Van der Straten
Projectcoördinator: Ir. Willy  Stessens
Oud-Voorzitter: Lic.t.e.w.  Paul Becue
Logistiek en feesten: Lic.jur. Axel Gerrits

Oud-voorzitters
mevr. Chris D'Huyvetter, Jan Van Reeth, Marc Van Dongen, Paul Becue

Leden van het Algemeen Bestuur
dr. med. Diederik Boeykens, lic. jur. Ilse Buyst,  dr. Koenraad Elst, lic. jur. Axel Gerrits, lic. jur. Pieter Herman, lic. med. soc. wet. Evelien Lust, hand. ir. Frederik Pieters, dr. med. Erik Theeuws, dr. med. Wilfried Theunissen, dr. med. Philip Van Cauwelaert, em. prof. Jean Van Houtte.

TOT UW DIENST
Met opmerkingen, wenken of vragen over V.V.A.-Antwerpen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden.

Algemeen

Ir. Julien Bulcke, Hugo Verrieststraat 25, 2600 Berchem
Tel. 03 239 54 13; e-post: julien@bulcke.net

Lidmaatschap en financiële aangelegenheden

Lic. jur. Karel VAn der Straten, Amerikalei 211, 2000 Antwerpen

Adreswijzigingen en verzending van V.V.A.-mededelingen

Ir. Raf Verschueren, secretaris, Bist 45/B1, 2610 Wilrijk
Tel: 03 828 94 00; e-post: verdeg@skynet.be

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2016-2017 kunt u overschrijven op rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.
U vermijdt een onderbreking bij het toezenden van de mededelingen door meteen te betalen.
Wil de naam van het lid en het promotiejaar vermelden.
€ 55,00: steunende leden
€ 40,00: gewone leden
€ 10,00: tweede lid in hetzelfde gezin

PLAATS VAN BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de ‘Entrepot du Congo’, De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-Zuid, 1e verdieping (op de hoek van De Burburestraat en Vlaamse Kaai) om 20.30 u. Deze locatie is vlot te bereiken zowel met het openbaar vervoer als met de eigen wagen. Ook is er ruime parkeermogelijkheid.

PROGRAMMA 2017-2018

 

 

PROGRAMMA EERSTE REEKS 2017-2018

 

Woordje van de Voorzitter                                                                       

We sloten vorig werkjaar af met een boeiend bezoek in de Rupelstreek met haar geschiedenis van scheepsbouw en steenbakkerijen. Het was een orgelpunt na opnieuw een jaar met kwaliteitsvolle lezingen over Thomas More en over Bach, over het economisch beleid in België en de politieke toestand in Turkije, over zin en vooral onzin van het klimaatbeleid, over de Duitse politiek over de laatste 200 jaar en de Leuvense studentenopstand 50 jaar geleden, over veiligheidsdreigingen en over lettertypes. Gevarieerd en vooral academisch, dat is wat we aanbieden.

Hierbij vind je de eerste versie van ons programma over het academiejaar 2017 – 2018. We hopen dat het je bevalt en dat we je vaak mogen ontmoeten.

We nodigen je uiteraard uit om je lidmaatschap te vernieuwen.

Deze zending stuurden we al elektronisch naar allen van wie we een e-postadres hebben. Heb je dit niet gekregen, dan verzoeken we je om per e-post jouw adres te bezorgen aan verdeg@skynet.be en julien.bulcke@telenet.be .

Intussen timmert onze algemene voorzitter Paul Becue aan de weg naar vernieuwing toe. Waar het VVA tot de jaren ’70 zeer belangrijk was in het bereiken van taalwetten en erkenning van het Vlaams zijn, spreken die thema’s veel minder aan. Nu is de vraag wat het betekent Vlaming te zijn in een meer en meer aanwezig Europa en binnen een mondiale economie, in een maatschappij waar migranten onze samenleving verrijken (of verarmen), waar de kerktoren niet meer bepaalt wie je bent en wat je wordt. Veel te veel hebben we de neiging om maar snel onze eigenheid braaf te negeren.

En toch, Engelstalige Canadezen zetten op iedere hoek hun “Maple Leaf”-vlag en Franstalige Québecqois hun “Fleurdelisé”, Turken zwaaien met vlaggen bij iedere gelegenheid en Amerikanen krijgen de tranen in de ogen bij het spelen van het volkslied, terwijl wij, absoluut ten onrechte, ons Vlaams zijn maar liefst onder folklore rangschikken. We hebben zoveel waarop we fier kunnen zijn. Hiervoor wordt bijna vanzelf naar het verleden gekeken. We vergeten maar al te vaak dat we in het buitenland, ook op vandaag, bij de mensen die ons kennen heel veel respect afdwingen. Wat maakt ons op vandaag zo bijzonder? Op die vraag willen we zelf een antwoord zoeken!

Julien Bulcke


 Dinsdag 16 januari 2018 – 1517e activiteit (Felix Pakhuis)

Prof. Herman Daems, voorzitter van de Raad van bestuur KUL en van BNP Paribas Fortis

“De uitgeputte overheid”

De spreker ontleedt de zes beleidsproblemen die maar niet opgelost geraken in België: mobiliteit
en ruimtelijke ordening, de vergrijzing en langer werken, het zoeken naar een betaalbare
alternatieve energie, de integratie van allochtonen en het stoppen van radicalisering, het duurzaam
herstel van de concurrentiekracht en het saneren van de overheidsfinanciën

Dinsdag 20 februari 2018 – 1518e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u)

Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester

“Mens maakt plaats voor natuur”

Dinsdag 6 maart 2018 – 1518e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u) 

Jef Abeel, licentiaat klassieke filologie, licentiaat geschiedenis

Van Lenin tot Poetin

Dinsdag 20 maart 2018 – 1519e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u)

Evelien Smets, professor

Immuuntherapie

***

BESTUURSNIEUWS

1. Website VVA
We stellen vast dat de post niet steeds zijn werk doet.
Daarom wijzen we er u op dat u ons afdelingsprogramma ook kunt vinden op de website van het VVA www.vvacademici.org. U klikt op de menuknop Afdelingen door naar afdelingen.
Op te nemen in uw ‘favorieten!

2. VVA- nieuwsflits
Vanuit het hoofdbestuur wordt een e-nieuwsbrief gepubliceerd.
Het gaat vooral om actueel nieuws kort gebracht rond de drie ‘toverwoorden’ van het VVA:
Academisch, Vlaams, Cultuur. Er is nieuws vanuit VVA-Nationaal. Er staan wat citaten in met wijsheden en er is inderdaad actueel nieuws.

