De jaarlijkse VVA-prijs

De jaarlijkse VVA-prijs

Sedert 2008 wordt elk jaar op de academische zitting ter gelegenheid van de algemene ledendag de VVA-prijis plechtig uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend aan iemand die zich als Vlaming ten volle inzet voor de Vlaamse samenleving en die de belangen van de Vlamingen voluit behartigt.

Laureaat wordt iemand die een staat van dienst heeft in het verleden of iemand die in het afgelopen jaar is opgevallen. Het moet iemand zijn, die zich als Vlaamse intellectueel voorbeeldmatig heeft geprofileerd, iemand die een significante inbreng heeft gehad, iemand die heel wat belangstelling opwekte.

De laureaat is meestal een academicus, doch dat is geen vereiste.

De persoon die de prijs ontvangt, wordt Vlaamse Academicus of Academica van het jaar.

De prijs omvat geen geldsom, maar heeft status en straalt prestige uit.

De kandidaten worden vanuit de VVA-afdelingen op de Centrale Raad van de VVA voorgedragen, waarna de Centrale Raad een definitieve keuze maakt.

De laureaat ontvangt een mooi bronzen beeldje van kunstenaar Tom Frantzen, een Vlaamse Brusselaar, specialist in "verloren wastechniek" met een eigen gieterij. (http://www.tomfrantzen.com)

 

De laureaten van de VVA-prijs:

 

2023 Frans-Jos Verdoodt

Hij is medestichter in 1984 van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme te Antwerpen en directeur van deze van 1984 tot 2004; sinds 2005 is hij hiervan voorzitter. Hij werd ook redactiesecretaris van het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen. Hij is voorzitter van de wetenschappelijke uitgeverij Perspectief Uitgaven (1990-2003). Sedert 2003 is hij gastprofessor aan de RUG. Hij werd op de algemene ledendag van VVA in Antwerpen Vlaams academicus van het jaat 2023.
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Jos_Verdoodt

 

2021 Chris Lomme

Chris Lomme (° 1938) is een pionier van de Vlaamse televisie en het Vlaamse theater. Van in het prille begin speelde zij hoofdrollen in de bekende TV-series als "Schipper naast Mathile", "Johan en de Alverman", "Kapitein Zeppos" en zovele andere. Zij is de weduwe van de betreurde acteur Nand Buyl, met wie zij jarenlang ook verbonden was aan de KVS in Brussel. Zij was en is nog steeds het gezicht van het Vlaamse theater. Zij werd de laureaat op de algemene ledendag in Brussel in 2021
Over haar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Lomme

 

 

2019  Mia Doornaert

Mia barones Doornaert (1945) is journaliste en bestuurder. Ze is blijvend actief als columniste en opiniemaakster.  Zij is ook een fervente voorstander van het Standaardnederlands in ons taalgebied.
In 2019 werd zij Vlaams academica van het jaar tijdens de Algemene Ledendag van de VVA in Oostende.
Over haar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mia_Doornaert

 

2018 Claire Tillekaerts

Claire Tillekaerts (° 1957) is een advocate en Vlaamse bestuurder.
In 2006 werd Tillekaerts algemeen directeur van Flanders Investment and Trade (Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen). In mei 2012 werd zij er gedelegeerd bestuurder.
Daarnaast vervult zij nog talrijke functies in economische en culturele verenigingen.
Zij werd laureaat van de VVA-prijs in 2018 tijdens de Algemene Ledendag in 2018
Over haar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Claire_Tillekaerts

 

2017 Frans Debrabandere


Frans Debrabandere (°1933) is een Vlaamse taalkundige.
Hij is auteur van talrijke taalkundige publicaties en kreeg talrijke onderscheidingen voor zijn gedegen taalkundig werk. Hij was gedurende jaren voorzitter van de Vereniging Algemeen Nederlands. Hij werd in Brugge laureaat van de VVA-prijs in 2017.
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Debrabandere

 

2016 An De Moor

An De Moor is leerkracht in het hoger onderwijs en is actief in tal van besturen in Vlaanderen.
Zij is de echte dame achter de huidige politiek onafhankelijke Vlaamse Beweging.
Zij is actief lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA.
In 2016 kreeg zij de titel van Vlaamse Academica van het jaar tijdens de Algemene Ledendag van de VVA in Genk.
Over haar: https://nl.wikipedia.org/wiki/An_De_Moor

