Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
Taalinformatie
 

Waar vind ik informatie over Taal en Taalgebruik Nederlands ?

Via koppelingen bereik je met een heel kleine inspanning
alle mogelijke informatie rond taal en taalgebruik
zoals die binnen het Nederlandse taalgebied op het internet beschikbaar is.
Je hoeft de links of de koppelingen maar aan te klikken en je bent er.Index

Informatief
____________

Staat van het Nederlands 2017 - Actuele situatie

'De Schrijfassistent': je nieuwe persoonlijke schrijfbegeleider
Spellingsite.nu
Taalcanon - alles wat je altijd al had willen weten over taal
Welke is de moeilijkste taal om te leren? - Blogspot 'Languages in the World' Asya Pereltsvaig
◊ Woordgebruik - De Nederlandse Taalunie reageert
◊ 30 jaar Nederlandse Taalunie (viering 19-20 nov. 2010 in Brugge)

Taalunieversum
◊ Taaladvies.net
Meldpunt taal
Ewoud Sanders op het internet
Transfer Magazine
◊ Klare taal: over boeken en taal weblog
◊ Koppelingen

Hoe maakbaar is het Nederlands?
◊ Genootschap Onze Taal
◊ De
taaltelefoon
◊ Taaldatabanken – VRTtaal.net
◊ Woordenlijst Nederlandse Taal
◊ Algemene Nederlandse Spraakkunst
◊ Nog meer
websites met taaladviezen
◊ Het Algemeen Nederlands Verbond
◊ De
Community Nederlands voor het onderwijs
◊ Kennislink Taalwetenschappen
◊ Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
◊ Nuttige internetadressen
LINKSVOORNEDERLANDS.BE (website Kris Van Rhode)
Van Dale
Het virtueel Taalmuseum
◊ Over het wereldtalensysteem, het Engels en de integriteit van het Nederlands - een visie vanuit de sociologische hoek van prof. em. Abraham de Swaan
Een heel aardig stuk over Nederlands als taal van wetenschap
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
Taalbank - Weblog over taalverandering
Taalmeldpunt
Taalpeil
Taalrespect
◊ Taalschrift

Kent u de taalprof?
◊ Variatie in het Nederlands
◊ De Stichting Nederlands 

Informatief

Staat van het Nederlands 2017 - Actuele situatie

StaatNed 2017


Wat concludeert de Taalunie?

Uit de nulmeting en het eerste onderzoeksrapport concludeert de Taalunie vooral dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal. Maar het kan altijd beter. Zo verdient de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap extra aandacht.

Bij ‘informatievoorziening online’ (meer in Nederland dan in Vlaanderen) en in ‘muziek’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) neemt het Engels een zichtbare plaats naast het Nederlands in. Binnen ‘masteropleidingen’ aan universiteiten (met name in Nederland) en in ‘wetenschappelijke publicaties’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) lijkt het Engels niet zozeer naast als wel in de plaats van het Nederlands te komen. Met name het tweede vraagt toch wel om enige maatschappelijke reflectie.

Meer informatie

Taalunie:Bericht

Taalunienieuws

Omhoog

___________________

 

'De Schrijfassistent': je nieuwe persoonlijke schrijfbegeleider

Foto: rr

De Standaard trakteerde u een tijdje geleden op een stijlboek vol schrijftips. Na de theorie volgt vandaag de praktijk met de Schrijfassistent, een digitale schrijfhulp die de krant samen met de VRT voor hun journalisten liet ontwikkelen door de KU Leuven en die u enkele maanden lang gratis kunt gebruiken.

Laat u ook al eens een dt- of spelfout staan? Krijgt u ook soms de opmerking dat u nogal formeel of omslachtig schrijft? Vraagt u zich ook weleens af of het nu we wilden of we wouden is, of zodra of van zodra? En had u – nu we toch bezig zijn – eigenlijk ook graag een soort hondstrouwe taalbode gehad die dag en nacht voor u klaarstaat om uw mails en andere teksten na te lezen voor u ze de wereld instuurt? Dan is ‘de Schrijfassistent’ de nieuwe vriend die u zoekt.

1. Wat is de Schrijfassistent?

De Schrijfassistent is een digitale schrijfhulp, die ontwikkeld is door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven. De Standaard en de VRT hebben de assistent laten bouwen om hun journalisten te ondersteunen tijdens het schrijfproces. Maar de webtool is nuttig voor iederéén die wel eens een pen vasthoudt: scholieren en studenten, leraren, communicatie- en secretariaatsmedewerkers, ambtenaren, redacteuren, juristen, sollicitanten of wie ook.

Hoe de Schrijfassistent werkt? Je kleeft je tekst in de webpagina en haalt hem door een reeksje checks: spelling, dt en co., taalalarm, Belgisch, herhaling, passief, toon, naamwoordstijl, taaltips en uitspraak. Die zijn onder meer gebaseerd op websites als Taaladvies.net en VRTtaal.net.

2. Waar werd de Schrijfassistent geboren?

‘We willen betere schrijvers maken, in plaats van telkens weer maar één betere tekst’
LIEVE DE WACHTER Hoofd Schrijfcentrum KU Leuven.

De Schrijfassistent is een broertje van de Schrijfhulp voor studenten, die twee jaar geleden het licht zag op het ILT. ‘Docenten waren het beu altijd maar dezelfde fouten te moeten verbeteren en dezelfde opmerkingen te moeten formuleren bij teksten van studenten’, vertelt Serge Verlinde, directeur van het ILT en een van de breinen achter de Schrijfassistent. ‘We gingen dus op zoek naar een manier om statische informatie – zoals lijsten met spel- en taaladviezen, en structurele problemen als te lange zinnen en paragrafen – op een gebruiksvriendelijke manier naar de gebruiker te brengen. Dat werd de Schrijfhulp Academisch Nederlands, die studenten binnen de KU Leuven gratis kunnen gebruiken.’

Het nest van de familie Schrijfhulp bevindt zich overigens in volle uitbreidingsfase: er is ook al een telg Academisch Engels. En Schrijfhulpen Nederlands voor anderstaligen, Academisch Frans en Afrikaans zijn in de maak.

3. Waarom is de Schrijfassistent zo bijzonder?

Een deeltje van de mensheid heeft een zesde zintuig voor taal. Of bergen ervaring. Of gewoon een dijk van een geheugen. Zulke mensen maken automatisch minder taal- of stijlfouten als ze teksten schrijven. Welnu: de Schrijfassistent is een externe talige alarmbel, of beter, een reuzenklokkenspel van wel duizenden talige alarmbelletjes. U hoeft dus niet langer zelf nattigheid te voelen en mogelijke problemen – genre is het nu ‘vlakbij de Mont Ventoux’ of ‘vlak bij de Mont Ventoux?’ – na te speuren in naslagwerken of op websites als Taaladvies.net of VRTtaal.net. De Schrijfassistent brengt ze zelf naar u toe en biedt u taaladvies of alternatieve formuleringen. Op die manier wordt niet alleen uw tekst beter, maar leert u ook voortdurend wat bij.