De nieuwsflits wordt verstuurd vanuit de afdelingssecretariaten.
Tot dusver zijn er eenentwintig (21) edities van de Nieuwsflits naar de leden verstuurd.

Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

3. VVA- e-zine
Het elektronisch magazine of tijdschrift van het VVA- Nationaal' Vivat Academia' verschijnt vanaf het Academiejaar 2014-2015 geregeld een drie- of viertal keren per jaargang.
Zie E-Zine op deze site.
Op 9 oktober 2016 publiceerde het VVA de speciale editie nr. De Nederlandse literatuur binnen het raam van de 2e Week van het Nederlands georganiseerd door de Nederlandse Taalunie: klik hier
De 8ste editie van het e-zine kunt u hier aanklikken: E-zine - Editie nummer 8 - oktober 2016
In februari 2017 verscheen Editie nr. 9. In juni verscheen Editie nr. 10. In oktober verscheen Editie nr. 11.


***

 

 


VVA - Mededelingen Afdeling Brussel


Programma

Academiejaar 2017-2018


Activiteiten van VVA Brussel

Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren
tel. 02-426.12.33 e-post: secretariaat@vvabrussel.org
bankrekening : IBAN nr. BE80 4300 0665 3177
www.vvabrussel.org


Beste VVA-lid,

Traditioneel nodigt de Vereniging Vlaamse Academici Brussel je uit om het jaar 2018 feestelijk te starten met het

vriendenmaal
op
zaterdag 20 januari 2018
te 19 uur
in de
Salons van de Universitaire Stichting
Egmontstraat 11 te 1000 Brussel

We beginnen vanaf 19 uur met aperitief en hapjes.
Te 20 uur gaan we aan tafel voor een uitgelezen driegangenmenu met aangepaste wijnen. 
Voor dat uitgelezen menu kiest de chef van het restaurant de fijnste gerechten die in januari op de markt te verkrijgen zijn en hij kiest daarbij ook de aangepaste wijnen. Daarom kunnen we nu nog geen gedetailleerd menu op de uitnodiging zetten. Zodra ze beschikbaar zijn zullen het menu en de gekozen wijnen op onze webstek www.vvabrussel.org staan.

Openbaar vervoer: metrolijn 2, station Troon of Naamsepoort, 
                               bus 71 van Centraal station richting Delta tot halte Naamsepoort

Inschrijven, uiterlijk op 13 januari 2018, door storten van € 65 per persoon op bankrekening  
IBAN nr BE80 4300 0665 3177 van V.V.A. afdeling Brussel. 

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten,

Namens het bestuur van VVA afdeling Brussel,

Dr. med. Erik Loosen
voorzitter


Op onze webstek www.vvabrussel.org vind je steeds de uitnodigingen voor activiteiten van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont.   Vind je een uitnodiging niet meer of wil je als eerste op de hoogte zijn van de komende activiteiten, kijk dan geregeld naar www.vvabrussel.org


Driedaagse reis in april 2018

Beste VVA-lid,

In samenwerking met de Geneeskundige Kring van Vilvoorde en HARNO, hebben de Vereniging Vlaamse Academici Brussel en het Doktersgild Van Helmont het genoegen jullie uit te nodigen op een driedaagse uitstap naar

LOTHARINGEN
op
vrijdag 27 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018.

We bezoeken o.a. de steden
METZ en NANCY

onder het motto:
VRIENDSCHAP, CULTUUR EN GASTRONOMIE
van Gotiek naar Art Nouveau

Twee steden: een wereld van verschil

Metz:  hoofdstad van Lotharingen, gelegen aan de Moezel, met een rijk Romeins en middeleeuws verleden, met zijn talrijke huizen opgetrokken in okergele steen, met zijn indrukwekkende gotische kathedraal met schitterende glasramen, met zijn prestigieuze Centre Pompidou, een opmerkelijke expositieruimte voor moderne kunst.

Nancy: vroegere hoofdstad van Lotharingen, Ville Royale, Ville de l'Art Nouveau, wereldberoemd om zijn place Stanislas, het mooiste plein van Frankrijk, met zijn prachtige 18e-eewse architecturale erfenis zoals de place de la Carrière en de place d'Alliance (UNESCO werelderfgoed), met zijn Art Nouveau-verzameling in het museum van 'de School van Nancy' die uniek is in de wereld, met zijn macarons en zijn mirabellen, het gele goud.

Programma:

Dag 1:  vrijdag 27 april 2018

7 uur:  vertrek vanuit Diegem met luxe-autocar met ontbijt en cava onderweg.

11 uur:  begeleid bezoek en stadswandeling in Metz met als thema “Royaal en imperiaal Metz”.  We bezoeken o.a. de volgende bezienswaardigheden: het centrum met zijn indrukwekkende middeleeuwse kathedraal St.-Etienne, die de bijnaam kreeg “Lanterne du Bon Dieu", met zijn weergaloos mooie glasramen (6.500 m²) van de 13e eeuw tot de moderne van Chagall; het Quartier Imperial met opvallend station; de place St.- Louis; de porte des Allemands ; de place de la Comédie...

13 uur:  Lunch in Metz

15 uur:  bezoek aan het unieke Centre Pompidou. Sinds de komst van het gloednieuwe Centre Pompidou wedijvert  Metz met steden als Bilbao, New York, Venetië, Londen en Parijs op het gebied van hedendaagse kunst. Het witte dak van glasvezel en teflon, in de vorm van een enorme tent of Vietnamese hoed, overkapt 3 expositieruimtes gemaakt uit betonnen buizen.

17 uur: vertrek naar Nancy

18 uur: inchecken in het 4-sterrenhotel "Mercure Stanislas", gelegen 5 rue de Carmes te 54000 Nancy, in het centrum van Nancy op slechts 230 meter van de place Stanislas.

19.30 uur:  3-gangendiner in het centrum van Nancy.

Dag 2:  zaterdag 28 april 2018

8 uur: uitgebreid ontbijtbuffet

10 uur: gegidste wandeling doorheen Nancy, Ville Royale, de stad van de Art Nouveau met de place Stanislas, het mooiste plein van Frankrijk, Unesco werelderfgoed, place de la Carrière, place d'Alliance, Arc de Triomphe en het oude Palais Ducale.

12.30 uur: Lunch in Nancy

14 uur: gegidst bezoek aan de School van Nancy (Musée de l'Ecole de Nancy) met zijn botanische tuinen. Het museum probeert de sfeer van 1900 op te roepen. Het toont een Art Nouveau-verzameling die uniek is in de wereld.

