Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
VVA-afdelingen
 


Nieuwsflits voor de leden

Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018
Nieuwsflits nummer 21 van 6-12-2016

Index

- De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
- VVA - Jongeren Nationaal
- VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen
- VVA - Mededelingen Afdeling Brugge
- VVA - Mededelingen Afdeling Brussel
- VVA - Mededelingen Afdeling Campinia
- VVA - Mededelingen Afdeling Limburg
- VVA - Mededelingen Afdeling Oostende
- VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen

De verschillende afdelingen en hun contactpersonen
 
Afdeling Voorzitter Secretariaat
     
VVA-Antwerpen Marc Van der Straten Raf Verschueren
VVA-Brugge Bruno Comer Eric Vienne
VVA-Brussel Erik Loosen Christel Houthuys
VVA-Campinia Hans Verboven Jan Goris /
jaak.j.peeters@gmail.com
VVA-Jongeren Nationaal Griet Lories jongvva@gmail.com
VVA-Limburg Jeanine Broens

Marc Maes
Gaby Vandersmissen

VVA-Oostende Els Taelman Lena De Vlamynck-Deruwe
VVA-Oost-Vlaanderen Eric Vandenbroele Marie-Rose Van den Hende
 

De afdelingen die geen eigen website hebben, krijgen de gelegenheid om op deze pagina voluit hun mededelingen en activiteiten te plaatsen. De afdelingen die hun activiteitenprogramma meedelen, krijgen hun activiteiten weergegeven op deze pagina.


VVA - Mededelingen afdeling Jongeren Nationaal


Nieuwsbrief

Activiteiten - lidgeld


Lidgeld academiejaar 2017-2018

 

Als lid van Jong VVA kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen!

Aarzel niet en hernieuw uw lidmaatschapsbijdrage of sluit U aan en help ons om verder boeiende activiteiten te kunnen programmeren.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt :
- € 9 voor jonge academici geboren na 1981
- € 16 voor jonge academici geboren na 1976
- € 21 voor jonge academici geboren na 1970
- € 26 voor jonge academici geboren voor 1970
- € 7 voor een bijkomende jonge academicus in hetzelfde gezin
- € 26 voor een academicus die net iets té oud is voor de jongerenafdeling maar onze afdeling een warm hart toedraagt. 

Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer
BE26 7340 3138 1529 van jong VVA.Over VVA-Jongeren

Het VVA heeft er sinds het begin 2011 een nieuwe afdeling bij. Onder impuls van een aantal jongere VVA-leden werd besloten om een Nationale VVA-jongerenafdeling op te richten. Zoals de naam het zelf zegt, heeft de afdeling een nationale werking. Naast de klassieke lezingen zal er gestreefd worden om activiteiten te organiseren die ook kindvriendelijk zijn. Wanneer jonge ouders samen met hun kinderen welkom zijn op een dagactiviteit, maakt dat de stap naar het lidmaatschap verlaagt. In het verleden werd er reeds geopteerd om daguitstappen modulair op te bouwen. Men neemt deel aan de hele dag of sluit op een later moment aan of verdwijnt om op een kindvriendelijk uur thuis te zijn.

Aansluiten bij de jongerenafdeling kan tot de leeftijd van 45 jaar waar men ook woont in het Vlaamse land. Iets oudere leden zullen worden aangespoord om door te stromen naar de lokale afdelingen. Jonge leden kunnen, op basis van hun lidmaatschap bij VVA-Jongeren Nationaal, ook deelnemen aan de activiteiten van de andere afdelingen. Hun aanwezigheid op de lokale activiteiten zal de latere doorstroming eenvoudiger maken.

Misschien heeft U als VVA-lid wel kinderen en/of  kleinkinderen die interesse zouden kunnen vertonen voor de nieuwe afdeling. Het doormailen van hun contactgegevens wordt dan ook aangemoedigd. Dat kan door een bericht te sturen naar jongvva@gmail.com  De jongerenafdeling zal dan met hen contact opnemen om de werking van de nieuwe afdeling toe te lichten.

Met de oprichting van de  nationale jongerenafdeling wordt verwacht nieuwe VVA-leden aan te trekken en de toekomst van het VVA (dus van alle lokale afdelingen) te verzekeren.

Dilbeek, 5 februari 2011


***


Lid worden kan zeer eenvoudig.
Als lid van de jongerenafdeling kan U ook steeds deelnemen aan de activiteiten/lezingen van andere afdelingen.
De jongerenafdeling werd speciaal opgericht voor jonge academici tot de leeftijd van 45 jaar.

