Ziehier editie nr. 21 van Vivat Academia die naar alle VVA-leden gemaild wordt.
Bekijk ook de webversie, waarmee u zowel deze Vivat als de volledige tekst van elk artikel in uw browser kan lezen.
Redactioneel van voorzitter Paul Becue
Laat ons allen goed door de Covid-crisis komen
Afbeelding

Het is nu al 8 maanden dat het virus Covid-19 ons in de greep houdt.  Dit heeft een grote impact op het verenigingsleven, zoals beschreven wordt in een studie van KBC-bank, verder in deze Vivat. Ook de VVA bleef niet gespaard: de Algemene Ledendag van eind maart te Brussel werd geannuleerd en alle afdelingen werden gedwongen hun tot de zomer geprogrammeerde activiteiten te annuleren.
Lees meer
Over lockdown, anderhalvemetereconomie en toogvirologen: wat doet corona met onze taal?
In de luttele tijdspanne van drie maanden heeft het coronavirus de wereld flink door elkaar geschud en onze levensgewoonten drastisch gewijzigd. Het virus slorpt alle aandacht op en beheerst ons dagelijkse leven. Gemeten aan het aantal radio- en televisie-uitzendingen dat alleen maar over corona-gerelateerde onderwerpen gaat, zijn we monomaan bezig met deze epidemie. Wat doet dat met een mens en zijn gedachtegoed en wat doet dat met een taal?

Zij publiceerde dit artikel in het tijdschrift van de Orde van de Prince
Lees meer
dr. Godelieve Laureys, professor emeritus aan de UGent en algemeen voorzitter van de Orde van de Prince.
Afbeelding
Overwinnen we ooit het Coronavirus?

Filip Lardon is fysioloog aan de UAntwerpen
 en gaf volgende lezing op "Universiteit Vlaanderen", een reeks op Eén.

Hij laaat ons zijn blauwdruk zien om dir vervelende virus te overwinnen.

Bekijk en beluister zijn boeiende  zijn videolezing.
Lees meer
De herfst is het wreedste seizoen
Covid-19 volgt het patroon van de Spaanse griep van 1918. Die begon ook in het voorjaar en werd in de herfst gevolgd door een tweede, veel ergere, golf. Daarna was er nog een derde.


Marc Reynebeau
De Standaard 2 november 2020
Lees meer
Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken

Corona is/was in de eerste plaats een gezondheidscrisis, dat spreekt voor zich. Maar iedereen weet dat deze crisis ook gevolgen zal hebben voor onze economie en overheidsfinanciën. En dat terwijl de samenleving door elkaar geschud is en we in domeinen als gezondheidszorg, onderwijs, risicobeheer, markt versus overheid, big tech en efficiënt overheidsbeleid flink wat lessen hebben te leren.  
Professor Johan Aelbrecht is professor economie aan de Universiteit Gent en senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is auteur van zeven boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. 

Paul Becue, algemeen voorzitter van VVA, heeft een interessante recensie geschreven over dit boek.
Lees meer
Verenigingsleven verdient steun in moeilijke Coronatijden
Johan Van Gompel in KBC Economische Opinies

De impact van de coronacrisis laat zich ook sterk voelen in het Belgische verenigingsleven. Heel wat activiteiten konden en kunnen nog altijd niet plaatsvinden en dat heeft voor de verenigingen vaak zware operationele en financiële gevolgen. Verenigingen zijn traditioneel een belangrijke steunpilaar voor het maatschappelijke en ook economische weefsel. Daarom verdienen zij de nodige overheidssteun om op korte termijn het hoofd boven water te houden.
Lees meer
Redactieraad van Vivat
Michel Vanbuul
samenstelling en eindredactie
lid hoofdbestuur VVA-nationaal
Paul Becue
redactielid
voorzitter VVA-Nationaal
Jeanine Broens
redactielid
lid hoofdbestuur VVA-Nationaal