19.30 uur: 3-gangendiner en overnachting in Nancy.

Dag 3:  zondag 29 april 2018

8 uur: uitgebreid ontbijtbuffet

9 uur: uitchecken en vertrek naar Baccarat, het hart van het kristal.

10 uur: bezoek aan de kerk van St.-Rémy te Baccarat. De kerk is een juweeltje van moderne kunst uit de 20e eeuw gebouwd uit beton, hout en kristal met achthonderd m² ramen uit baccaratkristal die 'het leven en het licht' symboliseren. De ramen bestaan uit 20.000 stukjes gekleurd kristal ingewerkt in beton. Ze zijn uniek in de wereld en het geheel toont 150 verschillende tinten.

10.30 uur: bezoek aan het museum van de 'Cristallerie de Baccarat'. De naam is wereldwijd bekend en het lokaal geproduceerde kristal siert de meest prestigieuze tafels. De kristalfabriek van Baccarat was de enige ter wereld die uitzonderlijk grote stukken kon maken. Baccarat hanteert vandaag toptechnologie. Het museum bestaat uit 4 zalen. Er staan zowel oude als hedendaagse voorwerpen tentoon. Alle facetten van deze bijzondere kunst die er sinds 1764 beoefend wordt, komen er aan bod. De stukken van Baccarat getuigen van een uitzonderlijk vakmanschap dat al generaties lang wordt doorgegeven.

12 uur: lunch in Baccarat

14 uur: bezoek aan Maison de la Mirabelle te Rozelieures met rondleiding, film, lichtspektakel in de belangrijkste ruimte van de distillerie. Het bezoek wordt afgesloten met enkele proevertjes.

16 uur: vertrek naar Diegem via Thionville ("Theodonis villa": één van de favoriete verblijfplaatsen van Karel de Grote) waar we op het gezellig marktplein met zijn arcaden nog iets kunnen nuttigen.

21 uur: voorziene thuiskomst in Diegem

Dankzij de steun van de 4 verenigingen kunnen we deze unieke uitstap aanbieden tegen de uitzonderlijke prijs van 550 euro (single +100 euro) per persoon.

Inbegrepen:
* heen en terugreis met luxe autocar voorzien van alle comfort
* ontbijt op de bus
* 2 overnachtingen in het 4 sterrenhotel met uitgebreid ontbijtbuffet
* 7 x gidsen
* 3 museumbezoeken
* 5 warme maaltijden met dranken (aperitief, wijn en koffie) inbegrepen !

Inschrijven bij dr. Houthuys 02/7204772
of christelhouthuys@skynet.be.

Wij hebben 30 plaatsen die worden toegewezen op basis van datum van betaling van het voorschot van 250 euro per persoon vóór 15 februari 2018 op rekeningnummer BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren.

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze uitstap.

Het bestuur van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont

VVA - Mededelingen Afdeling Regio Brugge

Dagelijks bestuur Oud-voorzitters Adviescomité

Roland BAERT
Hugo BROUCKAERT
Bruno COMER
Jan DE GRAEVE
Leo DERYNCK
Marie Jeanne DESCHEPPER
Machteld LENOIR
Véronique SOULLIAERT
Eric VIENNE

Daniël GLAS (1970 – 1976)
Vivian DE SMET (1976 – 1978)
Ferre MOLLET (1978 – 1980)
Roger DEVRIENDT (†) (1980 – 1983)
Bob VANHAVERBEKE (1983 – 1987)
Liesbeth VANDEN ABEELE (1987 – 1989)
Jeannine REYNDERS (1989 – 1992)
Jacques VANDEN ABEELE (1992 – 1995)
Gwijde STEEL (1995 – 1998)
Jan BEHEYT (1998 – 2002)
Annemie D’HOOGHE (2002 – 2006)
Leo DERYNCK (2006 – 2009)

-Hilde AUDENAERDE
-Rudi DE CLOEDT
-Michel DERUYTTERE
-Christine DIERYCK
-Françoise HAGHEBAERT
-Karine MICHELS
-Hubert SANDERS
-Jozef VANHOUTTE
-Jan VAN MEIRHAEGHE
-Marie-Paule VERHEYE

Correspondentieadres
De Mote 42, 8310 Sint-Kruis
Tel.: 050 38 72 59
E-mail: vva.brugge@telenet.be
Website: www.vva-brugge.be

Lidmaatschapsbijdrage 2016-2017
80 euro: steunende leden
50 euro: gewone leden met partner
40 euro: alleenstaande leden
26 euro: jongeren (geboren na 1970)
Te betalen met bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van Vlaamse Academici - Regio Brugge

***

Beste vrienden,

Bij het Brexit-referendum hebben de hoog opgeleiden grotendeels voor het ‘remain-kamp’ gestemd. Het zijn vooral eenvoudige mensen die voor de uittreding gekozen hebben. In de commentaren leek het erop dat de hoger opgeleiden met een zekere dedain voor de andere bevolkingsgroep hadden gereageerd. Die stomme kiezer toch …

Zo bekeken staat een vereniging als de onze onder druk. Onze naam alleen al klinkt verdacht: een clubje van hoger opgeleiden die neerkijken op laaggeschoolden?

Het is het tegenovergestelde. We leveren net inspanningen om buiten de vertrouwde paden te treden en doen de moeite om op een vrijdagavond een dik uur te luisteren naar een voordracht over een onderwerp dat soms heel ver van onze specialiteit afstaat. Er is ruimte voor discussie en ook de spreker keert dikwijls naar huis terug met het gevoel een geslaagde avond meegemaakt te hebben. 

Hoger opgeleid of lager opgeleid: het speelt geen rol. De vraag na de turbulente gebeurtenissen van de voorbije maanden is voor iedereen dezelfde: waar gaat dit eindigen? De ene slaagt er al beter in dan de andere om het hoofd koel te houden. Hier kan het verenigingsleven een rol spelen. Het is een aangename en evenwichtige manier om kennis op te doen. En die komt niet zomaar naar je toe, maar ze wil wel door jou verworven worden.  Door te luisteren en te praten leer je altijd bij. Je oordeelt minder, maar je oordeelt beter. En dat hebben vele VVA’ers begrepen. Het viel in het vorige academiejaar op dat de voordrachten van Farhad Tajdar en Randall Lesaffer een hoge opkomst kenden.
Maar natuurlijk moeten we in onze hersenen ruimte vrij laten voor onverwachte bezoekers. Geleerdheid is niets zonder levenskunst. Vandaar onze whisky-avond en de talloze gezellige gesprekken na de voordrachten, tijdens onze uitstappen of wandelingen.
 