‘En net dat willen we bereiken met onze Schrijfhulp voor studenten, en nu ook met de Schrijfassistent’, vertelt ­Lieve De Wachter, hoofd van het Schrijfcentrum van de KU Leuven. ‘We willen betere schrijvers maken, in plaats van telkens weer maar één betere tekst. De schrijver houdt het heft zelf in handen, en wordt gestimuleerd om na te denken over de opbouw, stijl en formulering van zijn tekst. Wat vooral ook de bedoeling is van de Schrijfhulpen en de Schrijfassistent: ze zetten onze taalrijkdom in de verf.’

4. Wierp de webtool al vruchten af?

‘Onze studenten vinden in elk geval dat ze er door de Schrijfhulp betere schrijvers op geworden zijn’, zegt De Wachter. ‘En voor zover wij kunnen nagaan, worden hun teksten er structureel gezien ook echt beter op: ze maken hun zinnen en alinea’s minder lang, gebruiken minder passiefconstructies en formele of vage woorden.’
Test de Schrijfassistent zelf uit op schrijfassistent.standaard.be

Astrid Houthuys

Astrid Houthuys is eindredactrice bij De Standaard.

 

Omhoog

___________________

Spellingsite.nu

100.000 WOORDEN. De spelling van een woord opzoeken, de spellingregels doorploegen en het laatste spellingnieuws volgen: het kan op Spellingsite.nu, een onafhankelijke spellingsite die de juiste spelling van zo'n honderdduizend woorden bevat. De site is gemaakt door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal in samenwerking met Prisma.
De site bevat de woorden uit de nieuwe Spellingwijzer ook van Onze Taal. De lijst kan steeds worden aangevuld op suggesties van gebruikers. De spellingregels die bij een woord horen kun je met één klik oproepen op het scherm.

http://spellingsite.nu/

Omhoog

___________________

Taalcanon - alles wat je altijd al had willen weten over taal


Het doel van de taalcanon is inzichten uit de taalwetenschap over taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek aan de hand van vijftig vragen. Op de website zijn lemma’s te vinden uit allerlei deelgebieden van de taalwetenschap, geschreven door experts. De website biedt een platform voor discussie tussen taalwetenschappers en het lezerspubliek. Daarnaast streeft zij naar een vruchtbare kruisbestuiving tussen verschillende disciplines van de taalwetenschap.

 

http://www.taalcanon.nl/

De eerste knappe prestatie van de Taalcanon is dat hij daadwerkelijk antwoord geeft op vragen waar mensen mee rondlopen:


Nog veel leuker dan de gebruikelijke kwesties zijn de vragen die je nog níet had, maar waar je bij het lezen denkt “hè ja, hoe zit dat eigenlijk?”:


De site is vanaf 12 november 2012 op het internet bereikbaar.
De taalcanon is ook in boekvorm verschenen.

J.M. Meulenhoff, november 2012.

Voor artikels over de Taalcanon in de media: klik hier

Omhoog

___________________

Welke is de moeilijkste taal om te leren?

Dit is een van de meest voorkomende vragen die ik als linguïste ontvang: welke is de moeilijkste taal om te leren? Het korte antwoord: hoe meer de doeltaal verschilt van de taal of talen die je al spreekt, des te zwaarder is het om die taal te leren. Tussen de meer populaire talen zou het zijn dat Oosterse talen als Chinees (Mandarijns, Kantonees, enz.) Japans en Arabisch moeilijker zijn dan Europese talen (Frans, Spaans, Duits, enz.). Maar als je natuurlijk probeert een Australische inboorlingentaal te leren als Dyirbal of een taal uit de Amazone als Piraha, zal dat zeker nog moeilijker zijn. Verder haalt Asya Pereltsvaig de drie belangrijkste moeilijkheden aan die steeds vermeld worden in verband met de “moeilijke talen”:

 • Dialectverschillen die leerders ervaren als ze buiten de klas in gesprek komen met de taalgebruikers
 • Een ongewoon schriftsysteem, dat moeilijkheden oplevert als je de geschreven vorm van een taal wilt leren
 • De ervaren frequentie van uitzonderingen op de grammaticale regels, die toch wel gecompliceerder zijn dan je in de lessen leert. Maar als je de weinig frequente maar onregelmatige vormen (bv. de hoofdvormen van de Engelse sterke werkwoorden) leert, is dat geen onoverkomelijk probleem.

Asya Pereltsvaig

Lees meer op de blogspot van Asya Pereltsvaig: Languages of the World - 1 juni 2011


Omhoog

___________________

Woordgebruik - De Nederlandse Taalunie reageert

De Vlaming Fons Wuyts voert promotie voor woorden zoals plezant, bengel en goesting.
Lees http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=RO2DTBNN 

Hij stichtte op internet de 'Terug Plezant-Club', die vandaag bijna 1700 leden telt. Hij wil er 20.000 vinden en de Nederlandse Taalunie onder druk zetten om oude Vlaamse woorden te 'erkennen'. Heeft dat zin?


De Nederlandse Taalunie heeft niets tegen het woord plezant. Als je het gebruikt, geef je aan je taal een Vlaams of Brabants tintje. Dat is ieders goed recht. De Belgische, de Nederlandse en de Surinaamse variant van het Nederlands zijn evenwaardig voor de Taalunie. Een woord is dus niet minder Nederlands als het alleen maar in een van deze drie landen voorkomt. Het is wel minder bruikbaar als je er de grens mee oversteekt. Het is wel nuttig als mensen dat op school leren.
De Nederlandse Taalunie houdt zich overigens niet bezig met het taalgebruik van Nederlandstaligen. De Taalunie is geen taalpolitie en ze verbiedt of erkent geen woorden. Wat ze wél doet is mensen helpen die de standaardtaal willen hanteren en vragen hebben over het gebruik daarvan. Wat daarmee bedoeld wordt, kan iedereen nagaan op de website taaladvies.net. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat plezant in België frequent gebruikt wordt in de spreektaal en ook soms in Nederland voorkomt. Maar omdat het voor veel mensen niet aanvaardbaar is in een geschreven tekst, beschouwen de taaladviseurs het niet als standaardtaal. Wie Standaardnederlands wil gebruiken, krijgt van taaladvies.net een reeks synoniemen: plezierig, vrolijk, opgewekt, lustig, grappig, lollig, prettig, leuk, vermakelijk, vrolijk, aardig, behaaglijk, aangenaam en genoeglijk.

http://taalunieversum.org/nieuws/3523/erkent_de_taalunie_het_woord_plezant_

_________________________________


Seniorennet propageert met Fons Wuyts voluit het dialect: http://blog.seniorennet.be/1001_dialect/

Omhoog

◊ 30 jaar Nederlandse Taalunie (viering 19-20 nov. 2010 in Brugge)


Brugge 2010: top van het Nederlands

De Nederlandse Taalunie hield op 20 november 2010 een topberaad met vertegenwoordigers van alle landen waar het Nederlands belangrijk is. De stad Brugge trad op als gastheer voor dit beraad, dat als motto had: ‘Nederlands, wereldtaal’. De Taalunie organiseerde de top ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan.

