Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
VVA-afdelingen
 


Nieuwsflits voor de leden

Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018
Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

Index

- De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
- VVA - Jongeren Nationaal
- VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen
- VVA - Mededelingen Afdeling Brugge
- VVA - Mededelingen Afdeling Brussel
- VVA - Mededelingen Afdeling Campinia
- VVA - Mededelingen Afdeling Limburg
- VVA - Mededelingen Afdeling Oostende
- VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen

De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
 
Afdeling Voorzitter Secretariaat
VVA-Antwerpen Julien Bulcke Raf Verschueren
VVA-Brugge Bruno Comer Eric Vienne
VVA-Brussel Erik Loosen Christel Houthuys
VVA-Campinia Hans Verboven Jan Goris / M.J.Tips
VVA-Jongeren Nationaal Griet Lories jongvva@gmail.com
VVA-Limburg Jeanine Broens

Marc Maes
Gaby Vandersmissen

VVA-Oostende Els Taelman Lena De Vlamynck-Deruwe
VVA-Oost-Vlaanderen Eric Vandenbroele Marie-Rose Van den Hende
 

De afdelingen die geen eigen website hebben, krijgen de gelegenheid om op deze pagina voluit hun mededelingen en activiteiten te plaatsen. De afdelingen die hun activiteitenprogramma meedelen, krijgen hun activiteiten weergegeven op deze pagina.


VVA - Mededelingen afdeling Jongeren Nationaal


Nieuwsbrief

Activiteiten - lidgeld


Lidgeld academiejaar 2017-2018

 

Als lid van Jong VVA kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen!

Aarzel niet en hernieuw uw lidmaatschapsbijdrage of sluit U aan en help ons om verder boeiende activiteiten te kunnen programmeren.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt :
- € 9 voor jonge academici geboren na 1981
- € 16 voor jonge academici geboren na 1976
- € 21 voor jonge academici geboren na 1970
- € 26 voor jonge academici geboren voor 1970
- € 7 voor een bijkomende jonge academicus in hetzelfde gezin
- € 26 voor een academicus die net iets té oud is voor de jongerenafdeling maar onze afdeling een warm hart toedraagt. 

Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer
BE26 7340 3138 1529 van jong VVA.Over VVA-Jongeren

Het VVA heeft er sinds het begin 2011 een nieuwe afdeling bij. Onder impuls van een aantal jongere VVA-leden werd besloten om een Nationale VVA-jongerenafdeling op te richten. Zoals de naam het zelf zegt, heeft de afdeling een nationale werking. Naast de klassieke lezingen zal er gestreefd worden om activiteiten te organiseren die ook kindvriendelijk zijn. Wanneer jonge ouders samen met hun kinderen welkom zijn op een dagactiviteit, maakt dat de stap naar het lidmaatschap verlaagt. In het verleden werd er reeds geopteerd om daguitstappen modulair op te bouwen. Men neemt deel aan de hele dag of sluit op een later moment aan of verdwijnt om op een kindvriendelijk uur thuis te zijn.

Aansluiten bij de jongerenafdeling kan tot de leeftijd van 45 jaar waar men ook woont in het Vlaamse land. Iets oudere leden zullen worden aangespoord om door te stromen naar de lokale afdelingen. Jonge leden kunnen, op basis van hun lidmaatschap bij VVA-Jongeren Nationaal, ook deelnemen aan de activiteiten van de andere afdelingen. Hun aanwezigheid op de lokale activiteiten zal de latere doorstroming eenvoudiger maken.

Misschien heeft U als VVA-lid wel kinderen en/of  kleinkinderen die interesse zouden kunnen vertonen voor de nieuwe afdeling. Het doormailen van hun contactgegevens wordt dan ook aangemoedigd. Dat kan door een bericht te sturen naar jongvva@gmail.com  De jongerenafdeling zal dan met hen contact opnemen om de werking van de nieuwe afdeling toe te lichten.

Met de oprichting van de  nationale jongerenafdeling wordt verwacht nieuwe VVA-leden aan te trekken en de toekomst van het VVA (dus van alle lokale afdelingen) te verzekeren.

Dilbeek, 5 februari 2011


***


Lid worden kan zeer eenvoudig.
Als lid van de jongerenafdeling kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen.
De jongerenafdeling werd speciaal opgericht voor jonge academici tot de leeftijd van 45 jaar.

Het e-postadres: jongvva@gmail.com

Meer informatie over VVA (Vereniging Vlaamse Academici)? www.vvacademici.org
VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen

BESTUUR V.V.A. - Afdeling Antwerpen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: ir. Julien Bulcke
Ondervoorzitter: apr. Maggy Beek
Secretaris: ir. Raf Verschueren
Penningmeester: Lic.jur.  Karel Van der Straten
Projectcoördinator: Ir. Willy  Stessens
Oud-Voorzitter: Lic.t.e.w.  Paul Becue
Logistiek en feesten: Lic.jur. Axel Gerrits

Oud-voorzitters
mevr. Chris D'Huyvetter, Jan Van Reeth, Marc Van Dongen, Paul Becue

Leden van het Algemeen Bestuur
dr. med. Diederik Boeykens, lic. jur. Ilse Buyst,  dr. Koenraad Elst, lic. jur. Axel Gerrits, lic. jur. Pieter Herman, lic. med. soc. wet. Evelien Lust, hand. ir. Frederik Pieters, dr. med. Erik Theeuws, dr. med. Wilfried Theunissen, dr. med. Philip Van Cauwelaert, em. prof. Jean Van Houtte.

TOT UW DIENST
Met opmerkingen, wenken of vragen over V.V.A.-Antwerpen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden.

Algemeen

Ir. Julien Bulcke, Hugo Verrieststraat 25, 2600 Berchem
Tel. 03 239 54 13; e-post: julien@bulcke.net

Lidmaatschap en financiële aangelegenheden

Lic. jur. Karel VAn der Straten, Amerikalei 211, 2000 Antwerpen

Adreswijzigingen en verzending van V.V.A.-mededelingen

Ir. Raf Verschueren, secretaris, Bist 45/B1, 2610 Wilrijk
Tel: 03 828 94 00; e-post: verdeg@skynet.be

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2016-2017 kunt u overschrijven op rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.
U vermijdt een onderbreking bij het toezenden van de mededelingen door meteen te betalen.
Wil de naam van het lid en het promotiejaar vermelden.
€ 55,00: steunende leden
€ 40,00: gewone leden
€ 10,00: tweede lid in hetzelfde gezin

PLAATS VAN BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de ‘Entrepot du Congo’, De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-Zuid, 1e verdieping (op de hoek van De Burburestraat en Vlaamse Kaai) om 20.30 u. Deze locatie is vlot te bereiken zowel met het openbaar vervoer als met de eigen wagen. Ook is er ruime parkeermogelijkheid.

