VVA-leden in de kijker

VVA-leden in de kijker

Jan Van Reeth, oud-voorzitter VVA-Antwerpen en bestuurslid, heeft een boek geschreven over «Romeins» Antwerpen. Er hebben 4 auteurs in geschreven, vanuit archeologisch, taalkundig en historisch-legendarisch oogpunt. Jan Van Reeth zelf heeft o.m. over de oorsprong van de Brabo-legende geschreven. Een ander auteur is Alfred Michiels, die verleden jaar voor VVA een lezing heeft gebracht.
Burgemeester Bart De Wever was zo vriendelijk een voorwoord voor het boek te schrijven, met zijn bekend enthousiasme voor de Romeinen en voor Latijn.

Het boek kost in de handel € 20,50.

 

 

Paul Becue, nationale voorzitter VVA, schreef recent het volgende:

-Handboek krediet- en borgtochtverzekering (1060 blz). Bekijk hier de flyer.
Dit boek behandelt de privékredietverzekering (tak 14) en de borgtochtverzekering (tak 15), die meestal samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid aan bod, die een heel andere insteek heeft. De hoofdfocus van het boek ligt evenwel op de privékredietverzekering, die veel invloed heeft op de liquiditeit van bedrijven, maar waar nog maar weinig literatuur over beschikbaar is.

-Binnenkort publiceert hij ook nog een boek over de documentaire kredieten (105 blz.).

-In juni heeft hij een artikel van 35 blz. geschreven in het Tijdschrijft voor internationale handel en transportrecht (juridisch); nr. 2 in 6/2020. Link: https://www.jurisquare.be/nl/journal/iht/index.html

 

 

 

Bruno Comer, voorzitter VVA-Brugge, heeft meerdere, meestal historische, boeken gepubliceerd. Ziehier een greep uit zijn publicaties:

-  Paul J. Timbal, “Why the Belgian Diamonds Never Fell into Ennemy Hands. May 10, 1940 – June 23, 1940”

In 1940 was Paul Timbal gedelegeerd bestuurder van de Antwerpse Diamantbank. Op 11 mei bracht hij de diamanten die de bank onder haar hoede had, en die zeker 100 miljoen frank (van toen) waard waren, over naar Brussel. Why the Belgian diamonds never felt into the enemy hands brengt het verhaal van de odyssee die daarop volgde en pas op 23 juni zou eindigen in Londen. Dag na dag beschrijft Timbal de zes turbulente weken die zich afspelen tegen de achtergrond van de Duitse Blitzkrieg en de exodus die erop volgde. De verwarring en de levensomstandigheden van die tragische periode tekenen de sfeer in dit boek. Er komen heel wat gegevens aan het licht over de standpunten van topfiguren uit de financiële en diamantwereld, over het gedrag van de politici en over de dilemma's waarmee Timbal af te rekenen krijgt. Het verslag is meer dan drie jaar na de feiten geschreven, maar de passie van die dagen klinkt er krachtig in door.

Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Mei '40 - de onbegrijpelijke nederlaag

10 mei 1940. Het Duitse leger zet de aanval in. Amper zes weken later hebben de Nederlandse, Belgische en Franse legers de wapens neergelegd en is het Engelse leger halsoverkop gevlucht. In de voorbije zeventig jaar hebben generaals en ministers talloze keren naar dit gebeuren verwezen om de noodzaak van een sterke militaire verdediging aan te tonen.

Mei ‘40 gaat op zoek naar de oorzaak van de snelle nederlaag. De auteur doorprikt de mythe van de Duitse overmacht en legt de ware redenen bloot. Zijn onderzoek gaat na waarom we zo’n verkeerd beeld hebben over die gebeurtenissen en wat de impact ervan is op de huidige samenleving. Het boek leest als een spannende thriller waarin iedereen bang is van de waarheid, zelfs wie niet rechtstreeks bij het drama betrokken was. Goebbels, Pétain, Eisenhower, Stalin: allen hadden ze een reden om te zwijgen.
BRUNO COMER studeerde rechten en internationale politiek. Met Mei ’40 schreef hij een boeiend en opzienbarend essay. In dit boek legt hij de vinger op een heel pijnlijke wonde.

-  Bastions zonder grenzen - Damme, Sluis, IJzendijke

In Bastions zonder grenzen reconstrueren de auteurs de geschiedenis van het militaire erfgoed van Damme, Sluis en IJzendijke. Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bleek dat de oude middeleeuwse burchtmuren niet langer volstonden om zich te beschermen tegen buskruit en vuurwapens. Steden werden versterkt met veelhoekige bastions, forten, schansen, batterijen en linies. Bastions zonder grenzen richt de schijnwerpers op dit militair erfgoed. Hoe bouwde men zo’n versterking? Welke nieuwe militaire ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in strategie en tactiek ontwikkelden zich? De vele plannen, tekeningen, gravures en schilderijen tonen het meesterschap van de militaire bouwheren. Maar vandaag staan we voor de vraag: hoe gaan we om met militair erfgoed? Want de forten hebben hun militaire functie allang verloren en zijn ondertussen belangrijke natuurgebieden of cultuurpodia geworden. Onder leiding van Jan Hutsebaut en Piet Lombaerde (red.) reconstrueren de auteurs Bruno Comer, Eric Huys, Robrecht Pillen, Johan Termote, Caroline Terryn, Harold Van Damme en Arco Willeboordse de geschiedenis van de verdedigingswerken in deze regio.

- Dubbel gebruik

Bij een werkbezoek aan Venezuela wordt de vader van Cedric opgepakt door de regering van buurland Colombia. Samen met zijn collega’s wordt hij ervan verdacht wapens te smokkelen. Bij Cedric en de rest van het gezin slaat het nieuws in als een bom. Zij zijn overtuigd dat hun vader onschuldig is. Ook de directeur dreigt door de hele zaak zijn baan kwijt te raken. Zijn dochter Patricia wil zijn reputatie zuiveren. Samen met Cedric trekt ze op onderzoek uit om de echte schuldige te ontmaskeren.
Het onderzoek verloopt moeizaam. Hun enige sporen zijn een geheimzinnige affiche uit de Eerste Wereldoorlog en een Venezolaanse film. Misschien is de arrogante hoofdinspecteur De Bender wel betrokken bij de zaak? Of is het een strategische zet van Jaecken, een onuitstaanbare slijmbal die maar wat graag de directeurszetel wil innemen? Met de hulp van inspecteur Danau slagen Cedric en Patricia erin om de stukjes van de puzzel in elkaar te schuiven.
BRUNO COMER studeerde rechten en internationale politiek. Dubbel gebruik is zijn vijfde jeugdboek. Een mysterieuze thriller met een sterk en verrassend plot tegen een internationaal decor.

 

Mathias Storme, gewezen nationaal voorzitter VVA, advocaat aan de balie van Brussel, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zijn laatste publicatie van september 2020:
CURATOREN EN VEREFFENAARS: ACTUELE ONTWIKKELINGEN V

Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

EDITOR(S): Matthias E. StormeBernard TillemanJoeri VananroyeMelissa VanmeenenRobby Houben

 


top