Publicaties in VIVAT
Tijdschrift van het Verbond der Vlaamse Academici
Wie geÔnteresseerd is in een artikel gelieve contact op te nemen met het secretariaat van het VVA tel: 03-366 18 50
Auteur Titel Vivat jaar
nr
Abicht Ludo Prof. Is er nog plaats voor intellectuelen? 98 1998
Abicht Ludo Prof. Em. De natie en Vlaanderen 105 1999
Abicht Ludo Prof. Em. Intelligente emotie 112 2001
Aernoudt Rudy Realisme van het "antimanifest!" 135 2007
Baert Frans Denkend aan Leon Elaut 96 1997
Belien Paul Geopolitieke beschouwingen rond Vlaamse onafhankelijkheid 105 1999
Bens Achiel Lic. De wortels van het Vlaamse sociaal-economisch paradijs 127 2005
Bessarian HťlŤne Vluchtmisdrijf over de Dardanellen 126 2005
Blanpain Roger Prof. Werken in de 21-ste eeuw; pleidooi voor een culturele revolutie 92 1996
Bockaert Nele Leon Elaut, een levensverhaal 96 1997
Bouckaert Boudewijn Prof. Dr. De humus voor de democratische flora. 107 2000
Bourgeois Geert Want wij wilden Willem weg. Vlamingen en Nederlanders na 175 BelgiŽ( Aalst 23 april 2005 127 2005
Burms Arnold Prof. Rationele kritiek en intellectuele verdwazing. 98 1998
Catteeuw Karl Het educatief geheugen van Vlaanderen 97 1998
Cohen-Stuart Maarten Dr. Het huis der Nederlanden 110 2001
Couwenberg S.W. Prof. Em. Democratie: hoe is het mogelijk? 107 2000
Couwenberg S.W. prof.dr. Europese Grondwetafgewezen, een kritische terugblik 128 2005
d.R. Jap. Het vernieuwenstraject van de CVP 111 2001
Daelemans Bernard De toekomst van het Nederlands in de Europese Gemeenschap 88 1995
De Best Willemien Lic. Havenbeleid nu en straks 112 2001
Debruyne Stijn lic. Laat de markt het voordeel van de twijfel 121 2003
Debruyne Stijn Lic. Europese munt of Franse munt? Een nieuwe president voor de Europese Centrale Bank 123 2004
De Clercq Martine Prof. Dr. Beter Nederlands: van het Ivoren Aapje tot de 'Inktaap' 131 2006
de Dijn Herman Prof. Dr. vooruitgang en traditie 106 2000
De Groof Jan Prof. Dr. Het Bologna-proced en zijn gevolgen voor een grensverleggend beleid inzake kwaliteitszorg 123 2004
De Groof Jan Prof. Dr. Welk Bebelux voor morgen? Enkele beschouwingen . 134 2007
De Groof Jan Prof. Dr. Beleidslijnen voor een beter Vlaanderen middels de Staatshervorming 135 2007
Dejans Luc Lic. Leids hooliganisme ontleed 118 2003
Dejans Luc De herontdekking van de ziel 119 2003
Dejans Luc lic. Pleidooi voor de stad , focus op Antwerpen 122 2004
Dejonghe Huib Televisie schrijft geschiedenis elke dag 127 2005
De Jonghe Hugo Lic. Spreken Nederlanders en Vlamingen (nog) dezelfde taal? 130 2006
Demeulemeester Jan Het rad van de tijd 119 2003
de Ridder Paul Dr. Taalgebruik bij de Brusselse ambachten 1500 - 1794 96 1997
De Ridder Paul Dr. Nieuw licht op JB.C. Verlooy 115 2002
Deroo Herman Ir. ethiek in het Europees tertiair onderwijs ook een kwestie van taal 116 2002
de Schepper Hugo Prof. em. Vervalsingen in onze geschiedenis 115 2002
De Vlieghere Martin Dr. Wie heeft baat bij een Tobintaks 111 2001
De Vlieghere Martin Dr. Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving 112 2001
De Vlieghere Martin Dr. Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving 113 2001
De Vlieghere Martin Dr. Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving 114 2002
Dillemans Roger Prof.em.dr. Betere Academici 139 2008
Dorssemont Filip Dr. Prof. Subdisidariteit, horizontaal beschouwd 118 2003
Draaisma Douwe prof.dr. Het verdriet van de kosmopoliet 129 2005
Drabbe Karl Lic. Empire gone, Britain will go 116 2002
Drabbe Karl Lic. Het Blokkerende Blok 132 2006
Drabbe Karl Lic. Het ziektebeeld van onze beschaving 138 2008
Duch‚teau Ghislain Lic. De Koninklijke Bibliotheek Albert I 104 1999