PROGRAMMA 2017-2018

 

 

PROGRAMMA 2017-2018

 

Woordje van de Voorzitter                                                                       

Dit academiejaar hebben we ingezet met een lezing van professor De Wever over het Vlaanderen voor de eerste wereldoorlog, met verder een toelichting over frontbeweging en activisme. Professor De Backere gaf ons inzicht in de dynamiek van het Vlaams bedrijfsleven, Professor Cassiman lichtte een tipje van de sluier over ons eigen DNA. Professor Absilis liet ons genieten van het leven van Pallieter en professor Kerremans gaf zijn analyse van het eerste Trump jaar.

Hierbij vind je de tweede versie van ons programma over het academiejaar 2017 – 2018. We hopen dat het je bevalt en dat we je vaak mogen ontmoeten. 

We nodigen je uiteraard uit om je lidmaatschap te vernieuwen, indien dit nog niet is gebeurd. Dit kan door € 40 over te schrijven als gewoon lid en € 60 als steunend lid op de bekende rekening BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.

Deze zending stuurden we al elektronisch naar allen van wie we een e-post adres hebben. Heb je dit niet gekregen per e-post dan verzoeken we je om per e-post jouw adres te bezorgen aan verdeg@skynet.be en julien.bulcke@telenet.be.

Identiteit is het nieuwe woord, we horen het bij Bart de Wever en bij bisschop Johan Bonny. Onze algemene voorzitter Paul Becue is hen voorgegaan met zijn initiatief om onze Vlaamse eigenheid beter te omschrijven, waarmee ik meteen mijn voorkeur uitdruk voor het woord “eigenheid” in plaats van het minder sprekende “identiteit”.
2018 wordt een jaar van verkiezingen. “Samen” heeft de strijd voor het Stadhuis ingezet, de andere partijen verduidelijken hun objectieven en Tom Meeus heeft de eerste moddercampagne ingezet.
Ook wij gaan naar de keuze voor een vernieuwd bestuur, een jonger bestuur.

Julien Bulcke


 BESTUURSNIEUWS

1. Website VVA
We stellen vast dat de post niet steeds zijn werk doet.
Daarom wijzen we er u op dat u ons afdelingsprogramma ook kunt vinden op de website van de VVA www.vvacademici.org. U klikt op de menuknop Afdelingen door naar afdelingen.
Op te nemen in uw ‘favorieten!

2. VVA- nieuwsflits
Vanuit het hoofdbestuur wordt een e-nieuwsbrief gepubliceerd.
Het gaat vooral om actueel nieuws kort gebracht rond de drie ‘toverwoorden’ van het VVA:
Academisch, Vlaams, Cultuur. Er is intern nieuws vanuit VVA-Nationaal. Er staan wat citaten in met wijsheden en er is inderdaad actueel nieuws uit de maaschappij en de wereld.

De nieuwsflits wordt verstuurd vanuit de afdelingssecretariaten.
Tot dusver zijn er tweeëntwintig (22) edities van de Nieuwsflits naar de leden verstuurd.

Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018

3. VVA- e-zine
Het elektronisch magazine of tijdschrift van het VVA- Nationaal' Vivat Academia' verschijnt vanaf het Academiejaar 2014-2015 geregeld een drie- of viertal keren per jaargang.
Zie E-Zine op deze site.
Op 9 oktober 2016 publiceerde het VVA de speciale editie nr. De Nederlandse literatuur binnen het raam van de 2e Week van het Nederlands georganiseerd door de Nederlandse Taalunie: klik hier
De 8ste editie van het e-zine kunt u hier aanklikken: E-zine - Editie nummer 8 - oktober 2016
In februari 2017 verscheen Editie nr. 9. In juni verscheen Editie nr. 10. In oktober 2017 verscheen Editie nr. 11.
In januari 2018 verscheen Editie nr. 12.


***

Activiteiten

Vrijdag 23 maart – 1522e activiteit  (Deurnsebaan 52, 2170 Merksem, om 10 uur)

Bezoek aan het verdeelcentrum van de kringloopwinkels

We kennen allemaal de Kringloopwinkel als de plaats waar we oude spullen van de hand kunnen doen, die dan doorverkocht worden in de winkels die overal in Vlaanderen verspreid zijn.
Het heeft ook een belangrijke sociale functie, door aan hen die meer behoeftig zijn bv. goedkope kleren en werk te bieden. Maar er zit nog veel meer achter al deze winkels. Door de recyclage van oudere
tweedehandsspullen draagt men bij tot een duurzame economie. Men vergeet ook dat er een belangrijke logistieke organisatie achter zit. De kern daarvan berust in het centrale magazijn te Merksem, waarin op indrukwekkende wijze ontelbare wisselstukken van allerhande producten opgeslagen zitten. We krijgen als VVA de gelegenheid om daar een blik op te werpen en de nodige uitleg te krijgen. Onlangs kwamen zelfs prinses Dr. Mona bint Fahad Al said en Sjeik Mohamed Sulaiman Al-Harty van Oman er op bezoek met een delegatie om er hun licht op te steken”.

Gezien het aantal bezoekers beperkt is vragen we vooraf in te schrijven,
liefst per e-post bij onze secretaris Raf Verschueren op verdeg@skynet.be

Dinsdag 17 april 2018 – 1523e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u)

Fernand Keulenaer

Inleiding: Wilfried Theunissen, bestuurslid

Fernand Keulenaer is een gevatte kritische jurist. Hij zal ons onderhouden over een actueel thema

Dinsdag 8 mei 2018 – 1523e activiteit (Entrepôt du Congo 20 u)

Uitzonderlijk komen we voor de lezing samen om 20 u om het bestuur te verkiezen voor de periode 2018 - 2020

Adriaan Raemdonck

“De wortels van Antwerpen Galeriestad”
heden en toekomst

Inleiding: Dirk Rochtus

“De spreker is eigenaar van galerie De Zwarte Panter, een Antwerpse galerie voor figuratieve hedendaagse schilderkunst, grafiek en beeldhouwkunst. Ze is in 1968 opgericht door Adriaan Raemdonck (°1945). De Zwarte Panter is de oudste galerie voor hedendaagse kunst die nog actief is in Vlaanderen en de tweede oudste in België. Adriaan Raemdonck is voorzitter van de Beroepsvereniging van galerieën in moderne en hedendaagse kunst en Europees voorzitter van FEAGA, de federatie van de Europese galeries. Adriaan zal ons als zowat de founding father van de galerie in Vlaanderen op begeesterende en beklijvende wijze zijn persoonlijke visie brengen over de rol van de galerist in de kunstgeschiedenis en over de kunsthandel van nu en straks. Een niet te missen afspraak dus!