Het e-postadres: jongvva@gmail.com

Meer informatie over VVA (Vereniging Vlaamse Academici)? www.vvacademici.org
VVA - Mededelingen Afdeling Antwerpen

BESTUUR V.V.A. - Afdeling Antwerpen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Lic.jur. Marc Van der Straten
Ondervoorzitter: apr. Maggy Beek
Secretaris: ir. Raf Verschueren
Penningmeester: Lic.jur. Karel Van der Straten
Projectcoördinator: Ir. Willy  Stessens
Oud-Voorzitter: Ir. Julien Bulcke
Logistiek en feesten: Lic.jur. Axel Gerrits

Oud-voorzitters
mevr. Chris D'Huyvetter, Jan Van Reeth, Marc Van Dongen, Paul Becue

Leden van het Algemeen Bestuur
dr. med. Diederik Boeykens, lic. jur. Ilse Buyst,  dr. Koenraad Elst, lic. jur. Axel Gerrits, lic. jur. Pieter Herman, lic. med. soc. wet. Evelien Lust, hand. ir. Frederik Pieters, dr. med. Erik Theeuws, dr. med. Wilfried Theunissen, dr. med. Philip Van Cauwelaert, em. prof. Jean Van Houtte.

TOT UW DIENST
Met opmerkingen, wenken of vragen over V.V.A.-Antwerpen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden.

Algemeen

Lic. Jur. Marc Van der Straten
Ir. Julien Bulcke, Hugo Verrieststraat 25, 2600 Berchem
Tel. 03 239 54 13; e-post: julien@bulcke.net

Lidmaatschap en financiële aangelegenheden

Lic. jur. Karel VAn der Straten, Amerikalei 211, 2000 Antwerpen

Adreswijzigingen en verzending van V.V.A.-mededelingen

Ir. Raf Verschueren, secretaris, Bist 45/B1, 2610 Wilrijk
Tel: 03 828 94 00; e-post: verdeg@skynet.be

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2016-2017 kunt u overschrijven op rekening
BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.
U vermijdt een onderbreking bij het toezenden van de mededelingen door meteen te betalen.
Wil de naam van het lid en het promotiejaar vermelden.
€ 55,00: steunende leden
€ 40,00: gewone leden
€ 10,00: tweede lid in hetzelfde gezin

PLAATS VAN BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vinden de lezingen plaats in de ‘Entrepot du Congo’, De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen-Zuid, 1e verdieping (op de hoek van De Burburestraat en Vlaamse Kaai) om 20.30 u. Deze locatie is vlot te bereiken zowel met het openbaar vervoer als met de eigen wagen. Ook is er ruime parkeermogelijkheid.

PROGRAMMA 2017-2018

 

 

PROGRAMMA 2017-2018

 

Woordje van de Voorzitter                                                                       

Dit academiejaar hebben we ingezet met een lezing van professor De Wever over het Vlaanderen voor de eerste wereldoorlog, met verder een toelichting over frontbeweging en activisme. Professor De Backere gaf ons inzicht in de dynamiek van het Vlaams bedrijfsleven, Professor Cassiman lichtte een tipje van de sluier over ons eigen DNA. Professor Absilis liet ons genieten van het leven van Pallieter en professor Kerremans gaf zijn analyse van het eerste Trump jaar.

Hierbij vind je de tweede versie van ons programma over het academiejaar 2017 – 2018. We hopen dat het je bevalt en dat we je vaak mogen ontmoeten. 

We nodigen je uiteraard uit om je lidmaatschap te vernieuwen, indien dit nog niet is gebeurd. Dit kan door € 40 over te schrijven als gewoon lid en € 60 als steunend lid op de bekende rekening BE69 4143 1066 6178 KREDBEBB van V.V.A.-Antwerpen.

Deze zending stuurden we al elektronisch naar allen van wie we een e-post adres hebben. Heb je dit niet gekregen per e-post dan verzoeken we je om per e-post jouw adres te bezorgen aan verdeg@skynet.be en julien.bulcke@telenet.be.

Identiteit is het nieuwe woord, we horen het bij Bart de Wever en bij bisschop Johan Bonny. Onze algemene voorzitter Paul Becue is hen voorgegaan met zijn initiatief om onze Vlaamse eigenheid beter te omschrijven, waarmee ik meteen mijn voorkeur uitdruk voor het woord “eigenheid” in plaats van het minder sprekende “identiteit”.
2018 wordt een jaar van verkiezingen. “Samen” heeft de strijd voor het Stadhuis ingezet, de andere partijen verduidelijken hun objectieven en Tom Meeus heeft de eerste moddercampagne ingezet.
Ook wij gaan naar de keuze voor een vernieuwd bestuur, een jonger bestuur.

Julien Bulcke


 BESTUURSNIEUWS

1. Website VVA
We stellen vast dat de post niet steeds zijn werk doet.
Daarom wijzen we er u op dat u ons afdelingsprogramma ook kunt vinden op de website van de VVA www.vvacademici.org. U klikt op de menuknop Afdelingen door naar afdelingen.
Op te nemen in uw ‘favorieten!

2. VVA- nieuwsflits
Vanuit het hoofdbestuur wordt een e-nieuwsbrief gepubliceerd.
Het gaat vooral om actueel nieuws kort gebracht rond de drie ‘toverwoorden’ van het VVA:
Academisch, Vlaams, Cultuur. Er is intern nieuws vanuit VVA-Nationaal. Er staan wat citaten in met wijsheden en er is inderdaad actueel nieuws uit de maaschappij en de wereld.