Duch‚teau Ghislain Lic. In het hoger onderwijs is Nederlands in het gedrang 111 2001
Duch‚teau Ghislain Lic. De taalregeling hoger onderwijs in het goedgekeurde structuurdecreet 119 2003
Duch‚teau Ghislain Lic. Een grondige structuurhervorming van de lerarenopleiding staat op stapel. 126 2005
Duch‚teau Ghislain Lic. Onze taal in Vlaanderen 130 2006
Duchâteau Ghislain Lic. De geactualiseerde spelling vanaf 1 augustus 2006 officieel 132 2006
Duch‚teau Ghislain Lic. Die eland - De eland, gedicht van Wilma Stockenström bij een rotstekening 136 2007
Duchâteau Ghislain Lic. Open brief aan dhr. Frank Vandenbroucke (samen met Frank Fleerackers) 138 2008
Durnez Gaston Een kermisbrood vol krenten 131 2006
Durnez Gaston Brak en Merel 138 2008
Elst Koenrad Lam jalid wa lam joulad 102 1999
Elst Koenraad Dr. De betekenis van Pim Fortuyn 116 2002
Elst Koenraad dr. De eeuwige ordening in het Morgenland 130 2006
Eysackers Erwin De Gulden Ontsporing, feest v/d Vlaamse Gemeenschap in Brussel: een vorm van.consumptieflamingantismesme 134 2007
Fleerackers Frank prof.dr. Mens, wetenschap en communicatie 133 2006
Fleerackers Frank prof.dr. Mens, wetenschap en communicatie: een vervolg 134 2007
Fleerackers Frank prof.dr. De wet van het getal: academici via kleinschalige interactie 137 2007
Fleerackers Frank prof.dr. Open brief aan dhr. Frank Vandenbroucke (samen met Ghislain Duchâteau) 138 2008
Francis Bob "Het verleden van een illusie Les voor de toekomst? 104 1999
Geens Koen prof.dr. Intellectueel, een knelpuntroeping? 139 2008
Geudens Godfried Lic. Het maatschappelijk tekort 114 2002
Gombert Bart Werknemersparticipaties (Eindelijk) op de goede weg 105 1999
Heirbaut Dirk Prof.Dr. Rechtsgeschiedenis als verantwoording voor de europeanisering van het recht: 113 2001
Hennekam B.M.J. Dr. Wilden wij Willem weg? (referaat op ledendag in Aalst op 23 april 2005) 127 2005
Janssens Marcel Prof. Em. Een tussentaal gedogen 112 2001
Janssens Geert Tweehonderdduizend nieuwe jobs? De jacht is open! 120 2003
Journťe Jos Gerard walschap , een moedig non-conformist 120 2003
Judo Frank Lic. Modieuse misverstanden 102 1999
Judo Frank Lic. Regere aude 103 1999
Judo Frank Lic. Voorbij een stel mythologieŽn 103 1999
Judo Frank Lic. Globaal denken 105 1999
Judo Frank Lic. Intentieverklaring 106 2000
Judo Frank Lic. Een land dat uit woordenbestaat 106 2000
Judo Frank Lic. De tijd van Toen 108 2000
Judo Frank Lic. Werkelijkheidszin als roes 108 2000
Judo Frank Lic. Brusselse Verrassingen 110 2001
Judo Frank Lic. Primordiale creativiteit 112 2001
Judo Frank Lic. "Neunundneunzig Professoren! Vaterland, du bist verloren" 112 2001
Judo Frank Lic. Keert de uomo universale terug? 114 2002
Judo Frank Lic. De wil tot cultuur 114 2002
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd 115 2002
Judo Frank Lic. Identiteit, gekosterd en verguisd 116 2002
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd 117 2002
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 120 2003
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd (Van dťja vu tot doorzicht) 118 2003
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 121 2003
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 119 2003
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 122 2004
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 123 2004
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 124 2004
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd 125 2004
Judo Frank Lic. Alles welbeschouwd ( Macht en compromis) 126 2005
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd (Vlaanderen in een meervoud) 127 2005