Dinsdag 22 mei 2018 – 1524e activiteit (Entrepôt du Congo 20.30 u)

            Eddy Daniels, geschiedkundige, eindredacteur van website “De Bron”

         “De kwestie M, een gekaapte religie”

Inleiding: Pieter Herman, bestuurslid

Eddy Daniels schreef verschillende boeken, waaronder “Bang zijn voor Mohammed”, en recent, “De kwestie M, een gekaapte religie”. Dit laatste boek komt hij op 22 mei toelichten.
Hij beschrijft hierin de manier waarop moslims de profeet Mohammed zelf zien en dat vanuit een kritische lezing van de geschriften die tot op vandaag een onaantastbare status bekleden binnen de islam: de Koran en de Hadith.
Indien men zich enkel verlaat op die geschriften, wat zowel sommige moslims als niet-moslims doen, komt de islam naar voor als een zeer gewelddadig en roofzuchtig politiek systeem. Dit veroorzaakt onvermijdelijk samenlevingsproblemen in landen met een grote en assertieve moslimpopulatie.

Eddy Daniels besluit zijn boek echter hoopvol met een mogelijke oplossing voor deze samenlevingsproblemen.

 


VVA - Mededelingen Afdeling Brussel


Programma

Academiejaar 2017-2018


Activiteiten van VVA Brussel

Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren
tel. 02-426.12.33 e-post: secretariaat@vvabrussel.org
bankrekening : IBAN nr. BE80 4300 0665 3177
www.vvabrussel.org


Wat doet de Vlaamse Bouwmeester voor Vlaanderen ?
Werd Vlaanderen mooier na 20 jaar Vlaams Bouwmeesterschap ?
Wat wil de Vlaamse Bouwmeester nog realiseren ?
Hoe kunnen we met zijn allen beter leven dank zij een goede planning ?

Beste VVA-lid,

          De Vereniging Vlaamse Academici Brussel nodigt je uit voor een

Gesprek met Vlaams Bouwmeester
Leo Van Broeck

met een inleiding door
Sara Vermeulen
op
dinsdag 20 maart 2018
om 19.30 uur
in het
NH hotel Grote Zavel
Bodenbroekstraat 2-4 te 1000 Brussel

Na de voorstelling van de film “Plannen voor Plaats” van Nic Baltazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en het formele debat met de Vlaamse Bouwmeester wordt de avond besloten met gelegenheid tot informeel gesprek tijdens de receptie.

Deelname in de kosten :  € 12,00

Inschrijven, uiterlijk op 16 maart 2018, door storten van € 12 per persoon op bankrekening nr BE80 4300 0665 3177 van V.V.A. Brussel.

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten,

Namens het bestuur,

Dr. med. Erik Loosen
voorzitter


 

Driedaagse reis in april 2018

Beste VVA-lid,

In samenwerking met de Geneeskundige Kring van Vilvoorde en HARNO, hebben de Vereniging Vlaamse Academici Brussel en het Doktersgild Van Helmont het genoegen jullie uit te nodigen op een driedaagse uitstap naar

LOTHARINGEN
op
vrijdag 27 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018.

We bezoeken o.a. de steden
METZ en NANCY

onder het motto:
VRIENDSCHAP, CULTUUR EN GASTRONOMIE
van Gotiek naar Art Nouveau

Twee steden: een wereld van verschil

Metz:  hoofdstad van Lotharingen, gelegen aan de Moezel, met een rijk Romeins en middeleeuws verleden, met zijn talrijke huizen opgetrokken in okergele steen, met zijn indrukwekkende gotische kathedraal met schitterende glasramen, met zijn prestigieuze Centre Pompidou, een opmerkelijke expositieruimte voor moderne kunst.

Nancy: vroegere hoofdstad van Lotharingen, Ville Royale, Ville de l'Art Nouveau, wereldberoemd om zijn place Stanislas, het mooiste plein van Frankrijk, met zijn prachtige 18e-eewse architecturale erfenis zoals de place de la Carrière en de place d'Alliance (UNESCO werelderfgoed), met zijn Art Nouveau-verzameling in het museum van 'de School van Nancy' die uniek is in de wereld, met zijn macarons en zijn mirabellen, het gele goud.

Programma:

Dag 1:  vrijdag 27 april 2018

7 uur:  vertrek vanuit Diegem met luxe-autocar met ontbijt en cava onderweg.

11 uur:  begeleid bezoek en stadswandeling in Metz met als thema “Royaal en imperiaal Metz”.  We bezoeken o.a. de volgende bezienswaardigheden: het centrum met zijn indrukwekkende middeleeuwse kathedraal St.-Etienne, die de bijnaam kreeg “Lanterne du Bon Dieu", met zijn weergaloos mooie glasramen (6.500 m²) van de 13e eeuw tot de moderne van Chagall; het Quartier Imperial met opvallend station; de place St.- Louis; de porte des Allemands ; de place de la Comédie...

13 uur:  Lunch in Metz

15 uur:  bezoek aan het unieke Centre Pompidou. Sinds de komst van het gloednieuwe Centre Pompidou wedijvert  Metz met steden als Bilbao, New York, Venetië, Londen en Parijs op het gebied van hedendaagse kunst. Het witte dak van glasvezel en teflon, in de vorm van een enorme tent of Vietnamese hoed, overkapt 3 expositieruimtes gemaakt uit betonnen buizen.

17 uur: vertrek naar Nancy

18 uur: inchecken in het 4-sterrenhotel "Mercure Stanislas", gelegen 5 rue de Carmes te 54000 Nancy, in het centrum van Nancy op slechts 230 meter van de place Stanislas.

19.30 uur:  3-gangendiner in het centrum van Nancy.

Dag 2:  zaterdag 28 april 2018

8 uur: uitgebreid ontbijtbuffet

10 uur: gegidste wandeling doorheen Nancy, Ville Royale, de stad van de Art Nouveau met de place Stanislas, het mooiste plein van Frankrijk, Unesco werelderfgoed, place de la Carrière, place d'Alliance, Arc de Triomphe en het oude Palais Ducale.

12.30 uur: Lunch in Nancy

14 uur: gegidst bezoek aan de School van Nancy (Musée de l'Ecole de Nancy) met zijn botanische tuinen. Het museum probeert de sfeer van 1900 op te roepen. Het toont een Art Nouveau-verzameling die uniek is in de wereld.

19.30 uur: 3-gangendiner en overnachting in Nancy.

Dag 3:  zondag 29 april 2018

8 uur: uitgebreid ontbijtbuffet

9 uur: uitchecken en vertrek naar Baccarat, het hart van het kristal.

10 uur: bezoek aan de kerk van St.-Rémy te Baccarat. De kerk is een juweeltje van moderne kunst uit de 20e eeuw gebouwd uit beton, hout en kristal met achthonderd m² ramen uit baccaratkristal die 'het leven en het licht' symboliseren. De ramen bestaan uit 20.000 stukjes gekleurd kristal ingewerkt in beton. Ze zijn uniek in de wereld en het geheel toont 150 verschillende tinten.