Alle informatie rond dat topgebeuren vindt u op de kernpagina van Taalunieversum, de portaalsite van de Nederlandse Taalunie.

Thema’s op die pagina:

-
een YouTube-filmpje van 5’08” over Nederlands in de wereld en de werkterreinen van de Nederlandse Taalunie: spelling, de Nederlandse woorden, Nederlands digitale taal, het onderwijs in/van het Nederlands, vertalingen, literatuur, de toekomst van het Nederlands ligt bij de jongeren.

-
het topberaad op 20 november in Brugge met de beslissing om een Taalunie Jongerenraad op te richten, om internationale ontmoetingen aan te moedigen voor mensen die met Nederlands begaan zijn, om te werken aan de taalinfrastructuur zoals het zorgvuldig vastleggen - ook digitaal - van onze gemeenschappelijke standaardtaal.

-
het jongerenfeest DWVDNT, de Wereld van de Nederlandse Taal, met de voorstelling van de spiksplinternieuwe website DWVDNT, die de virtuele wereld van de Nederlandse taal voorstelt.

- Taalpeil 2010, de jaarlijkse taalkrant van de Taalunie, met antwoorden op vragen naar de houding van Nederlandssprekenden tegenover het Nederlands.

-
de publicatie van het nieuwe woordenboek Nederlandse woorden wereldwijd met ruim
17.560 Nederlandse woorden die in 138 talen zijn aangetroffen.

-
Informatie rond het Nederlands als wereldtaal en de wedstrijdpagina voor jongeren

- Koppelingen naar de persberichten die n.a.v. de viering van 30 jaar Taalunie zijn verschenen

Kortom: de pagina geeft toegang tot alle belangrijke informatie rond het Nederlands en de ondersteuning van het Nederlands door de jarige Nederlandse Taalunie.


De slotverklaring Nederlands, wereldtaal van de Top van het Nederlands


OmhoogTaalunieversum  - de webstek van de Nederlandse Taaluniehttp://taalunieversum.org/

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren.

Taalunieversum is een portaalsite met een haast oneindige hoeveelheid informatie over alle mogelijke aspecten rond taal en taalgebruik. Ze heeft als hoofdrubrieken : de startpagina, taal, onderwijs, cultuur&letteren, over de Taalunie. Elke hoofdrubriek omvat verscheidene subrubrieken en via goed zichtbare koppelingen kom je precies bij de informatie terecht waarvoor je belangstelling hebt.

Omhoog

◊Taaladvies.net

Over Taaladvies

In Taaladvies vindt u een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling. De kern van Taaladvies is een databank met taal- en spellingkwesties waar vaak vragen over gesteld worden. De selectie van die kwesties is gebaseerd op de ervaringen van taaladviseurs en taaladviesdiensten in Nederland en België. De taaladviesbank bestaat voor het grootste deel uit teksten met een vraag-antwoordstructuur, maar ze bevat ook een aantal algemene teksten.

Gebruik Taaladvies via deze koppeling: http://taaladvies.net/

Omhoog

Meldpunt Taal

Taalmeldpunt verzamelt taalopmerkingen

Meldpunt Taal is het online meldpunt voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft. De site is een initiatief van de Nederlandse taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders en wordt gesteund door meer dan zeven instellingen, waaronder de Nederlandse Taalunie en Van Dale. Op Meldpunt Taal kunnen mensen niet alleen een nieuw woord of een taalverschijnsel melden, ze kunnen ook deelnemen aan taalonderzoeken en kunnen er taaldatabanken raadplegen. De betrokkenen hopen dat het initiatief mensen zal stimuleren om aandachtiger met taal om te springen en nieuwe taalfenomenen in kaart te brengen.

www.taalmeldpunt.nl

Meldpunt Taal, een jaar later

door Mathilde Jansen

Op 15 juni 2011 was het precies een jaar geleden dat de website Meldpunt Taal werd gelanceerd. Marc van Oostendorp, één van de initiatiefnemers van het Meldpunt, vertelt over de resultaten die het ‘weerstation van de taalwetenschap’ inmiddels heeft opgeleverd.

Lees verder

Voor nog meer informatie klik ook op de koppelingen onderaan het artikel van Mathilde Jansen

Omhoog

Ewoud Sanders op het internet

Ewoud Sanders
is taalhistoricus en taaljournalist.


Hij is vaste medewerker van onder meer NRC Handelsblad en Onze Taal. In NRC Handelsblad heeft hij wekelijks een taalcolumn, WoordHoek geheten. De afgelopen jaren heeft hij diverse boeken geschreven, vooral over de geschiedenis van woorden en uitdrukkingen. Het zijn tot dusver meer dan 40 boeken. Een heel aantal van de boeken zijn niet meer te verkrijgen in de boekhandel. Hij stelt nu 29 van zijn publicaties gratis ter beschikking op het internet. Zo kunt u bijvoorbeeld Jemig de pemig! De invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands gratis als pdf downloaden.

Ook een heel aantal van zijn wekelijkse columns Woordhoek in NRC Handelsblad kunnen op het scherm worden opgeroepen. Daar zit vaak heel wetenswaardige informatie in over woord- en taalaangelegenheden en voor wie de tijd heeft is dat aangename en aantrekkelijke lectuur.

Ook geeft Ewoud Sanders geregeld lezingen over taal en massadigitalisering en workshops over digitaal documenteren en over slim zoeken op internet.

Hij is initiatiefnemer van het heel recente Meldpunt Taal (zie hierboven) en oprichter van het tijdschrift Trefwoord.

Omhoog

Transfer Magazine

Transfer, het vakblad over internationale samenwerking in het hoger onderwijs dat wordt uitgegeven door de Nuffic, is sinds mei 2007 gratis verkrijgbaar. In interviews, analyses en achtergrondverhalen biedt dit onafhankelijke Nederlandse journalistieke blad inzicht en overzicht. Maandelijks leest u het laatste nieuws over internationalisering in het hoger onderwijs.