In het VVA is de wetenschap verspreid over vele hoofden en daaraan zal onze vereniging niets veranderen. Maar zij kan wel ertoe bijdragen om de kennis om te zetten in verstand en al wie daar interesse voor heeft, is hartelijk welkom.

Bruno Comer

Voorzitter

GEEN MEDEDELING VAN DE ACTIVITEITEN 2017-2018
***

- ’t Ezelsvel 8 - maart 2016

***

 

Afdeling Campinia -

Campinia Academica

Kempische Afdeling van het Verbond van Vlaamse Academici

 

Activiteiten 2018

Geen activiteiten meegedeeld

 

Campinia Academica is een apolitieke vereniging en staat open voor academici van alle levensbeschouwingen.

De door de vereniging georganiseerde activiteiten staan open voor elke belangstellende.


Bestuur

Voorzitter a.i. = Hans Verboven hans.verboven@uantwerpen.be  

Jaak Peeters is ondervoorzitter.

M.J. Tips is secretaris: campinia.academica@gmail.com

 

top

Afdeling Limburg -

ACTIVITEITEN Academiejaar 2017 - 2018

 ________

Vereniging Vlaamse Academici Afdeling Limburg
                                                                                 
B 3500  - Hasselt 

GSM van Voorzitter Jeanine Broens: 0478-099 434 - Tel. 011 22 58 34

                                       
E-mail: jeanine.broens@telenet.be     
Website: http://www.vvalimburg.be/     
Rekeningnummer  BE42  9731 1890 4654

De foto's met de contactgegevens van de bestuursleden staan op de website van het VVA-Limburg.
Via deze koppeling kunt u de bestuurspagina oproepen.

Wat onthouden we zeker voor de werking van het VVA-Limburg?
-  Voor betalende activiteiten wordt er niet gebeld.
   Je betaling geldt dan als inschrijving en dient voor de opgegeven einddatum te gebeuren.
-  Voor de gratis lezingen kan er via mail of sms aangemeld worden op het secretariaat,
    hetzij bij Marc hetzij bij Gaby  
 -  nieuw banknummer: BE42  9731 1890 4654

Blijf je lid, ben je nieuw of wens je opnieuw lid te worden van VVA, stort dan je


Contributie
: 40 steunend lid met partner,  € 35 lid met partner of € 25 voor een alleenstaande (Academiejaar 2017-2018)

Graag zouden we willen dat het lidgeld maar ook elke activiteit afzonderlijk worden betaald, met steeds een duidelijke vermelding waarvoor. Het is anders een heel puzzelwerk voor de penningmeester.

Activiteiten

Beste VVA- vrienden,          

Na een voor iedereen hopelijk weldoende vakantie zijn we hier terug met een mooi programma voor de komende maanden. Er is voor elk wat wils: lezingen, een concert en bedrijfsbezoek tot alweer een mooie driedaagse uitstap.
Hopelijk mogen we jullie ook dit academiejaar  weer heel dikwijls ontmoeten.

Graag willen we je wel al meegeven dat het lidgeld voor het academiejaar 2017-2018 ongewijzigd blijft. Hier zie je welk bedrag voor jou van toepassing is.

Kunnen jullie dit voor eind september storten op bovenvermelde rekening “lidgeld 2017-2018”


€ 35 :   gewoon lid met partner
€ 25 :   alleenstaande
€ 40 :   steunend lid

En o ja….. er waren ook nog de verkiezingen.
Voor wie er niet bij waren hierna de gekozen bestuursleden:

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Opvolger

Afgevaardigde VVA-Limburg in het hoofdbestuur:

Jeanine Broens
Michel Vanbuul
Marc Maes, Marie-Thérèse Niesten en Gaby Vandersmissen
Marc Maes
Jos Eyben, Ghislaine Leonard en Jef Van den Noortgate

Olga Reinquin

Dirk Smeyers

Beste VVA-vrienden,

De Voorzitster en het bestuur bieden jullie hun beste wensen aan
voor een aangenaam, maar vooral gelukkig en gezond 2018.

En…… zo zegt de Japanse haikudichter Basho het:

Alleen vertrouwen;
ook de bloesems dwarrelen neer op deze wijze.


VVA-PROGRAMMA VVA-Limburg:
Academiejaar 2017-2018 – tweede semester


Zondag 7 januari 2018 om 15 u.     
Nieuwjaarsconcert door het
Antwerp Symphony Orchestra
dirigent Philippe Herreweghe cultuurcentrum Hasselt

Zaterdag 13 januari 2018 om 8.30 u.
Tentoonstelling Europalia:” Indonesië “
- Ancestors & Rituals
- Powers and other Things
Bozar te Brussel

Zondag 4 februari 2018 om 12 u.
Pre- Valentijn:  diner- dansant
’t Driessent -Diepenbeek

Maandag 19 februari 2018 om 19 u.
Lezing aan de hand van twee
natuurdocumentaires.:  
- Alaska in vogelvlucht
- Afrikaanse natuur in actie en kleur
Ontmoetingscentrum Rapertingen-Hasselt

Donderdag 1 maart  2018 om 20 u.
Optreden “I Muvrini”
Corsicaans ensemble
Cultuurcentrum  Hasselt

Donderdag 15 maart 2018 om 9.45 u.
Bedrijfsbezoeken:
- onder de brug van Vroenhoven:
  museum WO II en scheepvaart
- steenbakkerij Vandersanden (Spouwen)

Donderdag 22 maart 2018 om 20 u.
Lezing door Peter Hoet, Raadsheer bij het Hof van Cassatie
Waarom straffen we ?
Ontmoetingscentrum Rapertingen
 
Maandag 9 april 2018 om 20 u.
lezing over het Baskenland
door Luc Corluy, schrijver van het boek:
De Spaanse conquista en reconquista
Ontmoetingscentrum Rapertingen

Vrijd. 20, zaterd. 21, zond. 22 april 2018   
Driedaagse excursie naar Gent
n.a.v. Algemene Ledendag

Donderdag 17 mei 2018 om 8 u.
Boottocht van Hasselt naar Kanne:
bezoek grotten of wandeling in het dorpje
Maaltijden aan boord.