10.30 uur: bezoek aan het museum van de 'Cristallerie de Baccarat'. De naam is wereldwijd bekend en het lokaal geproduceerde kristal siert de meest prestigieuze tafels. De kristalfabriek van Baccarat was de enige ter wereld die uitzonderlijk grote stukken kon maken. Baccarat hanteert vandaag toptechnologie. Het museum bestaat uit 4 zalen. Er staan zowel oude als hedendaagse voorwerpen tentoon. Alle facetten van deze bijzondere kunst die er sinds 1764 beoefend wordt, komen er aan bod. De stukken van Baccarat getuigen van een uitzonderlijk vakmanschap dat al generaties lang wordt doorgegeven.

12 uur: lunch in Baccarat

14 uur: bezoek aan Maison de la Mirabelle te Rozelieures met rondleiding, film, lichtspektakel in de belangrijkste ruimte van de distillerie. Het bezoek wordt afgesloten met enkele proevertjes.

16 uur: vertrek naar Diegem via Thionville ("Theodonis villa": één van de favoriete verblijfplaatsen van Karel de Grote) waar we op het gezellig marktplein met zijn arcaden nog iets kunnen nuttigen.

21 uur: voorziene thuiskomst in Diegem

Dankzij de steun van de 4 verenigingen kunnen we deze unieke uitstap aanbieden tegen de uitzonderlijke prijs van 550 euro (single +100 euro) per persoon.

Inbegrepen:
* heen en terugreis met luxe autocar voorzien van alle comfort
* ontbijt op de bus
* 2 overnachtingen in het 4 sterrenhotel met uitgebreid ontbijtbuffet
* 7 x gidsen
* 3 museumbezoeken
* 5 warme maaltijden met dranken (aperitief, wijn en koffie) inbegrepen !

Inschrijven bij dr. Houthuys 02/7204772
of christelhouthuys@skynet.be.

Wij hebben 30 plaatsen die worden toegewezen op basis van datum van betaling van het voorschot van 250 euro per persoon vóór 15 februari 2018 op rekeningnummer BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren.

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze uitstap.

Het bestuur van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont

 


Op onze webstek www.vvabrussel.org vind je steeds de uitnodigingen voor activiteiten van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont.   Vind je een uitnodiging niet meer of wil je als eerste op de hoogte zijn van de komende activiteiten, kijk dan geregeld naar www.vvabrussel.orgVVA - Mededelingen Afdeling Regio Brugge

Dagelijks bestuur Oud-voorzitters Adviescomité

Roland BAERT
Hugo BROUCKAERT
Bruno COMER
Jan DE GRAEVE
Leo DERYNCK
Marie Jeanne DESCHEPPER
Machteld LENOIR
Véronique SOULLIAERT
Eric VIENNE

Daniël GLAS (1970 – 1976)
Vivian DE SMET (1976 – 1978)
Ferre MOLLET (1978 – 1980)
Roger DEVRIENDT (†) (1980 – 1983)
Bob VANHAVERBEKE (1983 – 1987)
Liesbeth VANDEN ABEELE (1987 – 1989)
Jeannine REYNDERS (1989 – 1992)
Jacques VANDEN ABEELE (1992 – 1995)
Gwijde STEEL (1995 – 1998)
Jan BEHEYT (1998 – 2002)
Annemie D’HOOGHE (2002 – 2006)
Leo DERYNCK (2006 – 2009)

-Hilde AUDENAERDE
-Rudi DE CLOEDT
-Michel DERUYTTERE
-Christine DIERYCK
-Françoise HAGHEBAERT
-Karine MICHELS
-Hubert SANDERS
-Jozef VANHOUTTE
-Jan VAN MEIRHAEGHE
-Marie-Paule VERHEYE

Correspondentieadres
De Mote 42, 8310 Sint-Kruis
Tel.: 050 38 72 59
E-mail: vva.brugge@telenet.be
Website: www.vva-brugge.be

Lidmaatschapsbijdrage 2016-2017
80 euro: steunende leden
50 euro: gewone leden met partner
40 euro: alleenstaande leden
26 euro: jongeren (geboren na 1970)
Te betalen met bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van Vlaamse Academici - Regio Brugge

***

Beste vrienden,

Bij het Brexit-referendum hebben de hoog opgeleiden grotendeels voor het ‘remain-kamp’ gestemd. Het zijn vooral eenvoudige mensen die voor de uittreding gekozen hebben. In de commentaren leek het erop dat de hoger opgeleiden met een zekere dedain voor de andere bevolkingsgroep hadden gereageerd. Die stomme kiezer toch …

Zo bekeken staat een vereniging als de onze onder druk. Onze naam alleen al klinkt verdacht: een clubje van hoger opgeleiden die neerkijken op laaggeschoolden?

Het is het tegenovergestelde. We leveren net inspanningen om buiten de vertrouwde paden te treden en doen de moeite om op een vrijdagavond een dik uur te luisteren naar een voordracht over een onderwerp dat soms heel ver van onze specialiteit afstaat. Er is ruimte voor discussie en ook de spreker keert dikwijls naar huis terug met het gevoel een geslaagde avond meegemaakt te hebben. 

Hoger opgeleid of lager opgeleid: het speelt geen rol. De vraag na de turbulente gebeurtenissen van de voorbije maanden is voor iedereen dezelfde: waar gaat dit eindigen? De ene slaagt er al beter in dan de andere om het hoofd koel te houden. Hier kan het verenigingsleven een rol spelen. Het is een aangename en evenwichtige manier om kennis op te doen. En die komt niet zomaar naar je toe, maar ze wil wel door jou verworven worden.  Door te luisteren en te praten leer je altijd bij. Je oordeelt minder, maar je oordeelt beter. En dat hebben vele VVA’ers begrepen. Het viel in het vorige academiejaar op dat de voordrachten van Farhad Tajdar en Randall Lesaffer een hoge opkomst kenden.
Maar natuurlijk moeten we in onze hersenen ruimte vrij laten voor onverwachte bezoekers. Geleerdheid is niets zonder levenskunst. Vandaar onze whisky-avond en de talloze gezellige gesprekken na de voordrachten, tijdens onze uitstappen of wandelingen.
 
In het VVA is de wetenschap verspreid over vele hoofden en daaraan zal onze vereniging niets veranderen. Maar zij kan wel ertoe bijdragen om de kennis om te zetten in verstand en al wie daar interesse voor heeft, is hartelijk welkom.