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor de internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Transfer nieuwssite over internationalisering in het hoger onderwijs: http://www.transfermagazine.nl/

Omhoog

Klare taal: over boeken en taal - weblog

WebtipRedactie: Gerda den Hollander en Arie Bras

De makers van het wekelijkse radioprogramma 'Klare Taal' van Radio Nederland Wereldomroep houden
een weblog bij die vooral voor docenten Nederlands, maar ook voor andere belangstellenden voor deze thematiek heel de moeite waard is.

De weblog wordt heel regelmatig aangevuld met nieuwe items over taalontwikkelingen, taalgebruik en spelling.

Extra interessant voor docenten: hij bevat koppelingen naar alle belangrijke sites over taal en literatuur
zoals 'De papieren man', 'De taalprof', de dbnl en nog veel meer.

Over de weblog

Omhoog

◊ Koppelingen

 • DigiTaal
  Webversie van de rubriek DigiTaal uit het tijdschrift Nederlandse Taalkunde.
 • Onze Taal
  Onze Taal is het tijdschrift van het Genootschap Onze Taal. Op de website vind je algemene informatie over het genootschap en een overzicht van de inhoudsopgaven van het tijdschrift.
 • Taalpost
  Taalpost, een e-mailnieuwsbrief, is een gezamenlijk initiatief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale. Op de webplek kan je de vorige nummers inkijken.
 • Taalschrift
  Elektronisch tijdschrift over taal. Een uitgave van de Nederlandse Taalunie. U kunt zich abonneren op een elektronische nieuwsbrief.

Omhoog

Discussie

  Hoe maakbaar is het Nederlands?

Prof. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam - 16/03/06

“Laten we minder verkrampt omgaan met het Nederlands en ons concentreren op waar het werkelijk om gaat: onze gedachten helder onder woorden brengen.” Met deze stelling bestrijdt prof. Fred Weerman de opvatting van velen dat het Nederlands maakbaar is. Zelfs ondanks nieuwe spellingregels...
Bent u het daar mee eens? Wilt u er meer over weten, lees dan het hele artikel onder deze koppeling.
http://taalschrift.org/discussie/001074.html "

 • Tekst[blad]
  Tekst[blad] is een vaktijdschrift en forum voor iedereen die professioneel betrokken is bij het produceren van communicatieve teksten, het onderzoeken ervan  of het overdragen van kennis erover. Tekst[blad] is een uitgave van uitgeverij Coutinho.
 • Vakblad Taal Online
  Op Vakblad Taal Online vindt u maandelijks een nieuwe editie van Vakblad Taal, een magazine over taal en communicatie. Betalende abonnees worden maandelijks geattendeerd op de nieuwste editie en hebben toegang tot het register en het archief met alle reeds verschenen nummers. Op de site treft u nieuws aan, aanbiedingen en links naar relevante sites.
 • Van Dale Taalnieuws
  Overzicht van nieuws i.v.m. taal.
 • Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) - Nederlands van Nu
  De VAN wil de kennis en het gebruik van het Algemeen Nederlands in Vlaanderen bevorderen. Zij geeft het tijdschrift 'Nederlands van Nu' uit. Geen website. Correspondentie-adres: Keizer Karelstraat 83 8000 Brugge België.  E-mail: frans.debrabandere

Omhoog

Uit het rijtje kiezen we alvast uit de webstek van het Genootschap Onze Taal :

         http://www.onzetaal.nl/ot/index.html

- Het julinummer 2008 van het tijdschrift van Onze Taal


- Zie de rubriek Taalnieuws op internet

Eerder taalnieuws van deze maand
Doorzoekbaar archief

Taalnieuws op internet wordt verzorgd door Saskia Aukema, Rutger Kiezebrink, Raymond Noë
en Lydeke Roos.

- Op zijn beurt verwijst de website naar andere websites met taaladviezen :

Nog meer websites met taaladviezen

Omhoog

◊ De taaltelefoon : http://www.taaltelefoon.be/

Op dinsdag 27 oktober 2009 bestond de Taaltelefoon precies tien jaar! Om dat te vieren lanceren we onze gloednieuwe gids In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor iedereen.

In duidelijk Nederlands biedt een handig overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie. De adviezen gaan vooral in op problemen en fouten die in de taalpraktijk dikwijls voorkomen. Download hier de tekst in pdf-formaat: In duidelijk Nederlands.pdf  (911 kB).

Meer informatie over de tiende verjaardag van de Taaltelefoon vindt u hier: Tien jaar Taaltelefoon.

Omhoog

Taaldatabanken – VRTtaal.net :

http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml

VRT-taaldag 2009

Op dinsdag 27 oktober vond in het Flageygebouw in Elsene de tweede taaldag van de VRT plaats. Die stond deze keer in het teken van 'overtuigingskracht'. In totaal defileerden wel veertig mensen op het podium onder de leiding van Marcel Vanthilt en Sofie Lemaire. Het hoogtepunt van de dag werd het eerbetoon aan de onvolprezen taalvirtuoos drs. P, ondertussen 90 jaar oud.


Hij kreeg van Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet, en van Linde Van den Bosch, van de Nederlandse Taalunie, een speciale oorkonde. Muzikant Jan De Smet zong tot slot het onvergetelijke Dodenrit (over de wolven die een hele familie op een slee oppeuzelen).

Rijk en veelzijdig verslag van de VRT-taaldag 2009 (menukolom rechts)

____________________

Omhoog

Woordenlijst Nederlandse Taal
De nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal - het Groene Boekje - staat volledig op het internet. Ook de leidraad met de nieuwe spellingregels staat online.

Woordenlijst Nederlandse Taal - http://woordenlijst.org/ (ook via Taalunieversum te bereiken)

In de Woordenlijst Nederlandse Taal zijn sinds de verschijning in 2005 correcties aangebracht. Alle verbeteringen vindt u onder de hieronder aangebrachte koppeling. In de tweede (januari 2006) en de derde oplage (mei 2007) van de papieren uitgave van de Woordenlijst, het Groene Boekje, zijn al verbeteringen doorgevoerd. Alle hier vermelde aanpassingen zullen ook zijn aangebracht in eerstvolgende, vermoedelijk in 2009 te verschijnen, vierde oplage.

http://woordenlijst.org/erratalijst/


Omhoog


Algemene Nederlandse SpraakkunstDe Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is ook in elektronische vorm beschikbaar. De E-ANS bestaat uit tekstonderdelen die overeenkomen met de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen uit het boek en die net als in het boek een aparte titel hebben. Voor het opzoeken van bepaalde kwesties staan de gebruiker twee registers ten dienste.