De nieuwsflits wordt verstuurd vanuit de afdelingssecretariaten.
Tot dusver zijn er tweeëntwintig (22) edities van de Nieuwsflits naar de leden verstuurd.

Nieuwsflits nummer 22 van 1-3-2018

3. VVA- e-zine
Het elektronisch magazine of tijdschrift van het VVA- Nationaal' Vivat Academia' verschijnt vanaf het Academiejaar 2014-2015 geregeld een drie- of viertal keren per jaargang.
Zie E-Zine op deze site.
Op 9 oktober 2016 publiceerde het VVA de speciale editie nr. De Nederlandse literatuur binnen het raam van de 2e Week van het Nederlands georganiseerd door de Nederlandse Taalunie: klik hier
De 8ste editie van het e-zine kunt u hier aanklikken: E-zine - Editie nummer 8 - oktober 2016
In februari 2017 verscheen Editie nr. 9. In juni verscheen Editie nr. 10. In oktober 2017 verscheen Editie nr. 11.
In januari 2018 verscheen Editie nr. 12.


***

 

 


VVA - Mededelingen Afdeling Brussel


Programma

Academiejaar 2017-2018


Activiteiten van VVA Brussel

Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren
tel. 02-426.12.33 e-post: secretariaat@vvabrussel.org
bankrekening : IBAN nr. BE80 4300 0665 3177
www.vvabrussel.org

Overzicht van enkele geplande activiteiten van VVA Brussel :

- 16 of 23 juni 2018: Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Horta
& Wolfers”  in het Jubelparkmuseum.

- 24 oktober 2018 : Optreden van de Belgische sopraan Charlotte Wajnberg, laureate van de Koningin Elisabeth wedstrijd in de Universitaire Stiching-Brussel.

- 17 november 2018 : Herfstlezing door prof. Michel Flammée over de bitcoin in De Waerboom- Groot Bijgaarden.


Op onze webstek www.vvabrussel.org vind je steeds de uitnodigingen voor activiteiten van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont.   Vind je een uitnodiging niet meer of wil je als eerste op de hoogte zijn van de komende activiteiten, kijk dan geregeld naar www.vvabrussel.org 

VVA - Mededelingen Afdeling Regio Brugge

Dagelijks bestuur Oud-voorzitters Adviescomité

Roland BAERT
Hugo BROUCKAERT
Bruno COMER
Jan DE GRAEVE
Leo DERYNCK
Marie Jeanne DESCHEPPER
Machteld LENOIR
Véronique SOULLIAERT
Eric VIENNE

Daniël GLAS (1970 – 1976)
Vivian DE SMET (1976 – 1978)
Ferre MOLLET (1978 – 1980)
Roger DEVRIENDT (†) (1980 – 1983)
Bob VANHAVERBEKE (1983 – 1987)
Liesbeth VANDEN ABEELE (1987 – 1989)
Jeannine REYNDERS (1989 – 1992)
Jacques VANDEN ABEELE (1992 – 1995)
Gwijde STEEL (1995 – 1998)
Jan BEHEYT (1998 – 2002)
Annemie D’HOOGHE (2002 – 2006)
Leo DERYNCK (2006 – 2009)

-Hilde AUDENAERDE
-Rudi DE CLOEDT
-Michel DERUYTTERE
-Christine DIERYCK
-Françoise HAGHEBAERT
-Karine MICHELS
-Hubert SANDERS
-Jozef VANHOUTTE
-Jan VAN MEIRHAEGHE
-Marie-Paule VERHEYE

Correspondentieadres
De Mote 42, 8310 Sint-Kruis
Tel.: 050 38 72 59
E-mail: vva.brugge@telenet.be
Website: www.vva-brugge.be

Lidmaatschapsbijdrage 2016-2017
80 euro: steunende leden
50 euro: gewone leden met partner
40 euro: alleenstaande leden
26 euro: jongeren (geboren na 1970)
Te betalen met bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB) van Vlaamse Academici - Regio Brugge

***

Beste vrienden,

Bij het Brexit-referendum hebben de hoog opgeleiden grotendeels voor het ‘remain-kamp’ gestemd. Het zijn vooral eenvoudige mensen die voor de uittreding gekozen hebben. In de commentaren leek het erop dat de hoger opgeleiden met een zekere dedain voor de andere bevolkingsgroep hadden gereageerd. Die stomme kiezer toch …

Zo bekeken staat een vereniging als de onze onder druk. Onze naam alleen al klinkt verdacht: een clubje van hoger opgeleiden die neerkijken op laaggeschoolden?

Het is het tegenovergestelde. We leveren net inspanningen om buiten de vertrouwde paden te treden en doen de moeite om op een vrijdagavond een dik uur te luisteren naar een voordracht over een onderwerp dat soms heel ver van onze specialiteit afstaat. Er is ruimte voor discussie en ook de spreker keert dikwijls naar huis terug met het gevoel een geslaagde avond meegemaakt te hebben. 