Bruno Comer

Voorzitter

ACTIVITEITEN 2017-2018


Programma:

 
16-3-2018 Dr. Tom Swaenepoel - Achter de schermen van het Vaticaan
13-4-2018 Christian Laporte - Waar gaat België naartoe?
21-4-2018 Algemene Ledendag van het VVA in Gent
10>13-5-2018 Hemelvaartweekend - Meerdaagse reis van de afdeling
26-8-2018 Vriendenuitstap

Extra activiteiten

20-2-2018 Piet Gellynck - Eigentijdse architectuur: liefde of haat
27-3-2018 Nico Blontrock en Hewig Dacquin - Waar komt het Brugs vandaan?
24-4-2018 Bruno Comer - Het kanaal en de keizer
15-5-2018 Bedrijfsbezoek Barco in Kortrijk

VVA Nieuwsbrief

Dinsdag 27 maart 2018 om 20.15 uur
Meersenhuis, Oostmeers 3, 8000 Brugge

Nico Blontrock en Hedwig Dacquin

Waar komt ons Brugs vandaan?

Deze avond wordt een ludieke lezing waarbij beide sprekers illustreren hoe sappig en kleurrijk het Brugs dialect was en nog steeds is.

Dat gebeurt spelenderwijs, want tegelijk worden we getest of specifieke Brugse woorden die onze (groot)ouders ongetwijfeld hebben gebruikt nog ergens diep of minder diep in ons geheugen zitten.

We vernemen boeiende verhalen over de oorsprong van bepaalde Brugse dialectwoorden en uitdrukkingen. Waaraan hebben we de populaire uitdrukking ‘Gif mo sjette‘ te danken ? Waarom is een werkloze voor Bruggelingen een ‘dopper’ en de meid van de pastoor een ‘moarte’ ? Waarom lusten Brugse kinderen een ‘spekke’?

Hedwig Dacquin is een docent Nederlands die nadien naar de journalistiek overstapte. Nico Blontrock is journalist-presentator bij Radio 2. Beide geboren en getogen Bruggelingen maken dat we het oude, sappige Brugse dialect niet laten verloren gaan.Vrijdag 13 april 2018 om 20.00 uur
Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge

Christian Laporte

Een stem uit Franstalig België

Christian Laporte (1954) is momenteel journalist bij La Libre Belgique, maar bracht een groot deel van zijn loopbaan bij de redactie van Le Soir door. Hij werkte ook voor de RTBF en het tijdschrift Le Vif en won in 2006 de Ex Libris prijs die toegekend wordt door de vereniging van Franstalige uitgevers in België. Het koningshuis en de kerk in België horen tot zijn geliefkoosde thema’s.

Mede door optredens voor de Nederlandstalige zenders is hij een gezaghebbende stem uit Franstalig België geworden. Voor de VVA zal hij het hebben over de huidige toestand in Wallonië en Brussel, de rol van de Franstalige media, de vooroordelen die de twee grote gemeenschappen in ons land tegenover elkaar hebben en het persoonlijk parcours dat hij in de wereld van media en politiek doorlopen heeft.

De spreker heeft zelf voorgesteld om de voordracht te laten plaatshebben in de vorm van een interview dat zal afgenomen worden door Bruno Comer. Nadien is er gelegenheid om vragen te stellen.

We moeten het Grootseminarie ten laatste om 23.00 uur verlaten, daarom begint de activiteit een kwartier vroeger dan anders, namelijk om 20.00 uur.

 

Dinsdag 24 april 2018 om 20.15 uur
Meersenhuis, Oostmeers 3, 8000 Brugge

Bruno Comer

Het kanaal en de keizer

De Damse Vaart kennen we als de mooiste waterloop van Vlaanderen die peis en vree uitstraalt. Aan de oorsprong ervan ligt echter een meedogenloze oorlog: de titanenstrijd die Frankrijk en Engeland in het begin van de negentiende eeuw met elkaar uitvochten.

Het is algemeen bekend dat de verbinding tussen Brugge en Sluis eigenlijk tot Breskens moest lopen, dat Napoleon er het bevel toe heeft gegeven en Spaanse krijgsgevangenen aan het werk gezet werden. Maar welk verhaal steekt daar precies achter? Hoe plaats je de Damse Vaart binnen de geschiedenis van Napoleon en Wellington?

Bruno Comer tracht op deze vragen een antwoord te formuleren. Bij zijn onderzoek stootte hij op een braakliggend veld: het blijkt dat tot nog toe over dit thema welgeteld één wetenschappelijk artikel is verschenen dat al dateert van 1956. De kenners van de geschiedenis van het Eerste Keizerrijk en van die van de Royal Navy zijn totaal onwetend over het bestaan van de Damse Vaart. Nochtans is het kanaal daar – letterlijk en figuurlijk – uit voortgevloeid.

De lezing brengt een onbekend gebleven stuk streekgeschiedenis aan het licht van uit de periode toen de Scheldemonding en de Zwinstreek in het brandpunt van de internationale actualiteit stonden.
- ’t Ezelsvel 84 - maart 2018

***

Afdeling Campinia -

Campinia Academica

Kempische Afdeling van het Verbond van Vlaamse Academici

 

Activiteiten 2018

Geen activiteiten meegedeeld

 

Campinia Academica is een apolitieke vereniging en staat open voor academici van alle levensbeschouwingen.

De door de vereniging georganiseerde activiteiten staan open voor elke belangstellende.


Bestuur

Voorzitter = Hans Verboven hans.verboven@uantwerpen.be  

Jaak Peeters is ondervoorzitter.

M.J. Tips is secretaris: campinia.academica@gmail.com

 

top

Afdeling Limburg -

ACTIVITEITEN Academiejaar 2017 - 2018

 ________

Vereniging Vlaamse Academici Afdeling Limburg
                                                                                 
B 3500  - Hasselt 

GSM van Voorzitter Jeanine Broens: 0478-099 434 - Tel. 011 22 58 34

                                       
E-mail: jeanine.broens@telenet.be     
Website: http://www.vvalimburg.be/     
Rekeningnummer  BE42  9731 1890 4654

De foto's met de contactgegevens van de bestuursleden staan op de website van het VVA-Limburg.
Via deze koppeling kunt u de bestuurspagina oproepen.

Wat onthouden we zeker voor de werking van het VVA-Limburg?
-  Voor betalende activiteiten wordt er niet gebeld.
   Je betaling geldt dan als inschrijving en dient voor de opgegeven einddatum te gebeuren.
-  Voor de gratis lezingen kan er via mail of sms aangemeld worden op het secretariaat,
    hetzij bij Marc hetzij bij Gaby  
 -  nieuw banknummer: BE42  9731 1890 4654

Blijf je lid, ben je nieuw of wens je opnieuw lid te worden van VVA, stort dan je


Contributie
: 40 steunend lid met partner,  € 35 lid met partner of € 25 voor een alleenstaande (Academiejaar 2017-2018)

Graag zouden we willen dat het lidgeld maar ook elke activiteit afzonderlijk worden betaald, met steeds een duidelijke vermelding waarvoor. Het is anders een heel puzzelwerk voor de penningmeester.

