De verklaring van Antwerpen van de Nederlandse Taalunie

De verklaring van Antwerpen van de Nederlandse Taalunie

22 april 2024

Met de 'Verklaring van Antwerpen' hernieuwt het Comité van Ministers van de Taalunie de wens om deze unieke intergouvernementele organisatie een blijvende en prominente rol te laten spelen bij de ontwikkeling, bevordering en verspreiding van de het Nederlands.

Het 100e Comité van Ministers van 22 april werd in Antwerpen opgeluisterd met een feestelijke academische zitting ‘Een mooie toekomst voor het Nederlands.’ Dat was dan ook meteen de inzet van de ‘Verklaring van Antwerpen’ waarmee het Comité van Ministers aangeeft dat de Taalunie klaar is om de uitdagingen en de ontwikkelingen die een impact hebben op het Nederlands aan te pakken.

“We bekrachtigen vandaag het belangrijke Verdrag uit 1980 en de doelstellingen in dat verdrag. Dat zijn de gemeenschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse taal en de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal, de Nederlandse letteren en de studie en verspreiding van de Nederlandse taal en letteren in het buitenland.
De Taalunie zal in de toekomst de verbindende rol van het Nederlands in maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, cultuur, welzijn en de arbeidsmarkt blijven houden. Hierbij is het van belang dat de Taalunie ook bij het brede publiek een voldoende zichtbare en inspirerende rol opneemt.”

Om de volledige verklaring te lezen, klik op "Verklaring van Antwerpen"


top