ANS - http://www.ru.nl/e-ans/index.php3 of http://oase.uci.kun.nl/~ans/

Omhoog

Nog meer websites met taaladviezen (zie de website van Onze Taal) :

Ga niet zwetsen
http://www.2reflect.nl/toesprakenI.htm

Tien tips van Paul Rosenmöller voor het houden van een succesvolle toespraak.

Wat is eigenlijk een drogreden? [link?]

De tekst van de oratie van professor Erik Krabbe in een pdf-bestand.

Ezelsbrug [link?]

Ezelsbruggetjes over taal - van 't kofschip tot '1 ongeluk, 2 doden, 2 lijken' (voor de spelling van onmiddellijk).

Meer ezelsbruggetjes

http://members.chello.nl/r.kuijt/

 

Nog meer ezelsbruggetjes over taal. Ook voor het Engels, Duits en Frans.

Debattips
http://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/tips_debattips.php

 

Uitgebreide inleiding in de kunst van het debatteren en de regels voor een goed debat.

Webschrijvenpagina

http://webschrijven.startpagina.nl/

 

Dochter van de populaire startpagina met veel links naar informatie over schrijven voor het web.

Cursus Ondertitelen

http://www.barthokriek.nl/cursusondertitelen.html

 

Uitgebreide informatie over de techniek van het ondertitelen door de professionele ondertitelaar Bartho Kriek.

Schrijfwijzer
http://www.schrijfwijzer.nl/

 

Website bij het populaire taaladviesboek van Jan Renkema. De auteur heeft ook een eigen website.

Taaladvies.nl
http://www.taaladvies.nl/

 

Website van taaladviseur J.H.J. van de Pol, met vooral veel informatie over de boeken van deze auteur.

Tropen en figuren

http://www.stilus.nl/stijlfig.htm

 

Lijst met namen en omschrijvingen van (literaire) stijlfiguren.

Titulatuur

http://home.kabelfoon.nl/~macdanie/misc/titels.htm

 

Beschrijving met titels en aanspreekvormen voor functionarissen in de maatschappij.

De brievensite
http://www.taalnet.nl/taalhulpmiddelen/brievenhulp/index.html

Weblocatie met veel tips voor het schrijven van een zakelijke brief.

Trouw Schrijfboek

http://www.trouw.nl/schrijfboek/

 

Een uitgebreide en praktische gids voor journalisten en alle anderen die hun 'gedachten en observaties moet weergeven in een heldere, foutloze en liefst pakkende tekst.' Nu ook in een fraaie editie (gebaseerd op de eerste druk) integraal op het internet! (Gratis registratie.)

Taaltelefoon

Taaladviezen door de taaladviseurs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ook op het internet.

Taalthuis

http://www.taalthuis.com/

 

Een uitgebreide hoeveelheid informatie, in het Nederlands en het Engels, door docent Marcel Heerink.

Hoofdstuk 10: Waar zet ik mijn komma?
http://www.delta.tudelft.nl/archief/j29/12820

 

Recensie van het Handboek Stijl van Jaap de Jong en Peter Burger, in Delta, het tijdschrift van de Technische Universiteit Delft.

Internet-checklist voor ondernemers

http://www.hanpijs.nl/idx_d1.asp

 

Tips van de voorlichter Han Pijs.

Omhoog

Het Algemeen Nederlands Verbond – ANV

http://www.algemeennederlandsverbond.org/

Het ANV is sinds 1895 de internationale vereniging voor de Nederlandse taal en cultuur. Zie ook de samenwerking met de werkgroep Taal en Taalbeleid van het ANV onder VVA-Werkgroep Taal en Onderwijs (onderaan).

Omhoog

De Community Nederlands van Kennisnet is er voor het onderwijs :

http://www.digischool.nl/ne/community/

In de Community Nederlands op de thuispagina is er een verwijzing naar de website van de Netwerk Didactiek Nederlands – het NDN - kijk even verder

Omhoog

◊Kennislink Taalwetenschappen

Op Kennislink vind je binnen het domein Taalwetenschappen een grote verscheidenheid van vlot leesbare heel boeiende artikels of tekstjes die elke belangstellende in taal echt kunnen aanspreken.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=129397

Omhoog

◊ NDN


Netwerk
Didactiek Nederlands
, afgekort NDN, heette tot vrijdag 9 mei 2008 'Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici' VVM of VVM-Netwerk. Met de naamsverandering beklemtoont de vzw in de eerste plaats haar netwerkfunctie. In de tweede plaats laat ze de term "moedertaal" weg uit haar naam, omdat die niet meer dezelfde inhoud heeft als bij haar oprichting. Meer daarover kunt u lezen in de NDN-Nieuwsbrief: de nieuwsbrief vroeger van het VVM-Netwerk nu van het NDN, die vanaf september 2004 als een e-zine verschijnt. Zie hieronder.

Sinds begin juli 2006 heeft het Netwerk Didactiek Nederlands zijn eigen website. Die is aantrekkelijk om de vele mogelijkheden tot het verwerven van informatie. Heel korte teksten doorgaans met koppelingen verwijzen naar direct toegankelijke gegevens die relevant zijn voor de didactici Nederlands van universiteiten en hogescholen, maar ook voor wie in het algemeen belang stelt in het onderwijs van het Nederlands.

Het websiteadres staat ook in het kopje hierboven. U kunt de webstek direct oproepen via
http://www.netdidned.be - Neem eens een kijkje.

De nieuwsbrieven in e-zinevorm zijn ruime bestanden. Ze zijn expliciet gericht aan de didactici Nederlands van Vlaanderen en Nederland.
De nieuwsbrieven zijn via de site opvraagbaar op het scherm. Klik hier

Contact via het volgende e-mailadres info@netdidned.be

___________

Onder de rubriek Nuttige internetadressen van de Community Nederlands treft u een hele serie aantrekkelijke websites aan :

Omhoog

◊ Nuttige internetadressen


www.neerlandistiek.nl Een elektronisch tijdschrift dat betrouwbare wetenschappelijk informatie biedt: vrij toegankelijk

www.the-ledge.com Een onafhankelijk platform voor literatuur, waar 'het literair gesprek' centraal staat

www.cambiumned.nl Website van de sectie Nederlands van de scholengroep Cambium in Zaltbommel. Met heel veel online oefeningen

www.kantl.be Website van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Gent

www.nederlandsinuitvoering.nl Een nieuwe methode met modules Nederlands voor het VMBO

www.taalpleinrotterdam.nl Een website voor taalbeleid en taalgericht vakonderwijs met veel lesvoorbeelden voor Nederlands

emblemata in de 17e eeuw Een lespakket voor de bovenbouw over emblematiek in de 17e eeuwse Nederlanden

http://www.bijbelencultuur.nl/ Er is een speciale afdeling letteren waarin de invloed van de bijbel op onze literatuur aan de orde gesteld wordt. Er staan ook Rode Draden en Webquests bij.

http://cabaret.pagina.nl/ De speciale startpagina voor cabaret. Iedere cabaretier van naam heeft wel een eigen website waar je niet alleen teksten kunt downloaden die je in je les kunt gebruiken, maar waar ook prachtige videofragmenten te bewonderen zijn.

http://www.nederlands.nl Wie heeft die domeinnaam geclaimd? Hier kun je echt iets doen met gedichten!

http://www.contaminatie.nl Taalfouten zijn altijd leuk en interessant voor taalbeschouwing.

http://www.nederlandsewoorden.nl Het Groene Boekje online, dus je kunt er veel meer mee dan met het papieren boek ....