Hoger opgeleid of lager opgeleid: het speelt geen rol. De vraag na de turbulente gebeurtenissen van de voorbije maanden is voor iedereen dezelfde: waar gaat dit eindigen? De ene slaagt er al beter in dan de andere om het hoofd koel te houden. Hier kan het verenigingsleven een rol spelen. Het is een aangename en evenwichtige manier om kennis op te doen. En die komt niet zomaar naar je toe, maar ze wil wel door jou verworven worden.  Door te luisteren en te praten leer je altijd bij. Je oordeelt minder, maar je oordeelt beter. En dat hebben vele VVA’ers begrepen. Het viel in het vorige academiejaar op dat de voordrachten van Farhad Tajdar en Randall Lesaffer een hoge opkomst kenden.
Maar natuurlijk moeten we in onze hersenen ruimte vrij laten voor onverwachte bezoekers. Geleerdheid is niets zonder levenskunst. Vandaar onze whisky-avond en de talloze gezellige gesprekken na de voordrachten, tijdens onze uitstappen of wandelingen.
 
In het VVA is de wetenschap verspreid over vele hoofden en daaraan zal onze vereniging niets veranderen. Maar zij kan wel ertoe bijdragen om de kennis om te zetten in verstand en al wie daar interesse voor heeft, is hartelijk welkom.

Bruno Comer

Voorzitter

ACTIVITEITEN 2017-2018


Programma:

 
16-3-2018 Dr. Tom Swaenepoel - Achter de schermen van het Vaticaan
13-4-2018 Christian Laporte - Waar gaat België naartoe?
21-4-2018 Algemene Ledendag van het VVA in Gent
10>13-5-2018 Hemelvaartweekend - Meerdaagse reis van de afdeling
26-8-2018 Vriendenuitstap

Extra activiteiten

20-2-2018 Piet Gellynck - Eigentijdse architectuur: liefde of haat
27-3-2018 Nico Blontrock en Hewig Dacquin - Waar komt het Brugs vandaan?
24-4-2018 Bruno Comer - Het kanaal en de keizer
15-5-2018 Bedrijfsbezoek Barco in Kortrijk

VVA Nieuwsbrief
- ’t Ezelsvel 84 - maart 2018

***

Afdeling Campinia -

Campinia Academica

Kempische Afdeling van de Vereniging Vlaamse Academici

 

Activiteiten 2018

Campinia academica
Vereniging Vlaamse academici

 

Uitnodiging                                          Herentals, 1 mei 2018

Geachte Academicus/academica,

Op woensdag 23 mei 2018 organiseert Campinia Academica in Hotel De Zalm, Grote Markt, Herentals,
een lezing over een thema dat men dezer dagen zowat in alle kranten en tijdschriften ontmoet:
de gebeurtenissen in de studentenwereld in 1968.

Ook de gebeurtenissen met betrekking tot Leuven Vlaams vallen gedeeltelijk in die periode. Heel vaak worden
mei ’68 en Leuven Vlaams over één kam geschoren. Dat is totaal fout en dat kan zelfs als een vorm van geschiedvervalsing worden gezien.

Oud Campinia-voorzitter Jaak Peeters, die getuige was van de feiten, brengt een alternatieve interpretatie van de gebeurtenissen in de jaren 1966 -1968.

De lezing vangt aan om 19.30 uur stipt en wordt, na een korte vragenronde, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd, voor de prijs van ongeveer 30 euro.

Graag doorgeven of u die avond wil blijven eten:
janm.goris@telenet.be
jan.jacobs@carpedata.be
jaak.j.peeters@gmail.com

Of op telefoonnummer: 014/21 33 33 bij Jan Goris

Namens Campinia Academica,

Jan Goris, Jan Jacobs, Filip Jacobs, Jaak Peeters

Jaarbijdrage:

Omdat wij als gevolg van bestuurlijke beperkingen onze activiteiten vorig jaar hebben verminderd, hebben wij het vorige academiejaar geen lidgeld gevraagd. Niettemin zouden we willen vragen om dit jaar toch een bijdrage te willen storten, want zelfs een beperkte werking kost nog altijd geld. Ook een vrijwillige bijdrage zonder lidmaatschap is mogelijk. Voor wie lid wordt, is door de organisatie een speldje voorzien.

Als lidmaatschapsbedrag stellen we voor: 25 euro.
Rekeningnummer BE90 0682 1499 1332.

Campinia Academica is een apolitieke vereniging en staat open voor academici van alle levensbeschouwingen.

De door de vereniging georganiseerde activiteiten staan open voor elke belangstellende.