Activiteiten

Beste VVA- vrienden,          

Na een voor iedereen hopelijk weldoende vakantie zijn we hier terug met een mooi programma voor de komende maanden. Er is voor elk wat wils: lezingen, een concert en bedrijfsbezoek tot alweer een mooie driedaagse uitstap.
Hopelijk mogen we jullie ook dit academiejaar  weer heel dikwijls ontmoeten.

Graag willen we je wel al meegeven dat het lidgeld voor het academiejaar 2017-2018 ongewijzigd blijft. Hier zie je welk bedrag voor jou van toepassing is.

Kunnen jullie dit voor eind september storten op bovenvermelde rekening “lidgeld 2017-2018”


€ 35 :   gewoon lid met partner
€ 25 :   alleenstaande
€ 40 :   steunend lid

En o ja….. er waren ook nog de verkiezingen.
Voor wie er niet bij waren hierna de gekozen bestuursleden:

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Opvolger

Afgevaardigde VVA-Limburg in het hoofdbestuur:

Jeanine Broens
Michel Vanbuul
Marc Maes, Marie-Thérèse Niesten en Gaby Vandersmissen
Marc Maes
Jos Eyben, Ghislaine Leonard en Jef Van den Noortgate

Olga Reinquin

Dirk Smeyers

Beste VVA-vrienden,

De Voorzitster en het bestuur bieden jullie hun beste wensen aan
voor een aangenaam, maar vooral gelukkig en gezond 2018.

En…… zo zegt de Japanse haikudichter Basho het:

Alleen vertrouwen;
ook de bloesems dwarrelen neer op deze wijze.


VVA-PROGRAMMA VVA-Limburg:
Academiejaar 2017-2018 – tweede semester


Zondag 7 januari 2018 om 15 u.     
Nieuwjaarsconcert door het
Antwerp Symphony Orchestra
dirigent Philippe Herreweghe cultuurcentrum Hasselt

Zaterdag 13 januari 2018 om 8.30 u.
Tentoonstelling Europalia:” Indonesië “
- Ancestors & Rituals
- Powers and other Things
Bozar te Brussel

Zondag 4 februari 2018 om 12 u.
Pre- Valentijn:  diner- dansant
’t Driessent -Diepenbeek

Maandag 19 februari 2018 om 19 u.
Lezing aan de hand van twee
natuurdocumentaires.:  
- Alaska in vogelvlucht
- Afrikaanse natuur in actie en kleur
Ontmoetingscentrum Rapertingen-Hasselt

Donderdag 1 maart  2018 om 20 u.
Optreden “I Muvrini”
Corsicaans ensemble
Cultuurcentrum  Hasselt

Donderdag 15 maart 2018 om 9.45 u.
Bedrijfsbezoeken:
- onder de brug van Vroenhoven:
  museum WO II en scheepvaart
- steenbakkerij Vandersanden (Spouwen)

Donderdag 22 maart 2018 om 20 u.
Lezing door Peter Hoet, Raadsheer bij het Hof van Cassatie
Waarom straffen we ?
Ontmoetingscentrum Rapertingen
 
Maandag 9 april 2018 om 20 u.
lezing over het Baskenland
door Luc Corluy, schrijver van het boek:
De Spaanse conquista en reconquista
Ontmoetingscentrum Rapertingen

Vrijd. 20, zaterd. 21, zond. 22 april 2018   
Driedaagse excursie naar Gent
n.a.v. Algemene Ledendag

Donderdag 17 mei 2018 om 8 u.
Boottocht van Hasselt naar Kanne:
bezoek grotten of wandeling in het dorpje
Maaltijden aan boord.

Maandag 21 mei 2018 om 12 u.
Ascott aan de Jeker (Hoedendag)
Jekerhippodroom, Rutterweg 85 te Tongeren

Zaterdag 26 mei 2018 om 13.30 u.
Fietstocht en wandeling:
Maaseik en omgeving

Van 9 tot en met 16 juni 2018
Jaarlijkse reis:  Baskenland

Van 5 tot 15 september 2018:
 reis naar OezbekistanBeste VVA- vrienden,

 

Samen met de laatste activiteiten voor dit academiejaar kijken we ook al uit naar de lente.
 
IJs heiligt nachten
het licht verlengt de dagen
vogels af en aan

***


Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april 2018

Driedaagse Excursie:   “Gent”
naar aanleiding van de Algemene Ledendag

Het uitgebreide programma verschijnt later op de pagina
Algemene Ledendag van deze website
.

***


Donderdag 17 mei 2018 om 7.30 u.

Boottocht van Hasselt naar Kanne
met de passagiersboot “MPS Limburgia”


         Inscheping om 7.30 u.
Tijdens de reis:

  • Ontbijt met 2 x koffie of thee
  • Lunch: soep met 2 broodjes
  • Avondmaal: 3 gangen

          Dranken: per verbruik af te rekenen aan de bediening

Bij aankomst in Kanne: - bezoek aan de grotten met een rondleiding en proevertjes
                                    -
vrij bezoek aan het dorpje Kanne

15.30 u.:  Inscheping, waarna vertrek in Kanne
20.00 u.:  Aankomst in Hasselt

(Tijdens de vaartijd: verrassingsact )

Prijs: € 65 -  Rek. nr.  BE42  9731 1890 4654 van VVA- Limburg, 3500  Hasselt,
met vermelding : boottocht.
Betaling voor 5 mei 2018.

                        Let wel:  Max. 60 personen (de eerste 60 betalenden kunnen mee)
           
                                   

***

Pinkstermaandag 21 mei 2018 om 12 u

Ascott aan de Jeker en Hoedendag

Jekerhippodroom, Rutterweg te 3700 Tongeren

Raszuivere paarden, mooi volk en een fijne sfeer, die combinatie vind je elk jaar op Paasmaandag aan de oevers van de Jeker.
Wanneer die dag dichterbij komt, dan weten we dat we weer op zoek moeten naar een “chique” hoed of aan het werk moeten om een ouder exemplaar prachtig te versieren. Immers, de dame met de mooiste en origineelste hoed en ook het mooiste koppel vallen dan in de prijzen. 
Een niet te missen activiteit ! Vrienden en kennissen zijn ook welkom.
Met eten !

12.00 u.: Aperitief
              Diner met dranken tot 16 u.
                    .
De prijs wordt later meegedeeld met parking en toegang renbaan inbegrepen (verschillende drafrennen)

Inschrijven vóór 5 mei 2018  door storting op rekening BE76 2350 4513 2795 van Jozef Van den Noortgate, Caesarlaan 11, 3700 Tongeren,
GSM 0477 323026 of tel. 012 233099  -  e-mail:  jefvdn@hotmail.com

***

Zater
dag 26 mei 2018 om 13.30 u

Jaarlijkse Fietstocht
of wandeling

Maaseik en omgeving

De fietstocht is ongeveer 35 km.
Wandelaars zijn ook welkom.