Maandag 21 mei 2018 om 12 u.
Ascott aan de Jeker (Hoedendag)
Jekerhippodroom, Rutterweg 85 te Tongeren

Zaterdag 26 mei 2018 om 13.30 u.
Fietstocht en wandeling:
Maaseik en omgeving

Van 9 tot en met 16 juni 2018
Jaarlijkse reis:  Baskenland

Van 5 tot 15 september 2018:
 reis naar Oezbekistan


 

Zaterdag 13 januari 2018

Europalia Indonesia

Bezoek aan 2 tentoonstellingen: "Ancestors & Rituals"  en

"Power and other Things" in Bozar te Brussel

8.30 u.  Vertrek met de bus bij de Alk, Steenweg 170 te Alken.
Eigen auto kan achtergelaten worden op de parking.

Voormiddag:  bezoek aan "Ancestors & Rituals" met audiogids

Indonesië is een immense archipel met meer dan 17.000 eilanden, 255 miljoen inwoners, en 300 etnische groepen, en meer dan 700 talen met een diversiteit aan culturen.
Toch hebben al deze culturen een gemene deler, nl. het belang dat ze hechten aan de voorouders. 160 archeologische en etnografische schatten worden grotendeels uitgeleend door het Nationaal Museum van Indonesië en worden voor de eerste keer in Europa ten toon gesteld.

12.30 u. lunch in restaurant MIM

Namiddag:  bezoek aan "Powers and other Things" met audiogids

Verkent de recente en vaak bewogen geschiedenis van Indonesië gezien door 21 Indonesische en westerse kunstenaars. Het Nederlands koloniale tijdperk en de Japanse bezetting, de status van de vrouw en de immigratie, ... zijn thema's die werden behandeld om zo de hedendaagse samenleving te kunnen begrijpen.

16.30 u. afscheidsdrink

Aankomst in Alken rond 18.30 uur

AANTAL DEELNEMERS :de eerste 50 betalenden
INSCHRIJVEN tot uiterlijk 10 december door storting van 60 euro op rekening
BE42  9731 1890 4654 van VVA- Limburg met vermelding Europalia


Europalia Indonesië

Ontdek de hoofdtentoonstellingen van het festival

Ancestors & Rituals - 11 10 '17 > 14 01 '18 @ BOZAR

Power and other things. Indonesia & Art (1835-now) - 18 10 '17 > 21 01 '18 @ BOZAR

Archipel - 25 10 '17 > 21 01 '18 @ La Boverie - Luik

***

Ancestors & Rituals - 11 10 '17 > 14 01 '18 @ BOZAR
Voorouders en rituelen
_________________________Indonesië is een immense archipel van meer dan 13 000 eilanden, die zich uitstrekken over maar liefst 5 000 kilometer van oost naar west. Er zijn ongeveer 255 miljoen inwoners, 300 etnische groepen en meer dan 700 talen. Dat zegt al iets over de diversiteit van het land en de culturen waaruit het bestaat.
Toch hebben bijna al deze culturen een gemene deler, namelijk het belang dat ze hechten aan de voorouders. Van Sumatra tot Papoea, over Java, Borneo, Sulawesi, de Kleine Soenda-eilanden en de Molukken: de voorouders speelden – en spelen vaak nog – een vooraanstaande rol in Indonesië.
 
De voorouders, die biologisch of mythisch kunnen zijn, zijn nauw verbonden met het verleden, het heden en de toekomst. Ze vervullen daarbij drie cruciale functies. Ten eerste zijn ze een directe link tussen de Indonesiërs en hun verleden, waardoor de levenden hun plaats in de stamboom kunnen krijgen en hun status en sociale positie bepalen. Vervolgens garanderen de voorouders het evenwicht in de samenleving en verzekeren ze door hun steun en bescherming een harmonieus heden. Tot slot zijn ze een bron van vruchtbaarheid en zorgen ze voor de toekomst en het voortbestaan van de volkeren en hun culturen. …

Tot slot wordt er in de tentoonstelling een uitgebreid luik aan de verbazingwekkende dodenrituelen gewijd. Ze bestaan vaak uit verschillende fasen en meerjarige cycli die een overledene toelaten om voorouder te worden. De achtergeblevenen sparen kosten noch moeite om hem of haar naar de bovenwereld te begeleiden en zo ook het evenwicht en de harmonie in de gemeenschap te bewaren. 

160 archeologische en etnografische schatten worden grotendeels uitgeleend door het Nationaal Museum van Indonesië en worden voor de eerste keer in Europa tentoongesteld. Maar ook musea uit heel Indonesië nemen deel, net als een aantal Europese musea en privécollecties. Audiovisueel materiaal, tekeningen en schilderijen contextualiseren en actualiseren het geheel.

Lees meer

***

Power and other things. Indonesia & Art (1835-now) - 18 10 '17 > 21 01 '18 @ BOZARPower and other things verkent de recente en vaak bewogen geschiedenis van Indonesië, gezien door de werken van 21 Indonesische en westerse kunstenaars. Het Nederlandse koloniale tijdperk en de Japanse bezetting, de status van de vrouw en de immigratie… Stuk voor stuk thema’s die in de tentoonstelling worden behandeld, om zo de hedendaagse Indonesische samenleving te kunnen begrijpen.


Waarnaar verwijst de titel Power and other things?

RIKSA AFIATY – Power and other things is een fragment uit de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië, die in 1945 werd ondertekend. Hierin eist president Sukarno van de Nederlandse staat dat “de kwesties rond de overdracht van de macht en andere dingen gewetensvol en zo snel mogelijk worden behandeld”.  

CHARLES ESCHE – Ik hou veel van het idee “en andere dingen”, net alsof het volledige universum in dit woord omvat kan zitten. Dit ogenschijnlijk eenvoudige verzoek had nadien enorme gevolgen. De tentoonstelling laat zien wat er de daaropvolgende 72 jaar is gebeurd met de “andere dingen” en hoe de koloniale macht de inhoud ervan volledig heeft vervormd.

Lees meer

 

Zondag 4 februari 2018 om 12.00 u.

 Pre- Valentijn:

Diner en dans

locatie: ‘t Driessent, Kapelstraat 70, 3590  Diepenbeek


De salons van ’t Driessent staan garant voor een fijn diner terwijl onze “huis DJ”
Danny  ervoor zal zorgen dat we “in the mood” komen met muziek van de jaren zestig, zeventig en tachtig.
  Wie er de vorige jaren al bij was wil zo’n namiddag voor geen geld meer missen. Dans jij niet? Geen nood. Die prettige sfeer en het lekkere eten wil niemand meer missen. Wij verwachten U ook !!!

Onthaal om 12 u
Menu :   Verrassingsmenu  (hapjes, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert)
             Dranken worden gedurende 4 uren geschonken (dus tot 16 u.)
             Na 16 u worden de dranken naar verbruik genoteerd.

Einde  om 18 u.