Bestuur

Voorzitter = Hans Verboven hans.verboven@uantwerpen.be  

Jaak Peeters is ondervoorzitter. Hij neemt ook het secretariaat van de afdeling waar: jaak.j.peeters@gmail.com

top

Afdeling Limburg -

ACTIVITEITEN Academiejaar 2017 - 2018

 ________

Vereniging Vlaamse Academici Afdeling Limburg
                                                                                 
B 3500  - Hasselt 

GSM van Voorzitter Jeanine Broens: 0478-099 434 - Tel. 011 22 58 34

                                       
E-mail: jeanine.broens@telenet.be     
Website: http://www.vvalimburg.be/     
Rekeningnummer  BE42  9731 1890 4654

De foto's met de contactgegevens van de bestuursleden staan op de website van het VVA-Limburg.
Via deze koppeling kunt u de bestuurspagina oproepen.

Wat onthouden we zeker voor de werking van het VVA-Limburg?
-  Voor betalende activiteiten wordt er niet gebeld.
   Je betaling geldt dan als inschrijving en dient voor de opgegeven einddatum te gebeuren.
-  Voor de gratis lezingen kan er via mail of sms aangemeld worden op het secretariaat,
    hetzij bij Marc hetzij bij Gaby  
 -  nieuw banknummer: BE42  9731 1890 4654

Blijf je lid, ben je nieuw of wens je opnieuw lid te worden van VVA, stort dan je


Contributie
: 40 steunend lid met partner,  € 35 lid met partner of € 25 voor een alleenstaande (Academiejaar 2017-2018)

Graag zouden we willen dat het lidgeld maar ook elke activiteit afzonderlijk worden betaald, met steeds een duidelijke vermelding waarvoor. Het is anders een heel puzzelwerk voor de penningmeester.

Activiteiten

Beste VVA- vrienden,          

Na een voor iedereen hopelijk weldoende vakantie zijn we hier terug met een mooi programma voor de komende maanden. Er is voor elk wat wils: lezingen, een concert en bedrijfsbezoek tot alweer een mooie driedaagse uitstap.
Hopelijk mogen we jullie ook dit academiejaar  weer heel dikwijls ontmoeten.

Graag willen we je wel al meegeven dat het lidgeld voor het academiejaar 2017-2018 ongewijzigd blijft. Hier zie je welk bedrag voor jou van toepassing is.

Kunnen jullie dit voor eind september storten op bovenvermelde rekening “lidgeld 2017-2018”


€ 35 :   gewoon lid met partner
€ 25 :   alleenstaande
€ 40 :   steunend lid

En o ja….. er waren ook nog de verkiezingen.
Voor wie er niet bij waren hierna de gekozen bestuursleden:

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Opvolger

Afgevaardigde VVA-Limburg in het hoofdbestuur:

Jeanine Broens
Michel Vanbuul
Marc Maes, Marie-Thérèse Niesten en Gaby Vandersmissen
Marc Maes
Jos Eyben, Ghislaine Leonard en Jef Van den Noortgate

Olga Reinquin

Dirk Smeyers

Beste VVA-vrienden,

De Voorzitster en het bestuur bieden jullie hun beste wensen aan
voor een aangenaam, maar vooral gelukkig en gezond 2018.

En…… zo zegt de Japanse haikudichter Basho het:

Alleen vertrouwen;
ook de bloesems dwarrelen neer op deze wijze.


VVA-PROGRAMMA VVA-Limburg:
Academiejaar 2017-2018 – tweede semester


Zondag 7 januari 2018 om 15 u.     
Nieuwjaarsconcert door het
Antwerp Symphony Orchestra
dirigent Philippe Herreweghe cultuurcentrum Hasselt

Zaterdag 13 januari 2018 om 8.30 u.
Tentoonstelling Europalia:” Indonesië “
- Ancestors & Rituals
- Powers and other Things
Bozar te Brussel

Zondag 4 februari 2018 om 12 u.
Pre- Valentijn:  diner- dansant
’t Driessent -Diepenbeek

Maandag 19 februari 2018 om 19 u.
Lezing aan de hand van twee
natuurdocumentaires.:  
- Alaska in vogelvlucht
- Afrikaanse natuur in actie en kleur
Ontmoetingscentrum Rapertingen-Hasselt

Donderdag 1 maart  2018 om 20 u.
Optreden “I Muvrini”
Corsicaans ensemble
Cultuurcentrum  Hasselt

Donderdag 15 maart 2018 om 9.45 u.
Bedrijfsbezoeken:
- onder de brug van Vroenhoven:
  museum WO II en scheepvaart
- steenbakkerij Vandersanden (Spouwen)

Donderdag 22 maart 2018 om 20 u.
Lezing door Peter Hoet, Raadsheer bij het Hof van Cassatie
Waarom straffen we ?
Ontmoetingscentrum Rapertingen
 
Maandag 9 april 2018 om 20 u.
lezing over het Baskenland
door Luc Corluy, schrijver van het boek:
De Spaanse conquista en reconquista
Ontmoetingscentrum Rapertingen

Vrijd. 20, zaterd. 21, zond. 22 april 2018   
Driedaagse excursie naar Gent
n.a.v. Algemene Ledendag

Donderdag 17 mei 2018 om 8 u.
Boottocht van Hasselt naar Kanne:
bezoek grotten of wandeling in het dorpje
Maaltijden aan boord.