Hetschoolvaknederlands.be
Website verzorgd door Kris Van Rhode met heel veel nuttige links voor het schoolvak Nederlands.

www.literatuurgeschiedenis.nl 
Een prachtige site voor de Tweede Fase over Nederlandse literatuur in de middeleeuwen. Kijk vooral eens naar de spreekwoorden! En niet alleen naar Fokke ende Sukke ....

Daarin verwijzen we weer naar de belangrijkste webstek voor het onderwijs in het Nederlands in Vlaanderen.

Omhoog

LINKSVOORNEDERLANDS.BE

http://www.linksvoornederlands.be/

Hoofdpagina

Links voor Nederlands

LINKS voor Nederlands, literatuur en het schoolvak Nederlands:

Klik hier voor toegang tot het volledige linksbestand
met zoekmogelijkheid via ingeven van trefwoord of via bladeren in rubrieken
(taal, literatuur...).

Klik hier voor een
selectie uit deze links,
deze selectie is ingedeeld in rubrieken en bevat geen ingebouwde zoekfunctie.

 
Enkele lessen van Kris Van Rhode
Leerlingenwerk: creatieve boekverslagen uit periode 2000-2003
Contact

Ze is van Kris Van Rhode – je vindt er meteen ook een zoekfunctie naar het woordenboek Van Dale

Omhoog

Van Dale : http://www.vandale.nl/

Bovenaan op de sitepagina onder 'Gratis woordenboek' kunt u een woord ingeven, klik op 'Zoek' en u krijgt de betekenis op uw scherm weergegeven.

Van Dale heeft in november 2011 wel 6 verschillende woordenboeken voor Nederlands op de markt. Een overzicht vindt u onder
http://webwinkel.vandale.nl/woordenboeken.
Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (de dikke Van Dale) in drie delen gedrukt heeft ook een elektronische versie. Dat is ook het geval voor Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands in twee delen.

Omhoog

Het virtueel Taalmuseum

Een interactief museum met veel knopjes dat allerlei talige verschijnselen belicht. Omdat een echt museum moeilijk te realiseren valt, is het een virtueel taalmuseum geworden. Een museum op internet heeft ook als voordeel dat het langzaam kan groeien. Dat is dan ook de bedoeling: alle lege nissen en vitrines worden in de toekomst gevuld.

http://www.taalmuseum.nl/
 

Omhoog

Over het wereldtalensysteem, het Engels en de integriteit van het Nederlands - een visie vanuit de sociologische hoek van prof. em. Abram de Swaan

De socioloog Abram de Swaan, voormalig superprof sociologie aan de Universiteit Amsterdam, onderzocht in zijn boek Woorden van de wereld; het mondiale talenstelsel (Bert Bakker; 2002 - € 28,95) de samenhang tussen de talen van de wereld. Het Engels is dé taal van de globalisering, constateerde hij. En dat is geen reden tot zorgen - ook niet voor het Nederlands. Hij stelt dat het gebruik van vreemde woorden helemaal niks uitmaakt voor de taal. Die is pas in gevaar als de uitspraak, de grammatica en de syntaxis veranderen. Maar dat gebeurt nu niet. Hij wijst wel op het risico dat Engels de taal gaat lijken van de aanzienlijke en eerbiedwaardige gebieden van het maatschappelijke leven, dat je veel meer prestige krijgt met die andere taal. Hij is dan ook tegen het onnodig gebruik van Engels in het hoger onderwijs.

Gewoon de 'file' blijven 'saven'

Website van prof. dr. Abram de Swaan: http://www.deswaan.com/

Videogesprek met de afscheid nemende professor: Desmet live 7 mrt 2007 (video)

Omhoog

Een heel aardig stuk over Nederlands als taal van wetenschap

'Het verdriet van de kosmopoliet'

Prof. Dr. Douwe Draaisma

http://www.douwedraaisma.nl/

Oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van het Bijzonder Hoogleraarschap in de Geschiedenis van de Cognitieve Psychologie.
Uitgeproken op 18 oktober 2005, Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen.
Klik hier voor de volledige tekst. Ook in Vivat Academia verschenen.

Omhoog

Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingenhttp://www.ovv.be/Naar de rubriek Archief, dan naar Taal (Archief)

Ook in andere rubrieken komen artikels voor rond taal. We maken een selectie :

Rubriek : Actuele OVV-standpunten en berichten

Rubriek : Andere recente teksten en initiatieven

Lees meer artikels in Taal (archief) van de OVV-website

Het OVV heeft een Werkgroep Taal. Voorzitters zijn Anny Dierick en Hilde Heyvaerts. Ze komt zowat om de drie maanden samen om de beurt in Gent om de beurt in Berchem (Antwerpen). Ghislain Duchâteau woont namens het VVA de vergaderingen bij.

Foto's van de vergadering op dinsdag 10 juni 2008 in Berchem

De Werkgroep Taal van het OVV
Huguette Ingelaere †-
eerste voorzitter van de Werkgroep
Nederlandse inbreng van Huig Bunk
Anny Dierick, voorzitter, aan het woord

Foto's Ghislain Duchâteau

Taalwerkgroep OVV
Intentieverklaring

De taalwerkgroep, ontstaan uit het koepelverband van enkele plaatselijke taalactiegroepen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardig lid van het OVV.
Acht verenigingen in verschillende Vlaamse steden namen onder de bezielende leiding van Huguette Ingelaere dit initiatief.


In maart 2009 werd, door het herschikte bestuur, een intentieverklaring opgesteld en goedgekeurd.

Als taalwerkgroep van het OVV beogen wij vooral aan basiswerk te doen.