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd (Geen democratie zonder conflict) 128 2005
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd (De privatisering van het publieke debat) 130 2006
Judo Frank Lic. Alles wel beschouwd (Zinvol geweld) 131 2006
Judo Frank  Lic. Alles wel beschouwd (Iedereen is wel de extremist van een ander) 132 2006
Judo Frank  Lic. Alles wel beschouwd (Wachten op eenheid) 134 2007
Judo Frank  Lic. Alles wel beschouwd (Ontnederlandsing en ontfransing) 135 2007
Judo Frank Mr.Drs De passie van de gelijkenis 131 2006
Judo Frank Mr.Drs Driemaal Spengler 131 2006
Judo Frank Mr.Drs Helpt recht tegen racisme 131 2006
Judo Frank Mr.Drs Iedereen is wel de extremist van een ander 132 2006
Judo Frank Mr.Drs Zinloos naoorlogse geweld 132 2006
Judo Frank Mr.Drs De mensen en hun ideeŽn 133 2006
Judo Frank Mr.Drs Wachten op eenheid 134 2007
Judo Frank Mr.Drs De negers van Europa 135 2007
Judo Frank Mr.Drs Glimlachen van Lier tot Londen 136 2007
Judo Frank Mr.Drs Alles wel beschouwd (Een kwarteeuw nostalgie) 137 2007
Judo Frank Mr.Drs Die vervloekte jaren vijftig toch 136 2007
Judo Frank Mr.Drs Alles wel beschouwd (Alle duidelijkheid is welkom) 138 2008
Judo Frank Mr.Drs Alles wel beschouwd - Omgaan met een vertrek 139 2008
Keuleneer Fernand Sociale markteconomie definitief het verleden? 114 2002
Landman Christo Dr. Zuid-Afrika: samenleven vereist een nieuwe grondwet 108 2000
Laeremans Dirk Hing. Economische groei: een kwestie van politiek 130 2006
Lesaffer Randall De revolutie die er niet kwam italiŽ 1992-1996 95 1997
Maddens Bart Prof.Dr. Vooruitblikken naar een nieuwe staatshervorming 135 2007
Makken Bart Haast u langzaam 136 2007
Monteyne Andrť Voor een nieuw Vlaams buitenlands beleid 102 1999
Mouton Alain Lic. Alasdair MacIntyre en het communautaristische discours 102 1999
Mouton Alain Lic. John Laughland od de "Eurosceptische" kijk op het continent 106 2001
Mouton Alain Lic. Alain Madelin en het "waardenliberalisme" 110 2001
Mouton Alain Lic. Anti-Amerikaanse obsessie 117 2002
Mouton Alain lic. Over neo-reactionairen en zwarte lijsten 121 2003
Mouton Alain Lic. Denkend aan Revel 133 2006
Offeciers Mieke Beh. VEV EMU: Nood aan een doorbraak voor werkgelegenheid 101 1998
Oosterlinck Andrť Rector KUL Universiteit en wetenschappelijk onderzoek 91 1996
Ostyn Jozef Dr. een Monroe-doctrineÖ,de nieuwe Amerikaanse Veiligheidsstrategie in historisch persp. 117 2002
Peeters Jaak Lic. Pleidooi voor intolerante naties 103 1999
Peeters Jaak Lic. "Een andere geschiedenis van de filosofie" 106 2000
Peeters Jaak Lic. Denken over grensen ( edward William Said) 108 2000
Peeters Jaak Lic. De politiek van de naiviteit. 110 2001
Peeters Jaak Lic. Actuele betekenis van Carl Schmitt voor Vlaanderen 117 2002
Peeters Jaak lic Is democratie stevende? 121 2003
Peeters Jaak Lic. Een realistische weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid 124 2004
Peeters Jaak Lic. Beschouwingen over de nationale strategie van de Vlamingen 129 2005
Peeters Jaak Lic. Onwetend kan men wel zondigen 132 2006
Peeters Jaak Lic. Waarom Vlaanderen onafhankelijk moet worden 136 2007
Pťters J. Prof. Em. Ethiek in wetenschap en techniek 111 2001
Pieters Frederik Hand. Ing. Het technologiebeleid als verankerigsinstrument 110 2001
Pieters Frederik Hing. Het Waranda - manifest 130 2006
Ponette Eric Prof.Em.Dr. Dankbaar achterom zien en hoopvol vooruitkijken 113 2001
Reekmans Tony Prof. Em. Wonder zoet voor wie haar geen geweld doet 97 1998
Rochtus Dirk Dr. Duitse christen-democraten weten van geen hout pijen te maken 108 2000