 

2015 Luc Devoldere

Luc Devoldere (°1956) is classicus, schrijver en publicist.
Sinds 1996 is hij verbonden aan de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw.[1] In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder.  Begin 2021 stopte hij in die functies bij Ons Erfdeel – De lage landen. In 2009 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL). Tijdens de VVA-Algemene Ledendag werd hij in 2015 in Antwerpen academicus van het jaar. 
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Devoldere

 

2014 Remi Vermeiren

Remi Vermeiren (Oudegem24 februari 1940) is een Vlaams zakenman. Hij was voorzitter van het directiecomité van de KBC Groep van 1995 tot aan zijn vertrek, na 43 jaar dienst in 2003.
Vermeiren werd na zijn vertrek bij KBC ook voorzitter van de denkgroep In de Warande, die in haar Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen (2005) pleitte, op basis van voornamelijk zakelijke overwegingen, België te ontbinden in twee onafhankelijke staten met een aangepast statuut voor Brussel.
Hij is ook voorzitter van de vzw Pro Vives. Die vereniging is een belangrijke financier van de onafhankelijke denktank Vives (Vlaams Instituut Voor Economie en Samenleving), geïntegreerd in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. In Brussel tijdens de Algemene Ledendag van de VVA werd hij academicus van het jaar 2014.
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Remi_Vermeiren 

 

2013 Hendrik Vuye

Hendrik Vuye (°1962) is een  hoogleraar  staatsrecht, werkzaam aan de Universiteit van Namen
Hij was in de Kamer van Volksvertegenwoordigers actief van 2014 tot 2019. Hij blijft in de politiek actief als opiniemaker. In 2013 werd hij voor zijn politieke carrière al Vlaams academicus van het jaar tijdens de Algemene Ledendag in Oudenaarde.

Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Vuye 

 

2012 Etienne Vermeersch

Etienne Vermeersch (1934 –  2019) was een  filosoofethicusklassiek filoloogscepticus en opiniemaker. Hij was hoogleraar en ere-vicerector aan de Universiteit Gent.
Door zijn publiek optreden in de media was hij gedurende een hele periode zowat het geweten van Vlaanderen.
In 2012 werd hij in Oostende laureaat van de VVA-prijs.
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Etienne_Vermeersch

 

2011 Rik Van Cauwelaert

Hendrik (Rik) Van Cauwelaert (° 1950) was aanvankelijk fotograaf, later redacteur en journalist.
Hij blijft in de media een gedegen en kritische opiniemaker. Tijdens de VVA-Algemene Ledendag in Gent werd hij Vlaams academicus van het Jaar 2011.
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Van_Cauwelaert

 


2010 Bart Maddens

Bart Maddens (°1963) is een Vlaamsgezind hoogleraar en politicoloog aan de faculteit Sociale wetenschappen van de KU Leuven.
Hij is lid van de Gravensteengroep, die academici, publicisten en dergelijke samenbrengt rond meer autonomie voor Vlaanderen
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Maddens

 

2009 Els Witte

Elsa (Els) barones Witte (° 1941) is een historica, gespecialiseerd in de hedendaagse geschiedenis. Zij is emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1994 tot 2000 was Witte eveneens rector van de VUB, ze was daarmee de tweede vrouwelijke rector in België. Zij was ook de eerste Vlaamse academica van het jaar. Haar laureaatschap verkreeg ze tijdens de Algemene Ledendag van de VVA in Sint-Truiden in 2009.
Over haar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Els_Witte

 

2008 Roger Dillemans

Roger baron Dillemans (Neerijse15 juli 1932) is een Belgisch jurist en voormalig rector van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij bouwde een carrière uit als deskundige in het familierecht en familiaal vermogensrecht enerzijds en in het sociaal zekerheidsrecht anderzijds. Hij was de eerste laureaat van de VVA-prijs. Tijdens de Algemene Ledendag van de VVA in Leuven in 2008 kreeg hij die onderscheiding.
Over hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Dillemans 


top