13.30 u. : Samenkomst aan het cultureel centrum (Van Eycklaan- Maaseik)
 
                        - Fietsers:   doen de fietstocht in de omgeving van Maaseik en Neeroeteren.
                                             Huur fiets: € 12,50 (ter plaatse gebracht en opgehaald)
                                                           Voor 13 mei reserveren bij  eybenjos@gmail.com

                         - Wandelaars: Gegidste wandeling in Maaseik o.l.v. Ria (Eyben)

17.30 u.:          Etentje:  Aspergemenu in “De Bokkerijder”  (op de Markt-Maaseik)
               

Prijs:  € 35 p.p. voor het etentje, (desgevallend + 12,50 € p.p. voor fietshuur
                        te  storten op rekening BE42 9731 1890 4654 van VVA-Limburg
                        (dat vóór 13 mei) met vermelding “fietstocht plus etentje”
                                                            of  “wandeling met etentje”                                       
                                                           of enkel “etentje”   

                     Bovendien  aan Jos melden of je een dames- of herenfiets wil huren -                                                       nadat je die al extra betaald hebt aan de VVA 
                                          en/of je alleen maar komt fietsen of alleen maar komt wandelen                                                              eybenjos@gmail.com of via 0496 129592

Van 9 tot en met 16 juni 2018

Reis naar Frans en Spaans Baskenland  
Programma bekend

***

Van 5 tot en met 15 september 2018

Reis naar Oezbekistan  

Programma bekend

***

 


IN HERINNERING

Van 03 juni tot en met 10 juni 2017


Reis naar Corsica

Prachtige natuur

Fotograaf Aimé Smeets op de
Col de Bavella - Alta Rocca
Gevarieerd typisch Corsicaans landschap
Bebouwde berg aan zee Een ander landschap: Col de Palmarella
Haven van Porto in de Golf van Porto Vanaf de boot langs 'Les Callanques de Piana'
Visarend op de rotsen

Foto's van dr. Aimé Smeets

Van de overblijfselen uit het bronzen tijdperk tot de Romeinse ruïnes, van barokke kerken tot Genuese torens, van Napoleon tot Pascal Paoli, ontdekken we een boeiend en bewogen verleden in een kader van schitterende landschappen.

We bezoeken
Bonifacia, Porto-Vecchio, Cape Corse, Ajaccio

Met vijftig (50) deelnemers waren we een week op het eiland Corsica.
Het was een buitengewoon mooie VVA-reis van de Afdeling Limburg.

Zo eindigt Marc Maes, secretaris VVA-Limburg zijn persoonlijk verslag van de reis:

'Wij hebben een prachtige reis gehad met zijn allen.
Wij hebben genoten van de prachtige natuur, de gids en de vele mooie momenten samen in de bus, bij het bezichtigen, de zon én de regen, het bootje varen, de treintjes, samen zwemmen en eten en drinken en de unieke familiale sfeer en de omgang met mekaar.
Tot binnenkort, en zoals Carlos zei, afspraak voor een volgende reis.'

Lees het hele verslag

Hieronder geven we aansluitend bij de reiservaringen informatie over de taal op Corsica.

Het Corsicaans

De reis van het VVA-Limburg van 3 tot 10 juni 2017 bracht ons op het eiland Corsica en confronteerde ons met de bewoners. Die spraken zoals we konden constateren het Frans, omdat Corsica Frans grondgebied is, maar ook hun oorspronkelijke eigen taal het Corsicaans.

Onze twee gidsen op Corsica, eerst de eendagsgids François en dan de Parisienne Martine spraken ons over het taalgebruik op het eiland. Het Frans is er de eerste taal en zowat iedereen kan Frans spreken. Het Corsicaans wordt gesproken onder de Corsicanen als ze bij elkaar zijn. François spreekt steeds Corsicaans met zijn vrienden. Martine verstaat het, maar kan het niet echt praten. Wel sprak ze de namen van de lokaliteiten  die we aandeden ook heel correct in het Corsicaans uit.

Persoonlijk heb ik maar even Corsicaans horen spreken door een man die aan het telefoneren was. Het leek mij erg op het Italiaans. Ook de plaatsnamen met daarboven al dan niet doorgestreept de Franse versie daarvan waren in het Corsicaans en toonden opvallend de veelvuldig voorkomende u [u].


Op school wordt nu ook les gegeven in het Corsicaans naast het Frans. Samen met onze Nederlandstalige begeleider visten we uit dat de onderwijstaal aan de universiteit van Corsica Pascal Paoli in Corte exclusief het Frans is.

Wellicht is het toch interessant om over dat Corsicaans wat meer te weten te komen.
‘Het Corsicaans (u Corsu) is een Romaanse taal die voornamelijk gesproken wordt op het eiland Corsica. Het is een variant van het Toscaans (een Italiaans dialect).

Corsicaans, met name het Zuid-Corsicaans, is tevens nauw verwant met het Gallurese dat in het noorden van Sardinië (Gallura) gesproken wordt. In vroeger tijden, toen de zeestraat tussen Sardinië en Corsica minder breed was dan nu, vond er tussen Zuid-Corsicanen en bewoners van Noord-Sardinië een geregelde uitwisseling plaats (zo vluchtten Corsicaanse herders geregeld voor armoede, invasies of kwaadwillende heren). Hoewel de schrijfwijze verschilt ten opzichte van de spelling van het Corsicaans is het Gallurese te beschouwen als een variant van het Zuid-Corsicaans: er is een grote overeenkomst met het dialect van Sartè. Tegenwoordig gaan de twee taalgebieden vaak samen bij literaire evenementen, zoals schrijfwedstrijden en festivals.’
‘Tussen het Italiaans en het Corsicaans bestaan enkele grote verschillen. De Italiaanse uitgang -o bij substantieven is in het Corsicaans -u (net als in vrijwel alle Zuid-Italiaanse dialecten, zoals het Siciliaans en Napolitaans). De verandering van core in cuore (hart) (diftongering) heeft zich in het Corsicaans niet voorgedaan. Het Corsicaans kent voorts een nasalisatie die in het Standaarditaliaans niet voorkomt: anch'ellu [ãk'ɛllu].

Het Corsicaans onderscheidt zich vooral van het Italiaans door het gebruik van een tweetal specifiek in het Corsicaans voorkomende klanken, de zogenaamde intricciati: GHJ en CHJ (resp. [dj] en [tj]). Verteld wordt dat tijdens de Italiaanse bezetting van Corsica gebruik werd gemaakt van een sjibbolet: het was meteen duidelijk of je met een Corsicaan of met een Italiaan van doen had door hem het woord "ghjunghje" (of een ander woord met die klank) uit te laten spreken. Een (ongeoefende) Italiaan valt hierbij onherroepelijk door de mand.
Ook op het lexicaal gebied valt het op dat veel ogenschijnlijk Italiaanse woorden in het Corsicaans een volstrekt andere betekenis hebben, wat het er voor de leek niet eenvoudiger op maakt. Veelvuldig wordt er in L'Usu Corsu, het drietalig woordenboek van Pasquale Marchetti, op gewezen: bijvoorbeeld: "zitella (...) [non proprio zitella, cioè "ragazza nubile" o in senso spreg. "donna attempata non ancora sposata", ma semplicemente] ragazza, fanciulla (...).

