Brief van Ghislain Duchateau aan de redactie van deze website

Brief van Ghislain Duchateau aan de redactie van deze website

Wij beleven nu samen toch wel een opmerkelijke polemiserende tijd. Er is de discussie rond standaardtaal en tussentaal en er is de publicatie van het document van de KVAB rond het taalbeleid van de Vlaamse universiteiten.

Als VVA hebben wij onze visie en die willen wij ook consistent en permanent aanhouden. Dat houdt ook wel in dat waar we kunnen, we vanuit die visie onze korf of is het maar een klein steentje bijdragen.

Voor Language Matters hebben wij onze reactie de Vlaamse ether ingestuurd. Ze zal niet onopgemerkt blijven. Jij hebt daartoe bijgedragen door ons persbericht op de website te plaatsen.
Wellicht is het nuttig om wat we schrijven te ondersteunen met twee belangrijke referenties. Enerzijds heeft de KVAB de tekst van haar Standpunt 75 niet enkel in gedrukte brochurevorm openbaar gemaakt, maar ook via haar website.

De tekst van Standpunt 75 LANGUAGE MATTERS Taalgebruik en taalbeleid aan de Vlaamse universiteiten is nu beschikbaar op de website van de KVAB.


Anderzijds gaat het in hoofdzaak daarbij over de decretale taalregeling. Die is vervat in de Codex Hoger Onderwijs (CHO). 
Voor de teksten van de taalregeling hoger onderwijs zie de Codex Hoger Onderwijs (CHO) – Vlaamse Overheid Hoofdstuk 8 Taalregeling Afdeling 2 Artikelen II 261 tot 272

Van Ludo Beheydt, die in oktober vorig jaar deelnam aan onze academische zitting in Brussel kreeg ik zijn interview toegestuurd dat van hem werd afgenomen in Knack van 17-02-2023. Het is zijn knap verwoorde verdediging van het Standaardnederlands in de discussie rond standaardtaal en tussentaal.
Het is, zoals ik dat van Ludo gewoon ben, op een hoog niveau geformuleerd.
Lees het interview van Ludo Beheydt door te klikken op zijn foto hiernaast.

Dank bij voorbaat en zo … gaan onze strevingen weer wat vooruit.

Ghislain Duchateau

Voorzitter van de VVA-werkgroep "Taal en onderwijs"


top