Maandag 21 mei 2018 om 12 u.
Ascott aan de Jeker (Hoedendag)
Jekerhippodroom, Rutterweg 85 te Tongeren

Zaterdag 26 mei 2018 om 13.30 u.
Fietstocht en wandeling:
Maaseik en omgeving

Van 9 tot en met 16 juni 2018
Jaarlijkse reis:  Baskenland

Van 5 tot 15 september 2018:
 reis naar OezbekistanBeste VVA-vrienden,

We kunnen tevreden terugblikken op het voorbije academiejaar en zijn blij dat we jullie weer een boeiend programma voor het najaar kunnen voorleggen.
Jullie kunnen alvast de data van de activiteiten in jullie agenda noteren. De uitgebreide informatie ontvangen jullie dan later via de nieuwsbrief.

5 tot 15 september : reis naar Oezbekistan
dinsdag 18 september : lezing i.v.m. het energiesysteem van de toekomst door Johan Driesen

maandag 1 oktober : bedrijfsbezoek Thorpark Genk-Waterschei
23-24-25 oktober : uitstap naar Spa-Stavelot-Francorchamps

vrijdagnamiddag  9 november : tentoonstelling 1000 jaar graafschap Loon in Alden Biesen
donderdag 22 november : reisavond met kaas en wijn

donderdag 6 december : lezing over transgenderschap en wetenschappelijk onderzoek door Petra de Sutter
zondag 16 december : kerstconcert en kerstdiner

We wensen jullie allen nog een zonnige zomer toe en de reizigers naar het Baskenland en naar Oezbekistan een voorspoedige reis !
Namens het bestuur van VVA-Limburg

Jeanine Broens

Voorzitter

 

Van 9 tot en met 16 juni 2018

Reis naar Frans en Spaans Baskenland  
Programma bekend

***

Van 5 tot en met 15 september 2018

Reis naar Oezbekistan  

Programma bekend

***

 


IN HERINNERING

Van 03 juni tot en met 10 juni 2017


Reis naar Corsica

Prachtige natuur

Fotograaf Aimé Smeets op de
Col de Bavella - Alta Rocca
Gevarieerd typisch Corsicaans landschap
Bebouwde berg aan zee Een ander landschap: Col de Palmarella
Haven van Porto in de Golf van Porto Vanaf de boot langs 'Les Callanques de Piana'
Visarend op de rotsen

Foto's van dr. Aimé Smeets

Van de overblijfselen uit het bronzen tijdperk tot de Romeinse ruïnes, van barokke kerken tot Genuese torens, van Napoleon tot Pascal Paoli, ontdekken we een boeiend en bewogen verleden in een kader van schitterende landschappen.

We bezoeken
Bonifacia, Porto-Vecchio, Cape Corse, Ajaccio

Met vijftig (50) deelnemers waren we een week op het eiland Corsica.
Het was een buitengewoon mooie VVA-reis van de Afdeling Limburg.

Zo eindigt Marc Maes, secretaris VVA-Limburg zijn persoonlijk verslag van de reis:

'Wij hebben een prachtige reis gehad met zijn allen.
Wij hebben genoten van de prachtige natuur, de gids en de vele mooie momenten samen in de bus, bij het bezichtigen, de zon én de regen, het bootje varen, de treintjes, samen zwemmen en eten en drinken en de unieke familiale sfeer en de omgang met mekaar.
Tot binnenkort, en zoals Carlos zei, afspraak voor een volgende reis.'

Lees het hele verslag

Hieronder geven we aansluitend bij de reiservaringen informatie over de taal op Corsica.

Het Corsicaans

De reis van het VVA-Limburg van 3 tot 10 juni 2017 bracht ons op het eiland Corsica en confronteerde ons met de bewoners. Die spraken zoals we konden constateren het Frans, omdat Corsica Frans grondgebied is, maar ook hun oorspronkelijke eigen taal het Corsicaans.

Onze twee gidsen op Corsica, eerst de eendagsgids François en dan de Parisienne Martine spraken ons over het taalgebruik op het eiland. Het Frans is er de eerste taal en zowat iedereen kan Frans spreken. Het Corsicaans wordt gesproken onder de Corsicanen als ze bij elkaar zijn. François spreekt steeds Corsicaans met zijn vrienden. Martine verstaat het, maar kan het niet echt praten. Wel sprak ze de namen van de lokaliteiten  die we aandeden ook heel correct in het Corsicaans uit.

Persoonlijk heb ik maar even Corsicaans horen spreken door een man die aan het telefoneren was. Het leek mij erg op het Italiaans. Ook de plaatsnamen met daarboven al dan niet doorgestreept de Franse versie daarvan waren in het Corsicaans en toonden opvallend de veelvuldig voorkomende u [u].