Zoals hierboven vermeld, worden nieuwe woorden doorgaans overgenomen uit het Frans, niet uit het Italiaans, waardoor gezegd wordt dat niet langer van een Italiaans dialect gesproken kan worden. Taalpuristen daarentegen zijn zeer gespitst op het vermijden van gallicismen, wat ertoe leidt dat voor een neologisme vaak een Franse en een Italiaanse variant naast elkaar bestaan: de onverschillige belt met een purtevule, de taalmilitant met een telefuninu (mobiele telefoon). De discussie dialect of taal kan nog steeds gevoerd worden, maar bij het gebruik van het woord taal in een ruime zin kan er geen discussie over bestaan dat het Corsicaans een taal is, de meeste Corsicaanstaligen zijn die mening dan ook zeker toegedaan.’

Er bestaan opvallende verschillen tussen het Zuid- en Noord-Corsicaans op het gebied van de klanken, de uitspraak ruim gezien en in het woordgebruik. De bergketen die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt is bepalend voor de beide verschillende taalvariëteiten: het noordoostelijke type is duidelijk van Toscaanse aard (cismontano), het archaïsch aandoende zuidwestelijk type herinnert aan het Sardinisch (transmontano).
‘Door de Franse taalpolitiek en door de toevloed van Franstaligen (met name door de toevloed van gerepatrieerde Fransen uit Algerije) staat het Corsicaans onder grote druk: het wordt steeds minder gesproken, en wie het nog wel spreekt gebruikt steeds meer Franse woorden in het Corsicaans. Omgekeerd neigen taalpuristen ertoe om juist te kiezen voor Italiaanse nieuwvormingen, om alles wat Frans is te mijden: zo kun je naast de francorsu-vorm "u purtevule" ook "u telefuninu" tegenkomen voor de mobiele telefoon.
Aan het einde van de twintigste eeuw is het Corsicaans aan een opleving begonnen. Het mag weer worden onderwezen op scholen (drie uur per week op de basisschool) en wordt veelvuldig gebruikt door plaatselijke zangers en zanggroepen, zoals I Muvrini (=de moeflonnetjes) en A Filetta, die ook buiten Frankrijk faam hebben verworven. Een veelgehoorde klacht onder docenten en voorvechters van het Corsicaans is echter dat er weliswaar veel in de taal wordt gezongen, maar dat degenen die zingen, de taal vaak helemaal niet spreken. Met de oprichting van een taalkundig "onderdompelingscentrum" in Savaghju, waar iedereen, van de kok tot de schoonmaker, Corsicaans spreekt, krijgen steeds vaker hele schoolklassen de gelegenheid een week lang in de taal te "baden".

De meeste toponiemen op Corsica hebben van oudsher een Toscaanse spelling (zoals Bastia, Calvi, Bonifacio), sommige plaatsnamen zijn inmiddels verfranst (Saint-Florent, Ile-Rousse). De meeste toponiemen hebben echter een Corsicaanse variant: Ajaccio – Aiacciu, Bastia – Bastia,  Bonifacio – Bunifaziu, Cap Corse – Capicorsu,  Cargèse – Carghjese, Corte – Corti, Ile-Rousse - Isula Rossa, Nebbio – Nebbiu, Patrimonio – Patrimoniu, Porto – Portu, Porto-Vecchio - Porti-Vechju, Saint-Florent - San Fiurenzu, Sartene – Sartè’

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaans

Ghislain Duchâteau

14 juni 2017


VVA - Mededelingen Afdeling Oostende -Veurne - Diksmuide

LIDMAATSCHAP

_________________


€ 40 :  lidmaatschap.
€ 25 :  lidmaatschap minder dan 3 jaar afgestudeerd  
te storten op rek. BE79 0682 1644 6433 van
V.V.A. Oostende met vermelding van uw promotiejaar.
Een stipte betaling bespaart onze administratie veel nutteloos werk.

BESTUUR

_________________

*Patrick DEGRYSE, lic.H.&F.W.  059-80 11 82
*Lena DE VLAMYNCK–DERUWE, lic. gesch. 059-31 17 22
*Peter DEWOLF, ir.  059-80 07 34
*Luc D'HOORE, dr.med.     050-67 64 45
*Els GLORIEUX-TAELMAN, lic. Germ. filologie 059-80 30 53
*Kristof VERMEIRE, lic.pol.wet.   059-33 32 32

Correspondentieadres : Dr. L. D'hoore                                              
E. Beernaertstraat 54 bus 0 - 8400 Oostende


Voor het Academiejaar 2017-2018 werden geen activiteiten meegedeeld.


Voor elke activiteit ontvangt u telkens een meer gedetailleerde uitnodiging.
Nodig uw vrienden academici eens uit op één van onze activiteiten. U kunt ook altijd deelnemen aan de activiteiten van de andere V.V.A..-afdelingen
http://www.vvacademici.org/afdelingen.html

Lidmaatschap staat open voor alle houders van een universitair of masterdiploma die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.
Voor meer informatie zie de website:
http://www.vvacademici.org


                                           

top

VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen


Programma 2017-2018


Berlare, 16 april 2018

Beste VVA-leden,

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor een bezoek aan het Museum Dr. Guislain, museum van de geschiedenis van de psychiatrie, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent op zaterdag 5 mei 2018.

Het programma omvat:
- 13.30 u: ontvangst van de deelnemers;

- 14 u inleiding over ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ door Prof. em. dr. Alexander Evrard;

- 14.45 u: start van de rondleidingen;

Een eerste groep van 20 personen brengt een bezoek aan de vaste collectie o.l.v. prof. em. dr. Alexander Evrard.
Een tweede groep van 20 personen brengt een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling ‘Angst’ o.l.v. plaatselijke gids.
- 15.45 u: wisseling van de groepen;
- 16.30 u: afsluiting en bedanking.

Wij vragen u tegen 25 april 2018 ten laatste in te schrijven via e-mail aan het secretariaat
(marie-rose.van.den.hende@telenet.be) en een overschrijving te doen van € 15 op het rekeningnummer
van VVA Oost-Vlaanderen.

We hopen op uw talrijke aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten,

Het BestuurZie voor verdere informatie de website van het VVA-Oost-Vlaanderen:
http://www.vva-ovl.be/


 
Thuispagina | Omhoog