De doelstellingen van de OVV-taalwerkgroep zijn:

 1. Het in stand houden en bevorderen van het Nederlands door zorg te dragen voor de standaardtaal met speciale aandacht voor de onderwijstaal van basisschool tot hogeschool.
 2. Het beperken van het gebruik van vreemde woorden in zover dat vermeden kan worden. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor blijft uiteraard het creatief omgaan met nieuwe woorden en uitdrukkingen.
 3. Het aandachtig volgen van de toepassing van de taalwetten en snel reageren bij overtredingen door het sturen van e-postberichten en brieven.
 4. Goede initiatieven op taalgebied steunen en aanmoedigen: taalprogramma's op radio en TV, taalprijzen in steden en gemeenten, ed.
 5. Een centraal meldpunt vormen voor de activiteiten van alle taalwerkgroepen; een lijst van die groepen en verenigingen werd reeds opgesteld en wordt actueel gehouden.

Het centraal meldpunt voor de OVV-taalwerkgroep is Taalmeldpunt@live.be

Voor meer inlichtingen en informatie kunt u een berichtje doorzenden naar Taalmeldpunt@live.be
Voor inlichtingen kan u terecht bij:
Anny Dierick, voorzitter, OVV-taalwerkgroep, Nieveldriesweg 18, 9310 Meldert
E-post: dierickanny@hotmail.com
Hilde Heyvaerts, co-voorzitter, OVV-taalwerkgroep, Wijngaardstraat 9, 9300 Aalst
E-post: hilde.heyvaerts@hotmail.com

Martien Bode, secretariaat, OVV-taalwerkgroep - Forum van Vlaamse Vrouwen (FVV-vzw) Bennesteeg 2, 9000 Gent
E-post: info@vlaamsevrouwen.org

 

Omhoog

 

Taalbank - Weblog over taalverandering

http://www.taalbank.nl/
 
Taalbank, hét weblog over taalverandering in het Nederlands. Hier vindt u nieuws over taalontwikkelingen en taaltrends. Elke werkdag wordt op dit weblog een 'Woord van de dag' gepubliceerd. Bijdragen kunt u leveren in de vorm van reacties op artikelen.

Taalbank is een initiatief van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale.

De meest bezochte rubriek is inderdaad 'Woord van de dag'. Andere rubrieken die interessant zijn: 'Taalnieuws' en 'Retrotaal'.

Onderaan de pagina “Woord van de dag” de video’s in de blauwe rubriek ABC met de titel
Alles kan beter – video 3’48” (taalhumor rond nieuwe woorden): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z50zTZx8GNU

Omhoog

Taalpeil

Taalpeil is sinds 2005 een krant van de Nederlandse Taalunie vol cijfers, feiten en meningen. Het bestaat enerzijds uit resultaten van een onderzoek onder het brede publiek in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Anderzijds uit leuke feiten, meningen en wetenswaardigheden. Elk jaar gaat het over een ander onderwerp.

Taalpeil 2010

In deze krant van de Nederlandse Taalunie:
feiten cijfers en meningen over de Nederlandse taal
in Suriname, Nederland en Vlaanderen.
Thema 2010: Nederlands Wereldtaal!

Nora (Oostenrijk), Annamaria (Hongarije), Giannola (Italië), Mareike (Duitsland) en Ben (VS)
branden van enthousiame om vlot Nederlands te leren spreken. Hoe dat komt? Lees pagina 2
van Taalpeil.

Negen op tien zijn trots op het Nederlands p.1
Bijna de helft hoort niet graag Nederlands tijdens vakantie p. 2-3
BlØf, Clouseau en Jan Smit zingen het mooiste Nederlands p. 4-5
Klassieken en bestsellers zijn het meest bekend p. 6-7
70% wil het liefst Nederlandstalige websites p. 8

En er staat nog veel meer op www.taalpeil.org

De krant als pdf-bestand

Taalpeil 2009

In deze krant van de Nederlandse Taalunie:
feiten cijfers en meningen over de Nederlandse taal
in Suriname, Nederland en Vlaanderen.
Thema 2009: Al die soorten Nederlands!
Over taalvariatie.

Download de krant (in pdf)

Taalvariatie in Taalpeil 2009

Het jaarlijks verschijnend taalkrantje van de Nederlandse Taalunie Taalpeil 2009 is net uit. Het thema dit jaar is ‘Al die soorten Nederlands’ en dat is taalvariatie. Het blad geeft een algemeen beeld van de taalvariatie in het Nederlandse taalgebied, Suriname inbegrepen. De presentatie van deze verscheidenheid in taalgebruik is opvallend objectief weergegeven. Subjectiviteit en emoties rond taalgebruik worden zorgvuldig geweerd. Het geheel van onderwerpjes in het blad berust op een publieksonderzoek bij een representatieve steekproef van de Vlaamse en Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. 500 Nederlanders en 306 Vlamingen namen deel. Naast de leuke titeltjes boven de tekstjes duikt ook binnen de taalvariatiethematiek de term ‘straattaal’ op. Het is een soort gemeenzaam Nederlands dat blaakt van informele termen en uitdrukkingen. Een grote titel is evenwel op blz. 7 “Standaardnederlands blijft norm op school”. Uit het Taalpeilonderzoek blijkt dat vele ondervraagden het er niet mee eens zijn en ook wordt duidelijk dat er nogal wat dialect wordt gesproken in de klas. Toch is het van het grootste belang voor de taalweerbaarheid van leerlingen en aankomende burgers dat die norm bevestigd wordt en stevig gehandhaafd blijft. In haar hoofdartikel ter introductie op de voorpagina houdt Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie nog een treffend pleidooi voor dat Algemeen Nederlands of Standaardnederlands. Ze onderstreept dat het belangrijk is dat zo veel mogelijk mensen deze standaardtaal beheersen. “Het onderwijs doet daar grote inspanningen voor en de Taalunie staat voor de positie van de standaardtaal, maar het is ook een zaak van ons allemaal.”

Taalpeil 2009 kunt u ook van het internet afhalen via http://taalunieversum.org/taalpeil/2009/

10 november 2009

Taalpeil 2008

Eind november verschijnt de 4e editie van Taalpeil met als onderwerp burger-taal-overheid. Meer informatie over Taalpeil is te lezen op de webpagina van Taalpeil. Wilt u in november een exemplaar ontvangen? Stuur ons alvast uw adresgegevens via taalpeil@taalunie.org.

Burger-taal-overheid is het thema van 2008. 'Hopende u hiermede van dienst te zijn' is de ironisch bedoelde titel.
- Kent u de top-10 van het Ambtenarees?
- Wist u dat de eerste Nederlandse grammatica door een ambtenaar is geschreven?
- Bent u benieuwd wat een kinderboekenschrijver, een journalist en een taalwetenschapper maken van een artikel uit de verkeerswet?