Prijs: 59
Betalingen dienen bij VVA toe te komen ten laatste op 15 januari 2018.
Rek. nr.  BE42  9731 1890 4654 van VVA- Limburg, 3500  Hasselt, met vermelding :
Pre-Valentijn

 

Maandag 19 februari 2018 om 19.00 u.

Lezing aan de hand van twee natuurdocumentaires

locatie: Ontmoetingscentrum Rapertingen- Hasselt- Luikersteenweg 395

1. Alaska in vogelvlucht door Antoine Vervaeke:

Het verhaal van een zelf gevlogen vlucht met een klein vliegtuig (waarschijnlijk de enige die dat ooit gedaan heeft) naar Nome in het uiterste westen van de Amerikaanse staat Alaska, en terug naar Kortrijk, met prachtige landschapsfotografie.
Daartussen worden spannende verhalen geweven van de fantastische en onvoorstelbare lange afstand- trekprestaties waartoe vogels in staat zijn en hun onwaarschijnlijk aangescherpte zintuigen.
Een spreekbeurt vol ontzag en verwondering!

2. Afrikaanse natuur in actie en kleur door Johan Verbanck:

De natuurfotografie gerichte reizen brachten deze amateurfotograaf tot een eigenheid en stijl die mag wedijveren met die van veel professionele fotografen.
Deze fotoreportage toont beklijvende foto's genomen in talrijke natuurparken verspreid over Afrika (Kenia, Oeganda, Tanzania, Namibië, Botswana, Madagascar, …) waarbij prachtige landschapsfotografie, actiefoto's van wilde dieren en ornithologische juweeltjes worden getoond en voorzien van begeleidende commentaar.

Startuur: 19 u. (niet 20 u. zoals gewoonlijk)

Gratis . Wel aanmelden bij Marc  voor 14 februari 2018   vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be                                                      of  GSM  0497  53 18 78

Donderdag 1 maart 2018 om 20.00 u.

Optreden:    I Muvrini

Concertzaal CCHa

Wie nog even wil nagenieten van onze mooie reis naar Corsica mag zeker het optreden van de broers Alain en Jean-François Bernardini niet missen. Zij zijn in hun land zonder twijfel de meest beroemde vocale groep:
eind jaren zeventig opgericht en nog altijd razend populair.
Hun muziek is een bijzondere mix van levenslust, strijdbaarheid, sociale bewogenheid, idealisme en diepgewortelde melancholie.

Warm aanbevolen !!!
            29 voor 65-plussers. Kaarten zelf te bestellen.

Na het optreden kan er nog nagepraat worden in de foyer van het cultuurcentrum.

 

Donderdag 15 maart 2018 om  9.45  u

Bedrijfsbezoeken:

1. Belevingscentrum Vroenhoven over WO II en de binnenvaart
2. Steenbakkerijen Vanderzanden
met eigen vervoer

Eén brug ,2  boeiende verhalen: museum van oorlog en scheepvaart:

1940  Duitsland start zijn invasie van België ... er is verzet. Een brug houdt de troepen tegen, voor even ...
Twee dagen later, de verovering en de verwoesting.
      “Onder de brug “nu een uniek belevingscentrum: een multimediale ervaring met  
      getuigenissen uit die periode.
-  Kanalen slingeren doorheen het land als blauwe snelwegen. Ontdek het (Albertkanaal)
als milieu en mobiliteitsnetwerk van nu! Binnenvaart Experience neemt je mee op sleeptouw in een expo vol interactiviteit.

9.45 u.:  afspraak aan de parking t.o.v. de brug van Vroenhoven
               (Maastrichtersteenweg 212, 3770 Riemst)

10.00 u.: ontvangst met koffie

10.30 u. – 12.00 u.  interactief bezoek aan beide tentoonstellingen (oorlog en scheepvaart )
–met  presentatie door dr. Frans Vangronsveld, nauw betrokken bij dit project.

____________________

12.00 u.:  lunch: aperitief (bet.door de kas)  mosterdsoep - gevulde grotchampignons – koffie

14.00 u.:   Bezoek aan Steenbakkerij Vandersanden te Spouwen

Vandersanden bakstenen is al meer dan 90 jaar een familiebedrijf, gedreven door innovatie.
Het bedrijf is met productlocaties en kantoren actief in o.a. België, Nederland, Duitsland, Engeland.
Zij bieden producten die inspireren tot het ontwerp en de realisering van mooie gebouwen en de aanleg van straten en tuinen..
Gevelstenen en steenstrips, kleiklinkers, 100 kleuren baksteen ... het gamma wordt steeds uitgebreider;
E-board, Zero en Signa zullen na dit bezoek geen onbekenden meer zijn .

Prijs: € 25  Betalingen dienen bij VVA toe te komen ten laatste op 1 maart 2018.
Rek. nr.  BE42  9731 1890 4654 van VVA- Limburg, 3500  Hasselt, met vermelding :
Museum WO II en steenbakkerij

 

Donderdag 22 maart 2018 om  20 u.

Lezing: “Waarom straffen we?”
door Peter Hoet
Raadsheer bij het Hof van Cassatie

Ontmoetingscentrum, Hasselt- Rapertingen, Luikersteenweg 395

Er is in de media veel te doen over de niet- of slechts gedeeltelijke uitvoering van de door de strafrechter opgelegde straffen, zeker wanneer het over gevangenisstraffen gaat. En daarover bestaan veel misverstanden.

De bedoeling is deze problematiek in een juist en vooral correct kader te plaatsen.
Aan bod komen sancties en straffen, het strafproces en de straftoemeting, inbegrepen de strafdoelen, soorten straffen en maatregelen en hun maat en de strafuitvoering.

Courante vragen over vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstelling probeert de spreker te beantwoorden.
Ook de te verwachten of reeds uitgevoerde hervormingen komen aan bod: feitelijke afschaffing van het hof van assisen en mogelijke afschaffing van de gevangenisstraf tot één jaar.

Gratis: doch aanmelden bij Marc: vvalimburgsecrmarc@fulladsl.be  of
                                                                       GSM  0497  53 18 78 Hoet

Nog te verwachten:

- maandag 9 april: lezing Luc Corluy over Baskenland
- vrijdag 20 + zaterdag 21 + zondag 22 april: driedaagse excursie naar Gent n.a.v.  
  de Algemene Ledendag
- donderdag 17 mei: boottocht
- maandag 21 mei: Ascot aan de Jeker (hoedendag)
- zaterdag 26 mei: fietstocht + wandeling

juni
reis naar Baskenland van 9 tot 16 juni

september
reis naar Oezbekistan van 5 tot 15 september

Overlijden:
Op 16 oktober 2017 ontviel ons de heer Staf Gommers. Hij werd 91 jaar ( !! )
Op 30 oktober 2017 moesten Mia en Walter Vanstippelen hun zoon afgeven.
We wensen beide families veel sterkte en wij bieden hun onze oprechte deelneming aan.