Rochtus Dirk Dr. De democratie moet dezelfde afstand bewaren tegenover elke vorm van extremisme. 126 2005
Rochtus Dirk Dr. "Ik kan de geuren van Klein-Azië hier in Midden-Europa ruiken" 138 2008
Salverda Reinier prof.dr. Beter Nederlands: Enige gedachten bij een thema 132 2006
Schamp Niceas prof. dr. De onafhankelijkheid van de academisch onderzoeker 111 2001
Schramme Annick prof.dr. Vlaanderen en Nederland na 175 jaar BelgiŽ ( referaat op ledendag Aalst op 23 April 2005) 127 2005
Seghers Hendrik Heeft onze regio toekomstgerichte grootbedrijven? 101 1998
Simissen Herman Die Gnade der Spšten Geburt (Helmut Kohl) 115 2002
Simissen Herman Mnemosyne en Kleio 117 2002
Simissen Herman Kinderen van het vaderland 121 2003
Sluysmans Jac.A.M.A. De terugkeer van Uilenspiegel Een oude legende 104 1999
Snijkers Matthieu De rol van de intellectueel - een reactie 98 1998
Snykers Matthieu De zoektocht naar onszelf 123 2004
Soudan Wouter Het idealisme van Emmanuel De Bom 124 2004
Spits Jerker drs. GŻnter Grass -- Het linkse geweten 133 2006
Spits Jerker drs. Verdun revisited 133 2006
Steeno Omer Prof. Em.Dr. De Orde van Geneesheren in het licht van de staatshervorming 103 1999
Stevens Jo Evoluties van de beroepsorden in het kader van de hervorming van de staat 103 1999
Storme Matthias prof. dr. Nieuwe hefbomen voor een eigen beleid 97 1998
Storme Matthias prof. dr. Taak van de intellectueel in de hedendaagse maatschappij 98 1998
Storme Matthias prof. dr. Vlaanderen onafhankelijk: een democratische noodzaak 103 1999
Storme Matthias prof. dr. Over politiek, economisch en cultureel belang van een samenhorigheid en zelfvertrouwen 104 1999
Storme Matthias prof. dr. Democratie: hoe is het mogelijk? 107 2000
Storme Matthias prof. dr. Ze zijn zo kleurrijk, meneer 108 2000
Storme Matthias prof. dr. (Inter)nationalist zijn vandaag 113 2001
Storme Matthias prof. dr. Gebruik en misbruik van geschiedenis 115 2002
Storme Matthias prof. dr. Uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Hubert Herreweghen 120 2003
Storme Matthias prof. dr. De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren 126 2005
Storme Matthias prof. dr. "Om niet te delen in haar zonden" 137 2007
Storme Matthias prof. dr. De maskers vallen af: het gaat (ook) om ordinaire gebiedsroof 139 2008
Suykerbuyk Herman Mr. Een Grondwet voor Vlaanderen 131 2006
Suykerbuyk Herman Mr. Vlaanderen: welke onafhankelijkheid? 139 2008
Terlouw Jan Dr. Taal en schaal in het werelddorp 116 2002
Thevissen Frank prof. dr. Pleidooi voor een pedagogisch optimisme in Vlaanderen: iedereen gediplomeerd! 138 2008
Tomissen Pieter Jan prof. dr. Huizinga versus Schmitt 121 2003
Tomissen Pieter Jan prof.dr. De wet van BrŁck, een historisch enigma 123 2004
Tommissen Pieter Jan Prof. Em. De receptie van Carl Schmitt in Vlaanderen 114 2002
Tommissen Piet prof.dr. Over Beerten en zijn ballade "Vrouw Griese" 128 2005
Tommissen Piet prof.dr. Een medewerker over "De Tafelronde" 130 2006
Truyens Edwin De actuele betekenis van Wies Moens 101 1998
Van Acker Valeer Lic. Naar een herontdekking van het Vlaamse onderwijs 120 2003
Van Broeckhoven Christine prof.dr. Hoe staat een basiswetenschapper in de samenleving? 139 2008
Van Calster Geert prof.dr. Vlaanderen en de uitbereiding van de Europese Unie 121 2003
Van Calster Geert prof.dr. Verbied de verkoop van papieren zakdoeken 133 2006
Van Cleemput Geert Dr. Professoren over BHV: verkeerd beoordeeld 128 2005
Vandamme MichaŽl De Westerse nexus op de proef gesteld 119 2003
Vandamme Michael IsraŽl moet afstand doen van Clausewitz 122 2004
Vandamme MichaŽl Mr.. Nemen de Verenigde Staten de handschoen op? 125 2004