Interesse? Lees dan Taalpeil 2008. Het gaat over wat burgers van ambtenarenteksten vinden, wat ze van het taalgebruik van de overheid verwachten en wat de overheid moet en doet voor de taalgebruiker.
Naast 1000 Nederlanders, Vlamingen en Surinamers zijn ook ambtenaren zelf ondervraagd.

>> Lees Taalpeil 2008 online vanaf 24 november 2008.

De krant is vanaf 24 november verkrijgbaar bij de openbare bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. In Suriname wordt het meegestuurd met het dagblad De Ware Tijd. Ook bezorgt de Taalunie pakketten bij scholen en overheidsdiensten.

Taalpeil 2007

Centraal thema in 2007 is onderwijs in en van het Nederlands. Eind november verschijnt Taalpeil Nederlands, dat leer je toch vanzelf? De krant bevat hierover uiteenlopende feiten, cijfers en meningen. In Vlaanderen wordt de krant begin december meegestuurd met het tijdschrift Klasse. In Nederland wordt de krant verspreid via een grote diversiteit aan kanalen.

Wilt u één of meerdere exemplaren ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar taalpeil@taalunie.org.

Taalpeil 2006

Het thema van de editie 2006 was Lezen over lezen. Raadpleeg ze via de website van de Nederlandse Taalunie Taalunieversum.

Taalpeil 2005

Taalgebruik en taalbeleving van de Nederlandssprekenden was het onderwerp van de editie 2005.

Omhoog

Taalrespect

- Hoe anderen zich opstellen tegenover onze taal in dit land! 
- Hoe anderen het Nederlands niet respecteren zoals rechtgeaarde Vlamingen dat van hen verwachten.
- En ook hoe bewuste Vlamingen zich daartegen weren en die onheuse houding bekampen.

Dat alles kan je vinden op de website Taalrespect.be.

Ook de koppelingen in de lichtgroene rechterkolom verwijzen naar veel nuttige informatie.

Het websiteadres naar taalrespect.be is:

http://www.taalrespect.be/archives/category/reclame/

Omhoog

Taalschrift

Tijdschrift over taal en taalbeleid

Het omvat een overzichtelijke home pagina, een onvoorstelbaar boeiende discussie bladzijde, een ontzettend interessante reportage pagina en een colofon. De afdelingen discussie en reportage brengen in een kadertje telkens een onderwerp met een tekstinzet en met een koppeling naar het volledige artikel of de reportage toe.
Bijzonder aanbevolen om in die webstek eens lustig te grasduinen.

http://taalschrift.org/

Omhoog

Kent u de taalprof?

De taalprof legt zich toe op de grammatica van het Nederlands. Dat doet hij enkel in de virtuele omgeving van het internet. Je kan hem vragen stellen en hij zal die graag beantwoorden. Maar zijn anonimiteit geeft hij niet prijs. Niemand is tot dusver erin geslaagd hem te ontmaskeren en zijn naam te achterhalen.
Op 14 maart 2007 heeft hij nog een heel leuk verhaal over de "Il Codice Provenzano" op zijn blog geplaatst. Grammatica nostra is een verhaal om van te snoepen:

"Het boek schijnt de Italiaanse literaire wereld al op zijn kop gezet te hebben: Il codice Provenzano ("de Provenzano Code") van Salvo Palazzolo en Michele Prestipino, waarin de auteurs de talloze kleine briefjes beschrijven (de pizzini) waarmee mafiabaas Bernardo Provenzano (Binnu u Tratturi, "Bennie de Tractor") vanuit zijn onooglijke hoofdkwartier een machtige organisatie van gewetenloze criminelen leidde.

De briefjes waren gesteld in een geheimschrift, dat op het eerste gezicht nogal eenvoudig aandeed (ooit behandeld door Language Log), maar nu blijkt dat er veel meer achter zit. Het kan niet anders, of ook de Italiaanse linguisten hebben vuile handen. En hoe zit het in Nederland?" Voor het volledige verhaal zult u moeten doorklikken naar de weblog van de taalprof: http://taalprof.web-log.nl/

Omhoog
Omhoog

◊ Variatie in het Nederlands

In bewust Vlaams voelende kringen blijkt een toenemende zorg te bestaan over het uiteengroeien van het Nederlands in Vlaanderen en in Nederland en ook over een toename van het Verkavelingsvlaams in Vlaanderen ten overstaan van het Standaardnederlands.
In dat verband willen wij  heel graag twee betekenisvolle teksten voorstellen, die de intuïtieve inzichten over deze taalproblematiek in ruime mate overstijgen en die zeker verdiepte en rationelere inzichten in de huidige situatie van het gebruik van het Nederlands kunnen aanreiken. 

a) De tekst op de site van de Nederlandse Taalunie - Taalunieversum "Variatie in het Nederlands: eenheid in verscheidenheid" - Beleidsadvies opgesteld door de Werkgroep Variatiebeleid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (mei 2003) .
Voor die tekst klik op Taalunieversum "Variatie.."

b) 'Dit taalpolitieke standpunt is bij de openbare omroep vastgelegd in een Taalcharter (17 juli 1998) , dat tevens fungeert als een taalgebruikshandleiding voor alle omroepmedewerkers.' (zie a) blz. 9). De tekst van Het Taalcharter is on line bereikbaar onder http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/taalbeleid/taalcharter.shtml of in pdf http://vrttaal.net/extra/taalcharter.pdf

Van harte bevelen wij onze sitebezoekers aan om beide documenten onder a) en b) stevig door te nemen met het oog op eigen gedegen opinievorming en mogelijk met het oog op participatie aan de discussies rond deze problematiek.

Omhoog

De Stichting Nederlands

De Stichting Nederlands over zichzelf:

"In Nederland voltrekt zich stilletjes een taalrevolutie: als voertaal wordt het Nederlands steeds vaker vervangen door het Engels, zowel op universiteiten, bij bedrijven en elders in de samenleving. Hierdoor kun je op steeds minder plekken met het Nederlands uit de voeten, en dat is verkeerd. Onze doelstelling is daarom de devaluatie van het Nederlands tegen te gaan. Ook proberen wij waar gewenst onvertaald Engels te vernederlandsen."

Zij voert met grote hardnekkigheid strijd tegen de overspoelende golf van verengelsing in Nederland - met humor maar ook met een zeker cynisme. Er is heel wat belangwekkend nieuws over het gebeuren te lezen op haar site.

 

Didactiek Nederlands

Implementatieconferentie NTU 8-9-12-2011

Conferentie taalontwikkelend lesgeven:
- doc 1 - doc 2 - doc 3 - doc 4 - doc 5 - doc 6 - doc 7 - doc 8 - doc 9 - doc 10

Schrijfdidactiek hoger onderwijs:
Teksten


 
 
Thuispagina | Omhoog