Op school wordt nu ook les gegeven in het Corsicaans naast het Frans. Samen met onze Nederlandstalige begeleider visten we uit dat de onderwijstaal aan de universiteit van Corsica Pascal Paoli in Corte exclusief het Frans is.

Wellicht is het toch interessant om over dat Corsicaans wat meer te weten te komen.
‘Het Corsicaans (u Corsu) is een Romaanse taal die voornamelijk gesproken wordt op het eiland Corsica. Het is een variant van het Toscaans (een Italiaans dialect).

Corsicaans, met name het Zuid-Corsicaans, is tevens nauw verwant met het Gallurese dat in het noorden van Sardinië (Gallura) gesproken wordt. In vroeger tijden, toen de zeestraat tussen Sardinië en Corsica minder breed was dan nu, vond er tussen Zuid-Corsicanen en bewoners van Noord-Sardinië een geregelde uitwisseling plaats (zo vluchtten Corsicaanse herders geregeld voor armoede, invasies of kwaadwillende heren). Hoewel de schrijfwijze verschilt ten opzichte van de spelling van het Corsicaans is het Gallurese te beschouwen als een variant van het Zuid-Corsicaans: er is een grote overeenkomst met het dialect van Sartè. Tegenwoordig gaan de twee taalgebieden vaak samen bij literaire evenementen, zoals schrijfwedstrijden en festivals.’
‘Tussen het Italiaans en het Corsicaans bestaan enkele grote verschillen. De Italiaanse uitgang -o bij substantieven is in het Corsicaans -u (net als in vrijwel alle Zuid-Italiaanse dialecten, zoals het Siciliaans en Napolitaans). De verandering van core in cuore (hart) (diftongering) heeft zich in het Corsicaans niet voorgedaan. Het Corsicaans kent voorts een nasalisatie die in het Standaarditaliaans niet voorkomt: anch'ellu [ãk'ɛllu].

Het Corsicaans onderscheidt zich vooral van het Italiaans door het gebruik van een tweetal specifiek in het Corsicaans voorkomende klanken, de zogenaamde intricciati: GHJ en CHJ (resp. [dj] en [tj]). Verteld wordt dat tijdens de Italiaanse bezetting van Corsica gebruik werd gemaakt van een sjibbolet: het was meteen duidelijk of je met een Corsicaan of met een Italiaan van doen had door hem het woord "ghjunghje" (of een ander woord met die klank) uit te laten spreken. Een (ongeoefende) Italiaan valt hierbij onherroepelijk door de mand.
Ook op het lexicaal gebied valt het op dat veel ogenschijnlijk Italiaanse woorden in het Corsicaans een volstrekt andere betekenis hebben, wat het er voor de leek niet eenvoudiger op maakt. Veelvuldig wordt er in L'Usu Corsu, het drietalig woordenboek van Pasquale Marchetti, op gewezen: bijvoorbeeld: "zitella (...) [non proprio zitella, cioè "ragazza nubile" o in senso spreg. "donna attempata non ancora sposata", ma semplicemente] ragazza, fanciulla (...).

Zoals hierboven vermeld, worden nieuwe woorden doorgaans overgenomen uit het Frans, niet uit het Italiaans, waardoor gezegd wordt dat niet langer van een Italiaans dialect gesproken kan worden. Taalpuristen daarentegen zijn zeer gespitst op het vermijden van gallicismen, wat ertoe leidt dat voor een neologisme vaak een Franse en een Italiaanse variant naast elkaar bestaan: de onverschillige belt met een purtevule, de taalmilitant met een telefuninu (mobiele telefoon). De discussie dialect of taal kan nog steeds gevoerd worden, maar bij het gebruik van het woord taal in een ruime zin kan er geen discussie over bestaan dat het Corsicaans een taal is, de meeste Corsicaanstaligen zijn die mening dan ook zeker toegedaan.’

Er bestaan opvallende verschillen tussen het Zuid- en Noord-Corsicaans op het gebied van de klanken, de uitspraak ruim gezien en in het woordgebruik. De bergketen die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt is bepalend voor de beide verschillende taalvariëteiten: het noordoostelijke type is duidelijk van Toscaanse aard (cismontano), het archaïsch aandoende zuidwestelijk type herinnert aan het Sardinisch (transmontano).
‘Door de Franse taalpolitiek en door de toevloed van Franstaligen (met name door de toevloed van gerepatrieerde Fransen uit Algerije) staat het Corsicaans onder grote druk: het wordt steeds minder gesproken, en wie het nog wel spreekt gebruikt steeds meer Franse woorden in het Corsicaans. Omgekeerd neigen taalpuristen ertoe om juist te kiezen voor Italiaanse nieuwvormingen, om alles wat Frans is te mijden: zo kun je naast de francorsu-vorm "u purtevule" ook "u telefuninu" tegenkomen voor de mobiele telefoon.
Aan het einde van de twintigste eeuw is het Corsicaans aan een opleving begonnen. Het mag weer worden onderwezen op scholen (drie uur per week op de basisschool) en wordt veelvuldig gebruikt door plaatselijke zangers en zanggroepen, zoals I Muvrini (=de moeflonnetjes) en A Filetta, die ook buiten Frankrijk faam hebben verworven. Een veelgehoorde klacht onder docenten en voorvechters van het Corsicaans is echter dat er weliswaar veel in de taal wordt gezongen, maar dat degenen die zingen, de taal vaak helemaal niet spreken. Met de oprichting van een taalkundig "onderdompelingscentrum" in Savaghju, waar iedereen, van de kok tot de schoonmaker, Corsicaans spreekt, krijgen steeds vaker hele schoolklassen de gelegenheid een week lang in de taal te "baden".