Vandamme Michaël Mr.. Het neersabelen van een Potemkin-proces 137 2007
Vandemaele Sigrid N. Dr. Op zoek naar een relevante berichtgeving 115 2002
van den Berghe Katrien "Recht op Recht" 122 2004
Van den Brande Luc Uitreiking van de Ankerprijs 1999 105 1999
Van den Driessche Johan F. Brussel-Vlaanderen het Kapitale Netwerk 119 2003
Vande Veire Frank Lic. Enkele bedenkingen omtrent de ideologie achter de onderwijshervormingen 132 2006
van Drongen Marc ir. Don Giovanni als moderne mens 118 2003
van Goethem Karel Een leven langÖ? Visies op permanente vorming 106 2000
Van Luyck Sofie Lic. De informatiesnelweg: fictie of realiteit? 104 1999
Van Neste Fernand Prof. Op zoek naar het ethische gehalte van ons beroep 98 1998
van Reeth Jan Turkije , lid van de Europese Unie? 122 2004
Van Waesberghe Bart De vrijmaking van de energiemarkt in de lage landen 107 2000
van Windekens Peter Lic. Hist. Een kritische terugblik op tien jaar Vlaamse administratie 104 1999
van Windekens Peter Lic. Hist. Mijmeringen over de twintigste eeuw 107 2000
van Windekens Peter Lic. Een meer dan geslaagde voortzetting: het jaarboek Joris Van Severen, deel V 113 2001
Van Windekens Peter Lic. Van Annemans' ongeloof over de zaak Dutroux tot de Europese aanpak van de zaak Fourniret 124 2004
van Windekens Peter Lic. Heeft de leeuw groene nagels? 128 2005
Van Windekens Peter Lic. Korte historiek van de Guldensporenvieringen 131 2006
van Woudenberg Renť Religie & Rationaliteit. Over het conflict tussen wetenschap en godsdienst 134 2007
Verboven Hans J. Dr. Duitstalige volksgroepen in BelgiŽ: een bedreigde minderheid? 118 2003
Verboven Hans . Martin Walser: Veel besproken, weinig gelezen†† 119 2003
Verboven Hans Over Ernst JŁnger, Renť Magritte en Marcel Lecomte 122 2004
Verboven Hans Dr Metafoor, politiek en manupilatie 125 2004
Verboven Hans Dr. De economische noodzaak van talenkennis en het ontbreken van een Vlaamse talenpolitiek 129 2005
Verboven Hans Dr. Rondom de vloedlijn 129 2005
Verboven Hans Dr. Ernst Jünger: De erfenis
137 2007
Verbruggen Machteld Bologna- Motor van de Europese onderwijsruimte 123 2004
Vergauwen Philip G.M.C. Dr. Op zoek naar een relevante berichtgeving 115 2002
Vergauwen Philip G.M.C. Dr Quo vadis universitas? 125 2004
Vergauwen Philip G.M.C. Dr Academische gemeenschap en maatschappelijke turbulentie 126 2005
Vergauwen Mark Dr. Universiteiten Universeel maken 127 2005
Vermeulen Robert De invloed van de demografie in Vlaanderen op de Vlaamse aanwezigheid in Brussel 96 1997
Vermylen Jozef prof.dr. Autonomie van de patiŽnt: waarde of voorwaarde? 113 2001
Verstraete Pieter Jan Peter Lewyllie: een biografische bijdrage 103 1999
Verstraete Pieter Jan Bij de honderste verjaardag van Hendrik Jozef Elias 115 2002
Verstraete Pieter Jan Het KVHV bestaat honderd jaar: Bij een jubeleumboek 117 2002
Verstraete Pieter Jan Carlos van Louwe, een biografisch essay 133 2006
Vits David Lic. Brusselse ziekenhuizen niet genezen van taalhandicap 118 2003
Walser Martin Over het gif van de verachting jegens het naaste 104 1999
Wardenier Rita Werkloosheid bij jonge academici 90 1996
Wardenier Rita De ervaring van werkgevers met jonge universitairen 90 1996
Weets Wilfried De Katholieke Vlaamse oud-hoogstudentenbeweging 102 1999
Weets Wilfried Lic. Trouw Dietsch. Het Dietsch Studenten Verbond (1922-1941) 130 2006
Weyembergh Maurice Prof. em.dr. Waarom Carl Schmitt lezen? 124 2004
Woldring Henk E. S. prof.dr. Over vrijheid en haar grenzen 129 2005
Wyckaert Stephan Dr. Primaat van de politiekÖ of politiek van de primaat? 124 2004
Wyckaert Stephan Dr. Het rapport van het Meldpunt voor Administatieve Lasten:De krachtlijnen 125 2004