Maatschappijvisie

Maatschappijvisie

Het spreekt vanzelf dat de VVA als vereniging van Vlaamse academici een voortrekkersrol kan en wil spelen in de Vlaamse opinievorming en in de maatschappelijke evolutie. Ideeën en standpunten op gebied van wetenschap, samenleving, onderwijs en cultuur  worden door of via de VVA gepropageerd. De VVA tracht op deze domeinen opinievormend en educatief te werken.


top