De meeste toponiemen op Corsica hebben van oudsher een Toscaanse spelling (zoals Bastia, Calvi, Bonifacio), sommige plaatsnamen zijn inmiddels verfranst (Saint-Florent, Ile-Rousse). De meeste toponiemen hebben echter een Corsicaanse variant: Ajaccio – Aiacciu, Bastia – Bastia,  Bonifacio – Bunifaziu, Cap Corse – Capicorsu,  Cargèse – Carghjese, Corte – Corti, Ile-Rousse - Isula Rossa, Nebbio – Nebbiu, Patrimonio – Patrimoniu, Porto – Portu, Porto-Vecchio - Porti-Vechju, Saint-Florent - San Fiurenzu, Sartene – Sartè’

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaans

Ghislain Duchâteau

14 juni 2017


VVA - Mededelingen Afdeling Oostende -Veurne - Diksmuide

LIDMAATSCHAP

_________________


€ 40 :  lidmaatschap.
€ 25 :  lidmaatschap minder dan 3 jaar afgestudeerd  
te storten op rek. BE79 0682 1644 6433 van
V.V.A. Oostende met vermelding van uw promotiejaar.
Een stipte betaling bespaart onze administratie veel nutteloos werk.

BESTUUR

_________________

*Patrick DEGRYSE, lic.H.&F.W.  059-80 11 82
*Lena DE VLAMYNCK–DERUWE, lic. gesch. 059-31 17 22
*Peter DEWOLF, ir.  059-80 07 34
*Luc D'HOORE, dr.med.     050-67 64 45
*Els GLORIEUX-TAELMAN, lic. Germ. filologie 059-80 30 53
*Kristof VERMEIRE, lic.pol.wet.   059-33 32 32

Correspondentieadres : Dr. L. D'hoore                                              
E. Beernaertstraat 54 bus 0 - 8400 Oostende


Voor het Academiejaar 2017-2018 werden geen activiteiten meegedeeld.


Voor elke activiteit ontvangt u telkens een meer gedetailleerde uitnodiging.
Nodig uw vrienden academici eens uit op één van onze activiteiten. U kunt ook altijd deelnemen aan de activiteiten van de andere V.V.A..-afdelingen
http://www.vvacademici.org/afdelingen.html

Lidmaatschap staat open voor alle houders van een universitair of masterdiploma die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.
Voor meer informatie zie de website:
http://www.vvacademici.org


                                           

top

VVA - Mededelingen Afdeling Oost-Vlaanderen


Programma 2017-2018


Berlare, 14 mei 2018

Beste VVA-lid,

Na de sneukeltoer vorig jaar in Gent organiseren we een ‘Vlaaientoer’ in Aalst op zaterdag 16 juni 2018.

Afspraak om 13.30 u aan het Toeristisch infokantoor, Hopmarkt 51- 9300 Aalst (zie plan en https://www.aalst.be/plaats/infokantoor-toerisme, parking Keizershallen
https://www.aalst.be/plaats/parking-keizershallen.
Via de doorgang bereik je rechtstreeks het Keizersplein).

Marc Cherretté en Frank De Bruyckere vergezellen ons op een interessante en leuke wandeling door de ‘Ajuinenstad’.

Omstreeks 15.30 u proeven we in Hotel Royal Astrid, Keizersplein, 27 ‘Aalsterse Vlaai’, een erkend streekproduct verbonden met het heden en verleden van de stad.
Daarna vervolgen we onze wandeling, met als uitsmijter een Dirk Martensjenever of frisdrank in Café Den Babbelaer, aangeboden door het bestuur.

Vermits het de laatste activiteit van het academiejaar 2017-2018 is, nodigen wij jou uit voor een etentje
(uitgebreid aperitief, hoofdgerecht, dessert en koffie, wijn en water inbegrepen) in Hotel Royal Astrid.

Deze activiteit word je aangeboden voor € 50.
Inschrijven kan ten laatste tegen 2 juni 2018 door overschrijving op rekening BE64 4460 0461 8152 van VVA Oost-Vlaanderen en bevestiging via e-mail aan marie–rose.van.den.hende@telenet.be.

Wij hopen op een ruime belangstelling voor deze interessante uitstap.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur


Zie voor verdere informatie de website van het VVA-Oost-Vlaanderen:
http://www.vva-ovl.be/


 
Thuispagina | Omhoog