IN HERINNERING

Van 03 juni tot en met 10 juni 2017


Reis naar Corsica

Prachtige natuur

Fotograaf Aimé Smeets op de
Col de Bavella - Alta Rocca
Gevarieerd typisch Corsicaans landschap
Bebouwde berg aan zee Een ander landschap: Col de Palmarella
Haven van Porto in de Golf van Porto Vanaf de boot langs 'Les Callanques de Piana'
Visarend op de rotsen

Foto's van dr. Aimé Smeets

Van de overblijfselen uit het bronzen tijdperk tot de Romeinse ruïnes, van barokke kerken tot Genuese torens, van Napoleon tot Pascal Paoli, ontdekken we een boeiend en bewogen verleden in een kader van schitterende landschappen.

We bezoeken
Bonifacia, Porto-Vecchio, Cape Corse, Ajaccio

Met vijftig (50) deelnemers waren we een week op het eiland Corsica.
Het was een buitengewoon mooie VVA-reis van de Afdeling Limburg.

Zo eindigt Marc Maes, secretaris VVA-Limburg zijn persoonlijk verslag van de reis:

'Wij hebben een prachtige reis gehad met zijn allen.
Wij hebben genoten van de prachtige natuur, de gids en de vele mooie momenten samen in de bus, bij het bezichtigen, de zon én de regen, het bootje varen, de treintjes, samen zwemmen en eten en drinken en de unieke familiale sfeer en de omgang met mekaar.
Tot binnenkort, en zoals Carlos zei, afspraak voor een volgende reis.'

Lees het hele verslag

Hieronder geven we aansluitend bij de reiservaringen informatie over de taal op Corsica.

Het Corsicaans

De reis van het VVA-Limburg van 3 tot 10 juni 2017 bracht ons op het eiland Corsica en confronteerde ons met de bewoners. Die spraken zoals we konden constateren het Frans, omdat Corsica Frans grondgebied is, maar ook hun oorspronkelijke eigen taal het Corsicaans.

Onze twee gidsen op Corsica, eerst de eendagsgids François en dan de Parisienne Martine spraken ons over het taalgebruik op het eiland. Het Frans is er de eerste taal en zowat iedereen kan Frans spreken. Het Corsicaans wordt gesproken onder de Corsicanen als ze bij elkaar zijn. François spreekt steeds Corsicaans met zijn vrienden. Martine verstaat het, maar kan het niet echt praten. Wel sprak ze de namen van de lokaliteiten  die we aandeden ook heel correct in het Corsicaans uit.

Persoonlijk heb ik maar even Corsicaans horen spreken door een man die aan het telefoneren was. Het leek mij erg op het Italiaans. Ook de plaatsnamen met daarboven al dan niet doorgestreept de Franse versie daarvan waren in het Corsicaans en toonden opvallend de veelvuldig voorkomende u [u].


Op school wordt nu ook les gegeven in het Corsicaans naast het Frans. Samen met onze Nederlandstalige begeleider visten we uit dat de onderwijstaal aan de universiteit van Corsica Pascal Paoli in Corte exclusief het Frans is.

Wellicht is het toch interessant om over dat Corsicaans wat meer te weten te komen.
‘Het Corsicaans (u Corsu) is een Romaanse taal die voornamelijk gesproken wordt op het eiland Corsica. Het is een variant van het Toscaans (een Italiaans dialect).

Corsicaans, met name het Zuid-Corsicaans, is tevens nauw verwant met het Gallurese dat in het noorden van Sardinië (Gallura) gesproken wordt. In vroeger tijden, toen de zeestraat tussen Sardinië en Corsica minder breed was dan nu, vond er tussen Zuid-Corsicanen en bewoners van Noord-Sardinië een geregelde uitwisseling plaats (zo vluchtten Corsicaanse herders geregeld voor armoede, invasies of kwaadwillende heren). Hoewel de schrijfwijze verschilt ten opzichte van de spelling van het Corsicaans is het Gallurese te beschouwen als een variant van het Zuid-Corsicaans: er is een grote overeenkomst met het dialect van Sartè. Tegenwoordig gaan de twee taalgebieden vaak samen bij literaire evenementen, zoals schrijfwedstrijden en festivals.’
‘Tussen het Italiaans en het Corsicaans bestaan enkele grote verschillen. De Italiaanse uitgang -o bij substantieven is in het Corsicaans -u (net als in vrijwel alle Zuid-Italiaanse dialecten, zoals het Siciliaans en Napolitaans). De verandering van core in cuore (hart) (diftongering) heeft zich in het Corsicaans niet voorgedaan. Het Corsicaans kent voorts een nasalisatie die in het Standaarditaliaans niet voorkomt: anch'ellu [ãk'ɛllu].

Het Corsicaans onderscheidt zich vooral van het Italiaans door het gebruik van een tweetal specifiek in het Corsicaans voorkomende klanken, de zogenaamde intricciati: GHJ en CHJ (resp. [dj] en [tj]). Verteld wordt dat tijdens de Italiaanse bezetting van Corsica gebruik werd gemaakt van een sjibbolet: het was meteen duidelijk of je met een Corsicaan of met een Italiaan van doen had door hem het woord "ghjunghje" (of een ander woord met die klank) uit te laten spreken. Een (ongeoefende) Italiaan valt hierbij onherroepelijk door de mand.
Ook op het lexicaal gebied valt het op dat veel ogenschijnlijk Italiaanse woorden in het Corsicaans een volstrekt andere betekenis hebben, wat het er voor de leek niet eenvoudiger op maakt. Veelvuldig wordt er in L'Usu Corsu, het drietalig woordenboek van Pasquale Marchetti, op gewezen: bijvoorbeeld: "zitella (...) [non proprio zitella, cioè "ragazza nubile" o in senso spreg. "donna attempata non ancora sposata", ma semplicemente] ragazza, fanciulla (...).

