Actie van wijlen VVA-lid Steven Van Haelst tegen verfransing

Actie van wijlen VVA-lid Steven Van Haelst tegen verfransing

Op 8 augustus 2023 is ons prominent VVA-lid Steven Van Haelst overleden. Hij is jarenlang bestuurslid geweest van VVA-Brussel en hij heeft ook jaren in de Centrale Raad gezeteld. Hij was een fervent verdediger van de Vlaamse belangen, in het bijzonder in Brussel, en zijn acties hebben vaak en doorslaggevende rol gespeeld.

Hij verzette zich o.m. tegen het principe van de 'Liberté du père de famille' in Brussel, zoals toen de ganse Vlaamse Beweging. Dit principe, evenals de reden waarom de Vlamingen er een zaak van maakten, wordt goed uitgelegd in een artikel van Mark Deweerdt in Doorbraak van 18/02/2020. 
 
Klik hier om het artikel in Doorbraak te lezen.
 
Klik hier om de brief te lezen die Steven Van Haelst hierover op 13 juli 1971 schreef aan de Voorzitter van het "Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen".
 
We plaatsen dit op onze VVA-website omdat het een mooi stukje Vlaams/Belgische politieke geschiedenis is, maar ook als eerbetoon aan Steven Vanhaelst.

top