Zoals hierboven vermeld, worden nieuwe woorden doorgaans overgenomen uit het Frans, niet uit het Italiaans, waardoor gezegd wordt dat niet langer van een Italiaans dialect gesproken kan worden. Taalpuristen daarentegen zijn zeer gespitst op het vermijden van gallicismen, wat ertoe leidt dat voor een neologisme vaak een Franse en een Italiaanse variant naast elkaar bestaan: de onverschillige belt met een purtevule, de taalmilitant met een telefuninu (mobiele telefoon). De discussie dialect of taal kan nog steeds gevoerd worden, maar bij het gebruik van het woord taal in een ruime zin kan er geen discussie over bestaan dat het Corsicaans een taal is, de meeste Corsicaanstaligen zijn die mening dan ook zeker toegedaan.’

Er bestaan opvallende verschillen tussen het Zuid- en Noord-Corsicaans op het gebied van de klanken, de uitspraak ruim gezien en in het woordgebruik. De bergketen die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt is bepalend voor de beide verschillende taalvariëteiten: het noordoostelijke type is duidelijk van Toscaanse aard (cismontano), het archaïsch aandoende zuidwestelijk type herinnert aan het Sardinisch (transmontano).
‘Door de Franse taalpolitiek en door de toevloed van Franstaligen (met name door de toevloed van gerepatrieerde Fransen uit Algerije) staat het Corsicaans onder grote druk: het wordt steeds minder gesproken, en wie het nog wel spreekt gebruikt steeds meer Franse woorden in het Corsicaans. Omgekeerd neigen taalpuristen ertoe om juist te kiezen voor Italiaanse nieuwvormingen, om alles wat Frans is te mijden: zo kun je naast de francorsu-vorm "u purtevule" ook "u telefuninu" tegenkomen voor de mobiele telefoon.
Aan het einde van de twintigste eeuw is het Corsicaans aan een opleving begonnen. Het mag weer worden onderwezen op scholen (drie uur per week op de basisschool) en wordt veelvuldig gebruikt door plaatselijke zangers en zanggroepen, zoals I Muvrini (=de moeflonnetjes) en A Filetta, die ook buiten Frankrijk faam hebben verworven. Een veelgehoorde klacht onder docenten en voorvechters van het Corsicaans is echter dat er weliswaar veel in de taal wordt gezongen, maar dat degenen die zingen, de taal vaak helemaal niet spreken. Met de oprichting van een taalkundig "onderdompelingscentrum" in Savaghju, waar iedereen, van de kok tot de schoonmaker, Corsicaans spreekt, krijgen steeds vaker hele schoolklassen de gelegenheid een week lang in de taal te "baden".

De meeste toponiemen op Corsica hebben van oudsher een Toscaanse spelling (zoals Bastia, Calvi, Bonifacio), sommige plaatsnamen zijn inmiddels verfranst (Saint-Florent, Ile-Rousse). De meeste toponiemen hebben echter een Corsicaanse variant: Ajaccio – Aiacciu, Bastia – Bastia,  Bonifacio – Bunifaziu, Cap Corse – Capicorsu,  Cargèse – Carghjese, Corte – Corti, Ile-Rousse - Isula Rossa, Nebbio – Nebbiu, Patrimonio – Patrimoniu, Porto – Portu, Porto-Vecchio - Porti-Vechju, Saint-Florent - San Fiurenzu, Sartene – Sartè’

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaans

Ghislain Duchâteau

14 juni 2017


VVA - Mededelingen Afdeling Oostende -Veurne - Diksmuide

LIDMAATSCHAP

_________________


€ 40 :  lidmaatschap.
€ 25 :  lidmaatschap minder dan 3 jaar afgestudeerd  
te storten op rek. BE79 0682 1644 6433 van
V.V.A. Oostende met vermelding van uw promotiejaar.
Een stipte betaling bespaart onze administratie veel nutteloos werk.

BESTUUR

_________________

*Patrick DEGRYSE, lic.H.&F.W.  059-80 11 82
*Lena DE VLAMYNCK–DERUWE, lic. gesch. 059-31 17 22
*Peter DEWOLF, ir.  059-80 07 34
*Luc D'HOORE, dr.med.     050-67 64 45
*Els GLORIEUX-TAELMAN, lic. Germ. filologie 059-80 30 53
*Kristof VERMEIRE, lic.pol.wet.   059-33 32 32

Correspondentieadres : Dr. L. D'hoore                                              
E. Beernaertstraat 54 bus 0 - 8400 Oostende


Voor het Academiejaar 2017-2018 werden geen activiteiten meegedeeld.


Voor elke activiteit ontvangt u telkens een meer gedetailleerde uitnodiging.
Nodig uw vrienden academici eens uit op één van onze activiteiten. U kunt ook altijd deelnemen aan de activiteiten van de andere V.V.A..-afdelingen
http://www.vvacademici.org/afdelingen.html

Lidmaatschap staat open voor alle houders van een universitair of masterdiploma die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.
Voor meer informatie zie de website:
http://www.vvacademici.org


                                           

top

VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen


Programma 2017-2018


Berlare, 26 december 2017.

 
Geacht Medelid,


De voorzitter en het bestuur van de Vereniging Vlaamse Academici, afdeling Oost-Vlaanderen wensen u en de uwen heel hartelijk een voorspoedig en vreugdevol 2018!

Traditiegetrouw wisselen wij onze nieuwjaarswensen uit op de eerste activiteit van het nieuwe kalenderjaar en na de aangename ervaring van vorige jaren opteren wij opnieuw voor een gezellige nieuwjaarslunch.

Op zaterdag 20 januari 2018 nodigen wij u uit in Salons ‘t Groenhof, Wauters-dreef 27, te Melle
(tel: 09/230 89 05).
Vanaf 12 u kan u gezellig aperitieven en elkaar met goede wensen overstelpen.

Om 13 u gaan wij aan tafel voor een schitterend menu:

Gebakken jacobsnootjes met boschampignons en
gesmolten tomaat met zachte look
---
Filet van jong hert met wintergroenten ‘Harlekijn’
---
Peer, gepocheerd, met amandel en roomijs van
lavendel
---
Mokka of thee en zoetigheden


Na het hoofdgerecht zorgt Frank De Bruyckere voor een ’weetjes’- quiz.

Het aperitief met 4 koude en warme hapjes, en het menu, wijnen en water inbegrepen, kunnen wij, met steuntje van de kas, aanbieden voor € 66.
Vraag om per E-MAIL (of telefonisch op het secretariaat 052/423779) in te schrijven voor zondag 14 januari 2018 en te betalen op onze bankrekening BE64 4460 0461 8152.
 
Wij hopen op een talrijke opkomst en groeten u vriendelijk.

Het bestuur


Zie voor verdere informatie de website van het VVA-Oost-Vlaanderen:
http://www.vva-ovl.be/


 
Thuispagina | Omhoog